Moderat nedgang i industriproduksjonen i sommar

Publisert:

Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,3 prosent i perioden juni-august 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå juli til august, hadde industriproduksjonen derimot eit tydeleg fall på 5,7 prosent.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 113,7 (2005=100) i perioden juni-august 2017, mot 114 i tremånadersperioden før. Glatta sesongjusterte tal viser no ein fallande trend for dei siste tre månadene, slik det kjem fram i figur 1.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2012 113.89 114.6
Feb. 2012 113.98 113.9
Mar. 2012 114.09 113.51
Apr. 2012 114.34 113.74
Mai 2012 114.74 115.89
Juni 2012 115.25 114.82
Juli 2012 115.77 115.09
Aug. 2012 116.19 117.09
Sep. 2012 116.48 116.56
Okt. 2012 116.69 116.75
Nov. 2012 116.96 117.06
Des. 2012 117.3 116.29
Jan. 2013 117.83 118.08
Feb. 2013 118.43 118.83
Mar. 2013 119.15 117.1
Apr. 2013 119.85 120.49
Mai 2013 120.42 119.44
Juni 2013 120.75 121.23
Juli 2013 120.82 121.83
Aug. 2013 120.69 120.44
Sep. 2013 120.5 120.28
Okt. 2013 120.36 120.19
Nov. 2013 120.39 119.65
Des. 2013 120.56 120.76
Jan. 2014 120.92 121.76
Feb. 2014 121.27 121.47
Mar. 2014 121.74 121.46
Apr. 2014 122.37 121.78
Mai 2014 123.17 122.39
Juni 2014 124.06 124.89
Juli 2014 124.93 124.81
Aug. 2014 125.59 126.65
Sep. 2014 125.87 122.87
Okt. 2014 125.72 126.42
Nov. 2014 125.26 124.85
Des. 2014 124.57 125.64
Jan. 2015 123.75 122.2
Feb. 2015 122.82 122.55
Mar. 2015 121.81 125.85
Apr. 2015 120.8 121.43
Mai 2015 119.88 118.88
Juni 2015 119.07 120.06
Juli 2015 118.4 116.82
Aug. 2015 117.83 117.78
Sep. 2015 117.32 118.67
Okt. 2015 116.84 115.93
Nov. 2015 116.38 117.04
Des. 2015 116.01 115.91
Jan. 2016 115.72 114.72
Feb. 2016 115.45 115.23
Mar. 2016 115.14 116.78
Apr. 2016 114.7 114.51
Mai 2016 114.09 114.72
Juni 2016 113.42 112.32
Juli 2016 112.77 115.73
Aug. 2016 112.33 109.6
Sep. 2016 112.23 112.12
Okt. 2016 112.39 112.17
Nov. 2016 112.67 112.25
Des. 2016 113.02 113.47
Jan. 2017 113.37 113.97
Feb. 2017 113.69 113.7
Mar. 2017 113.93 112.76
Apr. 2017 114.07 114.71
Mai 2017 114.09 114.46
Juni 2017 114 113.76
Juli 2017 113.79 117.03
Aug. 2017 113.48 110.26

Tremånadersendring: leverandørnæringane trekkjer industriproduksjonen ned

Sesongjusterte tal viser ein liten nedgang i industriproduksjonen på 0,3 prosent i perioden juni-august 2017 samanlikna med tremånadersperioden før. Låg aktivitet innanfor petroleumsretta leverandørindustri, som samla sett fall med 3,3 prosent, er hovudårsaka til denne nedgangen. Aktiviteten var særleg låg i maskinindustrien og i bygging av skip og oljeplattformer. I skips- og plattformbygging heng nedgangen delvis saman med ferdigstilling av fleire prosjekt. For fleire detaljar om korleis petroleumsretta leverandørindustri påverkar industrien samla sjå analysen Norsk Industri 2016 – et krevende år for industrien.

Nedgangen i industrien samla blir derimot dempa av høg aktivitet innanfor næringsgruppa gummi, plast og mineralsk industri som voks med 4,3 prosent. Næringsgruppa produserer blant anna innsatsfaktorar til byggje- og anleggsnæringa, og oppgangen kan knytast til høg aktivitet i Noreg i denne næringa.

