Økonomiske analyser, 3/2017

Konjunktursituasjonen internasjonalt

Publisert:

Vekstutsiktene internasjonalt er blitt lysere: Norges handelspartnere har passert konjunkturbunnen og vi anslår nå at konjunkturoppgangen i OECD-området blir sterkere enn tidligere antatt.

Åpne og les artikkelen i PDF (207 KB)

Kontakt