Leverandørindustrien slit framleis

Publisert:

Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,7 prosent frå 2. til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tal. Det var i sær petroleumsretta leverandørindustri som trakk ned den samla aktiviteten. Auke i næringsmiddelindustrien dempa nedgangen.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 113,5 (2005=100)  i 3. kvartal 2017 mot 114,3 i føregåande kvartal. Glatta sesongjusterte tal viser ein fallande trend for dei siste tre månadene (sjå figur 1).

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2012 113.89 114.6
Feb. 2012 113.98 113.9
Mar. 2012 114.09 113.51
Apr. 2012 114.34 113.74
Mai 2012 114.74 115.89
Juni 2012 115.25 114.82
Juli 2012 115.77 115.09
Aug. 2012 116.19 117.09
Sep. 2012 116.48 116.56
Okt. 2012 116.69 116.75
Nov. 2012 116.96 117.06
Des. 2012 117.3 116.29
Jan. 2013 117.83 118.08
Feb. 2013 118.43 118.83
Mar. 2013 119.15 117.1
Apr. 2013 119.85 120.49
Mai 2013 120.42 119.44
Juni 2013 120.75 121.23
Juli 2013 120.82 121.83
Aug. 2013 120.69 120.44
Sep. 2013 120.5 120.28
Okt. 2013 120.36 120.19
Nov. 2013 120.39 119.65
Des. 2013 120.56 120.76
Jan. 2014 120.94 121.84
Feb. 2014 121.29 121.48
Mar. 2014 121.75 121.47
Apr. 2014 122.37 121.8
Mai 2014 123.2 122.4
Juni 2014 124.14 124.91
Juli 2014 125.08 124.89
Aug. 2014 125.79 126.67
Sep. 2014 126.07 122.65
Okt. 2014 125.87 126.42
Nov. 2014 125.33 124.85
Des. 2014 124.55 125.65
Jan. 2015 123.67 122.27
Feb. 2015 122.74 122.56
Mar. 2015 121.75 125.86
Apr. 2015 120.78 121.46
Mai 2015 119.87 118.9
Juni 2015 119.03 120.09
Juli 2015 118.34 116.9
Aug. 2015 117.75 117.8
Sep. 2015 117.24 118.44
Okt. 2015 116.79 115.93
Nov. 2015 116.36 117.04
Des. 2015 116.02 115.91
Jan. 2016 115.77 114.8
Feb. 2016 115.5 115.24
Mar. 2016 115.2 116.79
Apr. 2016 114.75 114.53
Mai 2016 114.14 114.75
Juni 2016 113.44 112.36
Juli 2016 112.75 115.81
Aug. 2016 112.28 109.63
Sep. 2016 112.18 111.91
Okt. 2016 112.35 112.17
Nov. 2016 112.64 112.24
Des. 2016 113.02 113.47
Jan. 2017 113.38 114.03
Feb. 2017 113.7 113.72
Mar. 2017 113.94 112.75
Apr. 2017 114.08 114.73
Mai 2017 114.14 114.49
Juni 2017 114.11 113.8
Juli 2017 113.99 117.09
Aug. 2017 113.76 110.3
Sep. 2017 113.49 113.22

Tremånadersendring: fall i leverandørnæringane, vekst i næringsmiddelindustrien

Sesongjusterte tal viser ein liten nedgang i industriproduksjonen på 0,7 prosent i 3. kvartal 2017 samanlikna med det føregåande kvartalet. Det var maskinindustrien, metallvareindustrien og bygging av skip og oljeplattformer som bidrog mest til den samla nedgangen. Andre deler av petroleumsretta leverandørindustri opplevde òg lågare aktivitet denne perioden, og grupperinga hadde samla sett ein nedgang på 3,8 prosent.  For fleire detaljar om korleis petroleumsretta leverandørindustri påverkar industrien samla sjå analysen Norsk Industri 2016 – et krevende år for industrien.