 

Figur 2. Utvalde industrinæringar. Sesongjustert, prosentvis 3-månadsendring. Juni 2017-august 2017/mars 2017-mai 2017

Prosentvis 3-månadsendring
Maskinindustri -4.0
Bygging av skip og oljeplattformer -3.8
Metallvareindustri -2.2
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 4.3

 

Figur 3. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2007 124.1 105.3
Feb. 2007 124.7 105.8
Mar. 2007 124.9 105.7
Apr. 2007 126.5 105.5
Mai. 2007 130 106.7
Juni. 2007 132.5 106.2
Juli. 2007 132.9 106.5
Aug. 2007 132.8 105.3
Sep. 2007 133 105.5
Okt. 2007 134.6 105.2
Nov. 2007 135.7 104.9
Des. 2007 137.7 104.7
Jan. 2008 139.9 104.8
Feb. 2008 142.1 105.6
Mar. 2008 141.8 105.1
Apr. 2008 144.5 106.1
Mai. 2008 148.4 105.9
Juni. 2008 152.9 106.2
Juli. 2008 156.2 104.1
Aug. 2008 156.3 103.4
Sep. 2008 156.7 102.1
Okt. 2008 155.8 101.3
Nov. 2008 155.7 99.8
Des. 2008 156.1 98.5
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152 98.6
Sep. 2010 143 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99
Des. 2010 151 152.7 99
Jan. 2011 149.9 153 99
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195 94.6
Nov. 2013 193 195.2 94.1
Des. 2013 194 195.2 94.2
Jan. 2014 196.2 196.8 94.2
Feb. 2014 196.6 198.7 94.3
Mar. 2014 195.9 200.7 93.9
Apr. 2014 195.6 200.6 94.1
Mai. 2014 197.3 200.9 94.4
Juni. 2014 200 202.7 95.2
Juli. 2014 198.9 206.8 95.1
Aug. 2014 201.4 212.2 95.2
Sep. 2014 201.2 212.9 94.2
Okt. 2014 206.5 214.1 94.4
Nov. 2014 204.1 213 94
Des. 2014 203.3 215.4 94.5
Jan. 2015 199.7 213.5 93.5
Feb. 2015 196.8 210.6 93.4
Mar. 2015 195.1 208.5 94
Apr. 2015 193.5 205.6 94.5
Mai. 2015 188.9 201.9 94.1
Juni. 2015 184.5 195 93.8
Juli. 2015 180.3 190.8 92.8
Aug. 2015 179.4 188 93.3
Sep. 2015 177.7 187.1 93.1
Okt. 2015 174.1 185.1 93.9
Nov. 2015 171.6 183 94.2
Des. 2015 167.9 178.9 94.2
Jan. 2016 165.1 177.4 94.2
Feb. 2016 164.5 175.1 94.2
Mar. 2016 164.8 175.6 94.5
Apr. 2016 163.6 173.9 94.9
Mai. 2016 160.8 171.9 95.2
Juni. 2016 157.2 167 94.8
Juli. 2016 157.3 165.6 95.1
Aug. 2016 153.3 158.7 95
Sep. 2016 152 158.1 95.2
Okt. 2016 149.6 156.5 94.9
Nov. 2016 150.8 160.3 95
Des. 2016 151.2 161.6 95.3
Jan. 2017 151 159.9 96.6
Feb. 2017 149.4 159.4 97.5
Mar. 2017 145.9 155.3 98.1
Apr. 2017 146.7 156.9 98
Mai. 2017 148.1 157.1 98.1
Juni. 2017 150.2 158 98.3
Juli. 2017 149.4 155 99.1
Aug. 2017 147 151.9 98.2

Månadsendring: kraftig nedgang i industrien frå juli til august 2017

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen fall med heile 5,7 prosent frå juli til august 2017. Det var særleg næringsmiddelindustrien som bidrog mest til denne nedgangen, saman med bygging av skip og oljeplattformer. Nedgangen i næringsmiddelindustrien heng mellom anna saman med redusert produksjon innanfor foredling og konservering av fisk.

