Sterk prisoppgang på naturgass

Publisert:

Gassprisen og strømprisen trakk i hver sin retning da produsentprisindeksen i oktober økte for tredje måned på rad. En kraftig prisøkning på naturgass preget totalindeksen.

Når kvikksølvet kryper nedover, er det ikke uvanlig at energiprisene øker, og oktober 2017 var intet unntak. Norsk gass brukes som brensel på kontinentet, og eksportprisen på gass økte med over 15 prosent i oktober, viser produsentprisindeksen. Også råolje og raffinerte petroleumsprodukter trakk indeksen opp, med prisøkninger på henholdsvis 4,8 og 6,4 prosent.

Ofte vil man se en tilsvarende økning i strømprisen når høstmørket faller på. I oktober avtok denne likevel med 5,6 prosent, og modererte dermed veksten i PPI totalt. I det integrerte nordiske kraftsystemet vil strømprisene svinge parallelt med forbruket. I høst sammenfalt imidlertid den økte sesongbetingede etterspørselen med omfattende produksjon i Nord Pools virkeområde. Økt vindkraft- og kjernekraftproduksjon i Sverige og Danmark og fulle vannmagasiner innenlands holdt strømprisene nede tross økt forbruk. I Sør-Norge måtte vannkraftprodusenter slippe vannet forbi turbinene i flomperioder, noe som tidvis førte til priser ned mot 3 øre/kWh i landsdelen.

Figur 1. Prisindekser. 2012=100

Kraftforsyning Utvinning av råolje og naturgass
Jan. 2012 114.2 102.8
Feb. 2012 133.7 102.4
Mar. 2012 103.1 107.9
Apr. 2012 103.7 103.2
Mai 2012 96.5 100
Jun. 2012 89.9 93.2
Jul. 2012 69 97.5
Aug. 2012 81.5 101.5
Sept. 2012 83 97.7
Okt. 2012 101.4 98.2
Nov.2012 103 98.5
Des. 2012 120.9 97.1
Jan. 2013 118.3 97.7
Feb. 2013 116.4 98.6
Mar. 2013 125.5 98.7
Apr. 2013 128.7 99.8
Mai 2013 113.2 96.2
Jun. 2013 107.8 96.6
Jul. 2013 108.7 100.3
Aug. 2013 110.1 101.6
Sept. 2013 116.2 101.9
Okt. 2013 119 100
Nov.2013 117.1 101.4
Des. 2013 111.7 104.9
Jan. 2014 111.7 105.1
Feb. 2014 105 103.8
Mar. 2014 96.9 97.9
Apr. 2014 91.7 97
Mai 2014 89.9 95
Jun. 2014 87.5 95.8
Jul. 2014 96.7 92.2
Aug. 2014 102.4 89.4
Sept. 2014 108.7 89.6
Okt. 2014 101.4 89.9
Nov.2014 102 83.5
Des. 2014 110.4 84.1
Jan. 2015 106.9 75.9
Feb. 2015 102.6 80
Mar. 2015 95 82.4
Apr. 2015 93.4 82.4
Mai 2015 87 83.1
Jun. 2015 72.3 84.8
Jul. 2015 62 80.6
Aug. 2015 69.6 72
Sept. 2015 77.9 72.2
Okt. 2015 91.1 71.8
Nov.2015 100 71.3
Des. 2015 89.8 64
Jan. 2016 122.7 54.3
Feb. 2016 96.2 52.7
Mars.2016 101.2 54.2
Apr. 2016 101 54.8
Mai 2016 102.3 58.2
Jun. 2016 110.8 61.7
Jul. 2016 108.5 61.9
Aug. 2016 106.5 60
Sept. 2016 107 57.9
Okt. 2016 126.9 60.4
Nov.2016 145.7 62.9
Des. 2016 127.6 73.8
Jan. 2017 123 72.5
Feb. 2017 125 76.2
Mar. 2017 122.6 75.3
Apr. 2017 120.3 69.6
Mai 2017 120.3 67.9
Jun. 2017 110.4 64.3
Jul. 2017 113.8 62
Aug. 2017 116.3 62.5
Sept. 2017 127.5 66.8
Okt. 2017 120.3 73

Fortsatt nedgang i sjømatindustrien

Prisene i industrisektoren sett under ett økte med 0,5 prosent fra september til oktober. Dette kan i stor grad tilskrives prisøkningen innen raffineringsindustrien på 6,4 prosent. I motsatt retning trakk næringsmiddelindustrien, hvor en nedgang i prisene på fisk og skalldyr ledet an. Her falt prisene for tredje måned på rad. Tre sammenhengende måneder med prisnedgang i sjømatindustrien har ikke vært notert siden våren 2015. Den gang var nedgangen langt mer moderat. August og oktober 2017 er de to enkeltmånedene siden årtusenskiftet med størst nedgang i prisene på bearbeidet fisk, bløtdyr og skalldyr. Fra juli til oktober falt prisene med nesten 9 prosent.

 

 

 

Kontakt