Oljefyrt oppgang i PPI

Publisert:

Etter fem måneder med fall i produsentprisindeksen begynte pilene i august å peke oppover. Forklaringen ligger blant annet i en høyere oljepris og mer lukrative kontrakter innenfor utvinningstjenester.

Sammen med drivstoff og andre raffinerte petroleumsprodukter fyrte råoljen opp under en forsiktig prisvekst i PPI i august. Gassprisen trakk i motsatt retning, med en liten nedgang. Sammenlignet med et anselig fall i juli var gassprisnedgangen heller moderat, og der gassen forrige måned bidro til en reduksjon i totalindeksen, ble nedgangen i august hentet inn av økende oljepris. Kontraktsprisendringer på leie av ulike tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning var blant tingene som trakk PPI opp. Totalt hadde denne næringen en prisoppgang på 3,3 prosent. Da det også var en liten økning i denne næringen i juli, har utvinningstjenester for første gang siden 2015 hatt en prisoppgang to måneder på rad.

Nedgang for næringsmiddelindustrien

Prisene innenfor bearbeiding av sjømat falt 3,7 prosent fra juli til august. I motsatt retning trakk produksjon av drikkevarer, med en økning på 1,6 prosent. Alt i alt gikk indeksen for næringsmiddelindustrien ned 1,1 prosent og bidro til en samlet prisnedgang for norsk industri sett under ett. Petroleumsvarene avgjør gjerne hvorvidt PPI totalt stiger eller synker fra måned til måned. Tar vi den totale produsentprisindeksen ekskludert energivarer i betraktning, speiles i større grad utviklinga i den øvrige industrien. Denne gikk ned med 0,2 prosent fra juli til august.

Figur 1. Prisindekser. 2014=100

PPI eksklusive energivarer PPI totalt
Jan. 2014 98.7 104.9
Feb. 2014 98.8 104.2
Mars 2014 98.8 101.2
April 2014 99 100.7
Mai 2014 99.1 99.8
Juni 2014 99.1 100.2
Juli 2014 100 99.7
Aug. 2014 100.5 99
Sept. 2014 100.8 99
Okt. 2014 101 98.8
Nov. 2014 101.6 96.1
Des. 2014 102.7 96.3
Jan. 2015 103.8 91.9
Feb. 2015 104 93.9
Mars 2015 103.6 95.1
April 2015 103.3 95.1
Mai 2015 102.9 95.1
Juni 2015 102.9 95.3
Juli 2015 103.2 93.1
Aug. 2015 103.3 89.1
Sept. 2015 103.3 89
Okt. 2015 103.2 89.5
Nov. 2015 104.1 89.9
Des. 2015 104.1 85.9
Jan. 2016 103.8 82
Feb. 2016 103.9 79.9
Mars 2016 103.9 80.9
April 2016 103.8 81.5
Mai 2016 103.9 83.7
Juni 2016 103.8 86.1
Juli 2016 103.9 86.4
Aug. 2016 104 84.9
Sept. 2016 103 83.6
Okt. 2016 102.3 85.4
Nov. 2016 102.3 87.6
Des. 2016 102.7 92.1
Jan. 2017 102.9 92.4
Feb. 2017 104 94.9
Mars 2017 104 93.9
April 2017 104.6 91.9
Mai 2017 105 91.2
Juni 2017 104.5 88.9
Juli 2017 104.6 88
Aug. 2017 104.4 88.3

 

Kontakt