I tillegg til liten aktivitet i desse næringane kan noko av nedgangen i august 2017 knytast til meir ferieavvikling i august i år enn i dei føregåande åra (sjå eigen boks nedanfor).

Tolvmånadsendring: klår industrivekst i eurosona i juli, auke også i Noreg

Kalenderjusterte tal viser at norsk industriproduksjon hadde ein auke på 1,3 prosent frå juli 2016 til juli 2017. Næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidrog mest til oppgangen med ein vekst på 14,8 prosent.

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein kraftig auke på heile 3,4 prosent i den same perioden.

Figur 4. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2010=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2012 103.00 102.90
Feb. 2012 102.30 102.20
Mar. 2012 103.80 101.90
Apr. 2012 101.80 102.10
Mai 2012 103.10 104.00
Juni 2012 102.10 103.10
Juli 2012 102.90 103.30
Aug. 2012 103.70 105.10
Sep. 2012 101.70 104.60
Okt. 2012 100.90 104.80
Nov. 2012 100.00 105.10
Des. 2012 100.60 104.40
Jan. 2013 100.20 106.00
Feb. 2013 100.00 106.70
Mar. 2013 100.60 105.10
Apr. 2013 101.20 108.20
Mai 2013 101.40 107.20
Juni 2013 101.90 108.80
Juli 2013 101.10 109.40
Aug. 2013 101.90 108.10
Sep. 2013 102.10 108.00
Okt. 2013 101.70 107.90
Nov. 2013 102.90 107.40
Des. 2013 102.80 108.40
Jan. 2014 103.10 109.20
Feb. 2014 103.50 109.10
Mar. 2014 103.00 109.20
Apr. 2014 104.00 109.40
Mai 2014 102.80 110.00
Juni 2014 102.60 112.20
Juli 2014 103.80 111.40
Aug. 2014 101.70 113.70
Sep. 2014 103.10 110.20
Okt. 2014 103.20 113.50
Nov. 2014 103.20 112.10
Des. 2014 104.40 112.80
Jan. 2015 103.90 109.70
Feb. 2015 105.20 110.10
Mar. 2015 105.80 113.20
Apr. 2015 105.30 109.10
Mai 2015 105.60 106.90
Juni 2015 105.80 108.00
Juli 2015 106.30 104.20
Aug. 2015 105.40 105.70
Sep. 2015 105.80 106.30
Okt. 2015 106.60 104.00
Nov. 2015 105.90 105.10
Des. 2015 106.00 104.00
Jan. 2016 108.40 102.90
Feb. 2016 107.00 103.60
Mar. 2016 105.80 105.00
Apr. 2016 107.50 103.00
Mai 2016 106.10 103.20
Juni 2016 107.10 101.10
Juli 2016 106.40 103.20
Aug. 2016 108.10 98.10
Sep. 2016 107.40 100.50
Okt. 2016 107.20 100.70
Nov. 2016 109.00 100.70
Des. 2016 108.00 101.90
Jan. 2017 107.90 102.30
Feb. 2017 108.30 102.20
Mar. 2017 109.20 101.50
Apr. 2017 109.10 103.20
Mai 2017 110.70 103.00
Juni 2017 109.80 102.50
Juli 2017 110.00 104.40

Tremånadersendring: auke i den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein auke på 1,0 prosent i perioden juni- august 2017 samanlikna med den førre tremånadersperioden. Veksten heng særskilt saman med ein tydeleg oppgang i utvinning av naturgass som auka med 9,8 prosent. Utvinning av råolje gjekk på si side ned med 3,8 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i august 2017 sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Innanfor utvinningstenester var det ein klar auke i produksjonen på 3,5 prosent i perioden juni-august 2017 samanlikna med den føregåande perioden. Verksemdene innanfor denne næringa vert sterkt påverka av investeringsaktiviteten i norsk olje- og gassektor, og oppgangen kan knytast til nokre store prosjekt innanfor kategorien feltutbygging.