På den motsette sida bidrog vekst i næringsmiddelindustrien og i næringsgruppa gummi, plast og mineralsk industri til å dempe fallet i den samla industriproduksjonen. I førstnemnde næring skyldast auka i sær høgare aktivitet innan foredling og konservering av fisk. Sistnemnde næringsgruppe produserer blant anna innsatsfaktorar til bygg- og anleggsnæringa, og oppgangen kan knytast til høg aktivitet i bygg- og anleggsbransjen i Noreg.

Figur 2. Utvalde industrinæringar. Sesongjustert, prosentvis 3-månadsendring. Juli 2017-september 2017/april 2017-juni 2017

Prosentvis 3-månadsendring
Bygging av skip og oljeplattformer -4.5
Maskinindustri -2.3
Næringsmiddelindustri 2.3
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 3.6

Figur 3. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2007 124.1 105.3
Feb. 2007 124.7 105.8
Mar. 2007 124.9 105.7
Apr. 2007 126.5 105.5
Mai. 2007 130 106.7
Juni. 2007 132.5 106.2
Juli. 2007 132.9 106.5
Aug. 2007 132.8 105.3
Sep. 2007 133 105.5
Okt. 2007 134.6 105.2
Nov. 2007 135.7 104.9
Des. 2007 137.7 104.7
Jan. 2008 139.9 104.8
Feb. 2008 142.1 105.6
Mar. 2008 141.8 105.1
Apr. 2008 144.5 106.1
Mai. 2008 148.4 105.9
Juni. 2008 152.9 106.2
Juli. 2008 156.2 104.1
Aug. 2008 156.3 103.4
Sep. 2008 156.7 102.1
Okt. 2008 155.8 101.3
Nov. 2008 155.7 99.8
Des. 2008 156.1 98.5
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152 98.6
Sep. 2010 143 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99
Des. 2010 151 152.7 99
Jan. 2011 149.9 153 99
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195 94.6
Nov. 2013 193 195.2 94.1
Des. 2013 194 195.2 94.2
Jan. 2014 196.3 196.8 94.2
Feb. 2014 196.7 198.6 94.3
Mar. 2014 196 200.7 94
Apr. 2014 195.7 200.8 94.1
Mai. 2014 197.4 201.2 94.4
Juni. 2014 200.1 203.3 95.2
Juli. 2014 199.2 207.6 95.1
Aug. 2014 201.2 212.9 95.2
Sep. 2014 201 212.6 94.2
Okt. 2014 206 213.4 94.4
Nov. 2014 204.1 212.2 94
Des. 2014 203.4 215.2 94.5
Jan. 2015 199.7 213.3 93.5
Feb. 2015 196.9 210.4 93.4
Mar. 2015 195.2 208.6 94
Apr. 2015 193.7 206 94.5
Mai. 2015 189.1 202.5 94.1
Juni. 2015 184.8 195.8 93.8
Juli. 2015 180.7 191.8 92.8
Aug. 2015 179.1 188.9 93.2
Sep. 2015 177.3 186.6 93.1
Okt. 2015 173.5 184.2 93.9
Nov. 2015 171.6 181.9 94.3
Des. 2015 168 178.6 94.2
Jan. 2016 165.3 177.2 94.2
Feb. 2016 164.7 175 94.2
Mar. 2016 165 175.8 94.5
Apr. 2016 163.8 174.2 94.9
Mai. 2016 160.9 172.5 95.2
Juni. 2016 157.4 167.8 94.8
Juli. 2016 157.8 166.7 95.1
Aug. 2016 153 159.6 95
Sep. 2016 151.6 157.7 95.2
Okt. 2016 148.9 155.4 95
Nov. 2016 150.9 159.1 95.1
Des. 2016 151.4 161.3 95.3
Jan. 2017 151.1 159.8 96.6
Feb. 2017 149.7 159.3 97.5
Mar. 2017 146.1 155.5 98.1
Apr. 2017 146.9 157.4 98
Mai. 2017 148.2 157.8 98.1
Juni. 2017 150.5 158.9 98.3
Juli. 2017 150 156.2 99.1
Aug. 2017 146.7 153 98.2
Sep. 2017 146.6 152.8 98

Månadsendring: oppgang i industrien frå august til september

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen hadde ein auke på 2,6 prosent frå august til september. Det var maskinindustrien, saman med næringsgruppa dataindustri og elektrisk utstyrsindustri samt maskinreparasjon og -installasjon som bidrog mest til auka. Oppgangen må sjåast i samanheng med ein svak august månad.

