Industrien tærer på ordrereservene

Publisert:

Ordrereservene i den ordrebaserte industrien falt med 9,9 prosent fra 3. kvartal 2016 til samme kvartal i år. Ordretilgangen gikk også ned med 3,2 prosent i samme periode.

Ordrereservene falt 9,9 prosent fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 i den ordrebaserte industrien, viser ordreindeks for industrien. Både eksportmarkedet og hjemmemarkedet viste en nedgang på henholdsvis 11 og 8,5 prosent.

Ordretilgangen gikk ned med 3,2 prosent i samme periode. Det var en nedgang på 7,6 prosent i hjemmemarkedet, mens eksportmarkedet viste en svak oppgang på 0,5 prosent.

Figur 1. Ordretilgang og ordrereserver totalt. Ujustert. 2005=100

Reserve Tilgang
3. kv. 2011 176.6 143.1
4. kv. 2011 169.2 128.9
1. kv. 2012 168.2 128.0
2. kv. 2012 188.9 157.6
3. kv. 2012 188.4 112.7
4. kv. 2012 195.6 137.2
1. kv. 2013 198.0 133.3
2. kv. 2013 206.2 141.4
3. kv. 2013 205.2 114.3
4. kv. 2013 214.2 141.0
1. kv. 2014 211.0 136.2
2. kv. 2014 229.3 145.6
3. kv. 2014 220.3 109.7
4. kv. 2014 221.5 130.5
1. kv. 2015 214.7 121.0
2. kv. 2015 205.4 121.5
3. kv. 2015 197.5 98.9
4. kv. 2015 189.5 110.0
1. kv. 2016 175.3 94.9
2. kv. 2016 151.9 101.5
3. kv. 2016 146.4 101.1
4. kv. 2016 141.3 107.0
1. kv. 2017 142.4 115.0
2. kv. 2017 138.4 107.9
3. kv. 2017 131.9 97.8

Ordrereservene for petroleumsrettet leverandørindustri fortsetter å falle

Det største bidraget til den samlede nedgangen i ordrereservene kommer fra bygging av skip og oljeplattformer, hvor ordrereservene ble redusert med 15 prosent fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.

Øvrige næringer som bidro til reduserte ordrereserver, var:

• Maskinindustrien

• Metallvareindustrien

• Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri

Figur 2. Ordrereserve. Næringenes bidrag til industriens endringsrate.¹ 3. kvartal 2017/3. kvartal 2016

Ordrereserve Ordrereserve
Maskinreparasjon og -installasjon -1.2
Annen verkstedsindustri -0.2
Bygging av skip og oljeplattformer -5.0
Maskinindustri -2.0
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -1.3
Metallvareindustri -1.7
Metallindustri 1.2
Kjemisk og farmasøytisk industri 0.0
Papir- og papirvareindustri 0.2
Tekstil- og bekledningsindustri 0.0
Ordrebasert industri -9.9

Fra 2. til 3. kvartal i år var det også en nedgang i ordrereservene, og det var også her bygging av skip og oljeplattformer ga det største bidraget til nedgangen.

Få nye kontrakter for bygging av skip og oljeplattformer

Som for ordrereservene er det næringen for bygging av skip og oljeplattformer som bidro mest til den reduserte ordretilgangen i industrien fra 3.kvartal 2016 til 3.kvartal 2017. Nedgangen i næringen var på 58 prosent.

Øvrige næringer som bidro til den samlede nedgangen, var:

• Metallvareindustri

• Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri

Metallindustrien sammen med maskinindustrien bidro mest til å dempe reduksjonen av industriens ordretilgang.

Figur 3. Ordretilgang. Næringenes bidrag til industriens endringsrate.¹ 3. kvartal 2017/3. kvartal 2016

Ordretilgang Ordretilgang
Maskinreparasjon og -installasjon 1.4
Annen verkstedsindustri 0.4
Bygging av skip og oljeplattformer -11.6
Maskinindustri 1.4
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -0.8
Metallvareindustri -0.8
Metallindustri 5.3
Kjemisk og farmasøytisk industri 1.3
Papir- og papirvareindustri 0.1
Tekstil- og bekledningsindustri -0.2
Ordrebasert industri -3.3

Ordretilgangen gikk ned med 9,4 prosent fra 2. kvartal 2017 til 3. kvartal samme år. Næringene for bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustri stod for storparten av nedgangen med en reduksjon på henholdsvis 32 og 27 prosent.

Tallene er basert på regnskapsførte kontrakter

Det er regnskapsførte kontrakter som registreres i ordrestatistikken, slik at alle annonserte kontrakter ikke nødvendigvis kommer med i statistikken før etter en stund. Det kan også variere noe når disse kontraktene blir rapportert som effektuert i statistikken. Som oftest vil en ferdigstilt kontrakt, eller en del av en kontrakt, bli rapportert som effektuert samtidig som den blir fakturert mot kunde.

Tilleggsinformasjon

Henvisninger til foregående kvartal i artikkelen refereres til ujusterte tall.

 

Kontakt