Bergverksdrift hadde på si side ein vekst på 3,5 prosent i den same perioden, medan produksjon innanfor norsk kraftforsyning auka med 3,1 prosent.

Figur 5. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2007 110.3 96.9 92.6
Feb. 2007 110.8 97.3 92.9
Mar. 2007 110.6 96.3 91.6
Apr. 2007 111 97.8 93.3
Mai. 2007 112.9 97.6 92.2
Juni. 2007 113.2 96.5 90.1
Juli. 2007 113.6 95.4 88
Aug. 2007 112.6 96 88.9
Sep. 2007 112.8 98.2 91.7
Okt. 2007 112.9 98.3 91.9
Nov. 2007 113 97.9 91.7
Des. 2007 113.5 96.5 90.2
Jan. 2008 114.1 95.9 89.4
Feb. 2008 115.3 95.5 88.4
Mar. 2008 114.6 96.1 89.3
Apr. 2008 116.1 96.7 89.2
Mai. 2008 117.1 97.9 90.4
Juni. 2008 118.7 98.5 90.4
Juli. 2008 117.6 98.8 91.4
Aug. 2008 117 96.8 88.9
Sep. 2008 116.2 95.8 88.2
Okt. 2008 115.6 95.4 88
Nov. 2008 114.4 97 90.6
Des. 2008 113.5 97.7 91.8
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76
Juli. 2012 115.3 88 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74
Sep. 2012 116.3 85 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82 69.9
Jan. 2014 120.8 83.7 71.5
Feb. 2014 121.4 84.3 71.8
Mar. 2014 121.6 85.1 72.3
Apr. 2014 121.6 85.2 72.2
Mai. 2014 121.9 84.1 70.2
Juni. 2014 123 84 69.4
Juli. 2014 124 83.8 69
Aug. 2014 125.5 85 70.5
Sep. 2014 124.8 85.8 71.9
Okt. 2014 125.3 87 73.3
Nov. 2014 124.7 87.5 74.1
Des. 2014 125.6 87.3 73.5
Jan. 2015 124.2 86.1 72.4
Feb. 2015 123.5 86.1 72.7
Mar. 2015 123.6 86.2 72.9
Apr. 2015 123.3 85.2 71.6
Mai. 2015 122.1 84.8 71.2
Juni. 2015 120.1 85 72.1
Juli. 2015 118.6 86.4 74.4
Aug. 2015 118.2 87.4 75.9
Sep. 2015 117.8 88.1 76.9
Okt. 2015 117.5 88 76.8
Nov. 2015 117.2 87 75.7
Des. 2015 116.3 85.3 73.8
Jan. 2016 115.9 85.4 73.8
Feb. 2016 115.3 85.5 74
Mar. 2016 115.6 85.8 73.8
Apr. 2016 115.5 85.9 74.1
Mai. 2016 115.3 86.1 74.5
Juni. 2016 113.8 85.2 74
Juli. 2016 114.2 85.3 73.9
Aug. 2016 112.5 83.9 72.6
Sep. 2016 112.5 82.3 70.4
Okt. 2016 111.3 82.2 70.6
Nov. 2016 112.2 83.6 72.3
Des. 2016 112.7 85.6 74.9
Jan. 2017 113.3 85.9 74.5
Feb. 2017 113.7 85.9 73.6
Mar. 2017 113.5 86.8 74.1
Apr. 2017 113.7 86.8 74.1
Mai. 2017 114 86.8 74
Juni. 2017 114.3 87 73.9
Juli. 2017 115.1 87.3 73.9
Aug. 2017 113.7 87.7 74.9

Sommaren kan påverke dei kalenderjusterte og sesongjusterte tala

Det er viktig å vere klar over at det er større uvisse enn normalt i dei kalenderjusterte og sesongjusterte indeksane for juli og august grunna ferieavvikling i mange verksemder i desse månadene. Rutinen for sesongjustering tek omsyn til ferie, men det kan vere vanskeleg å korrigere for alle effektane av sommarferien. Dette gjeld særskilt om uttaket av ferie varierer mykje mellom juli og august frå eitt år til eit anna.

Kontakt