Tolvmånadersendring: tydeleg høgare produksjonsvekst i eurosona enn i Noreg i august 2017

Kalenderjusterte tal viser at norsk industriproduksjon hadde ein liten auke på 0,2 prosent frå august 2016 til august 2017. Næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri fall mest i denne perioden, medan bygging av skip og oljeplattformer stod for det største positive bidraget.

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein kraftig auke på  heile 4,4 prosent i den same perioden.

Figur 4. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2010=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2012 103.00 102.90
Feb. 2012 102.30 102.20
Mar. 2012 103.80 101.90
Apr. 2012 101.80 102.10
Mai 2012 103.10 104.00
Juni 2012 102.10 103.10
Juli 2012 102.80 103.30
Aug. 2012 103.70 105.10
Sep. 2012 101.70 104.60
Okt. 2012 100.90 104.80
Nov. 2012 100.00 105.10
Des. 2012 100.60 104.40
Jan. 2013 100.20 106.00
Feb. 2013 100.00 106.70
Mar. 2013 100.60 105.10
Apr. 2013 101.20 108.20
Mai 2013 101.40 107.20
Juni 2013 101.90 108.80
Juli 2013 101.10 109.40
Aug. 2013 101.90 108.10
Sep. 2013 102.10 108.00
Okt. 2013 101.70 107.90
Nov. 2013 102.90 107.40
Des. 2013 102.80 108.40
Jan. 2014 103.10 109.30
Feb. 2014 103.50 109.00
Mar. 2014 103.00 109.00
Apr. 2014 104.00 109.30
Mai 2014 102.80 109.90
Juni 2014 102.60 112.10
Juli 2014 103.70 112.00
Aug. 2014 101.70 113.70
Sep. 2014 103.10 110.30
Okt. 2014 103.20 113.50
Nov. 2014 103.20 112.10
Des. 2014 104.40 112.80
Jan. 2015 103.90 109.70
Feb. 2015 105.20 110.00
Mar. 2015 105.80 113.00
Apr. 2015 105.40 109.00
Mai 2015 105.60 106.70
Juni 2015 105.80 107.80
Juli 2015 106.30 104.90
Aug. 2015 105.30 105.70
Sep. 2015 105.80 106.50
Okt. 2015 106.50 104.10
Nov. 2015 105.90 105.10
Des. 2015 106.00 104.10
Jan. 2016 108.40 103.00
Feb. 2016 107.00 103.40
Mar. 2016 105.80 104.80
Apr. 2016 107.50 102.80
Mai 2016 106.10 103.00
Juni 2016 107.10 100.80
Juli 2016 106.40 103.90
Aug. 2016 107.90 98.40
Sep. 2016 107.30 100.70
Okt. 2016 107.20 100.70
Nov. 2016 109.00 100.80
Des. 2016 108.00 101.90
Jan. 2017 107.90 102.30
Feb. 2017 108.30 102.10
Mar. 2017 109.30 101.20
Apr. 2017 109.20 103.00
Mai 2017 110.70 102.80
Juni 2017 109.90 102.10
Juli 2017 110.40 105.10
Aug. 2017 112.30 99.00
Sep. 2017

Tremånadersendring: auke i den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein liten auke på 0,8 prosent i 3. kvartal 2017 samanlikna med det føregåande kvartalet. Veksten heng særskild saman med ein tydeleg oppgang i utvinning av naturgass som auka med 10,4 prosent. Utvinning av råolje gikk på si side ned med 5,6 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i september 2017 sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Innanfor utvinningstenester var det ei auke i produksjonen på 2,3 prosent i 3. kvartal 2017 samanlikna med føregåande kvartal. Verksemdene innanfor denne næringa vert sterkt påverka av investeringsaktiviteten i norsk  olje- og gassektor, og oppgangen kan knytast til nokre store prosjekter innanfor kategorien feltutbygging.  

Bergverksdrift hadde på si side ein vekst på 2,8 prosent i den same perioden, medan produksjon innanfor norsk kraftforsyning auka med 3,1 prosent. 

Figur 5. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2007 110.3 96.9 92.6
Feb. 2007 110.8 97.3 92.9
Mar. 2007 110.6 96.3 91.6
Apr. 2007 111 97.8 93.3
Mai. 2007 112.9 97.6 92.2
Juni. 2007 113.2 96.5 90.1
Juli. 2007 113.6 95.4 88
Aug. 2007 112.6 96 88.9
Sep. 2007 112.8 98.2 91.7
Okt. 2007 112.9 98.3 91.9
Nov. 2007 113 97.9 91.7
Des. 2007 113.5 96.5 90.2
Jan. 2008 114.1 95.9 89.4
Feb. 2008 115.3 95.5 88.4
Mar. 2008 114.6 96.1 89.3
Apr. 2008 116.1 96.7 89.2
Mai. 2008 117.1 97.9 90.4
Juni. 2008 118.7 98.5 90.4
Juli. 2008 117.6 98.8 91.4
Aug. 2008 117 96.8 88.9
Sep. 2008 116.2 95.8 88.2
Okt. 2008 115.6 95.4 88
Nov. 2008 114.4 97 90.6
Des. 2008 113.5 97.7 91.8
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76
Juli. 2012 115.3 88 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74
Sep. 2012 116.3 85 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82 69.9
Jan. 2014 120.8 83.7 71.5
Feb. 2014 121.4 84.3 71.8
Mar. 2014 121.6 85.2 72.3
Apr. 2014 121.6 85.3 72.2
Mai. 2014 121.9 84.1 70.2
Juni. 2014 123 84 69.4
Juli. 2014 124.1 83.7 69
Aug. 2014 125.5 84.9 70.5
Sep. 2014 124.8 85.7 71.8
Okt. 2014 125.3 86.9 73.3
Nov. 2014 124.7 87.5 74.1
Des. 2014 125.7 87.3 73.5
Jan. 2015 124.3 86.2 72.5
Feb. 2015 123.5 86.1 72.7
Mar. 2015 123.6 86.2 72.9
Apr. 2015 123.3 85.3 71.6
Mai. 2015 122.1 84.8 71.2
Juni. 2015 120.2 85.1 72.1
Juli. 2015 118.6 86.3 74.4
Aug. 2015 118.3 87.3 75.9
Sep. 2015 117.7 87.9 76.9
Okt. 2015 117.4 87.9 76.8
Nov. 2015 117.1 87 75.8
Des. 2015 116.3 85.3 73.9
Jan. 2016 115.9 85.4 73.9
Feb. 2016 115.3 85.5 74
Mar. 2016 115.6 85.8 73.8
Apr. 2016 115.5 85.9 74.1
Mai. 2016 115.4 86.1 74.5
Juni. 2016 113.9 85.2 73.9
Juli. 2016 114.3 85.1 73.9
Aug. 2016 112.6 83.8 72.5
Sep. 2016 112.4 82.2 70.3
Okt. 2016 111.2 82.2 70.6
Nov. 2016 112.1 83.7 72.4
Des. 2016 112.6 85.7 75
Jan. 2017 113.2 86 74.5
Feb. 2017 113.7 86 73.6
Mar. 2017 113.5 86.8 74.1
Apr. 2017 113.7 86.8 74.1
Mai. 2017 114 86.8 74
Juni. 2017 114.3 87 73.9
Juli. 2017 115.1 87.1 73.9
Aug. 2017 113.7 87.6 74.9
Sep. 2017 113.5 87.7 75.1

Kontakt