Høyere priser på energivarer

Publisert:

I september steg prisene på energivarene i Produsentprisindeksen (PPI) 7,8 prosent. Både olje, gass og strøm økte i pris. Mest steg prisene på raffinerte oljeprodukter: 10,7 prosent.

Kaldere vær og avtaler om begrensning i oljeproduksjonen har dratt i samme retning og gitt høyere priser på energivarene i PPI i september. PPI totalt steg 2,9 prosent.

Figur 1. Prisindekser. 2013=100

PPI energivarer PPI totalt PPI minus energivarer
Jan. 2013 98.1 98.3 98.6
Feb. 2013 99 98.8 98.6
Mar. 2013 100 99.7 99.4
Apr. 2013 100.5 100 99.4
Mai 2013 96.3 97.8 99.5
Jun. 2013 96.3 97.6 99.3
Jul. 2013 100.1 100 99.9
Aug. 2013 101.2 101 100.8
Sept. 2013 102.2 101.5 100.6
Okt. 2013 100.7 100.9 101.1
Nov.2013 101.5 101.4 101.3
Des. 2013 104.2 103 101.6
Jan. 2014 104.2 103.5 102.6
Feb. 2014 102.8 102.8 102.7
Mar. 2014 97.4 99.8 102.6
Apr. 2014 96.2 99.3 102.9
Mai 2014 94.5 98.4 103
Jun. 2014 95.3 98.8 103
Jul. 2014 93.6 98.3 103.9
Aug. 2014 91.8 97.6 104.4
Sept. 2014 91.6 97.6 104.7
Okt. 2014 91 97.4 105
Nov.2014 85.5 94.7 105.6
Des. 2014 85 94.9 106.7
Jan. 2015 76.5 90.6 107.9
Feb. 2015 79.8 92.6 108
Mar. 2015 82.1 93.8 107.7
Apr. 2015 82.4 93.8 107.4
Mai 2015 82.7 93.7 106.9
Jun. 2015 83.1 94 107
Jul. 2015 79.1 91.8 107.2
Aug. 2015 72.2 87.9 107.4
Sept. 2015 71.9 87.7 107.3
Okt. 2015 72.8 88.2 107.3
Nov.2015 72.8 88.6 108.2
Des. 2015 65.9 84.7 108.2
Jan. 2016 59.7 80.9 107.9
Feb. 2016 56 78.8 108
Mars.2016 57.7 79.7 108
Apr. 2016 58.8 80.4 107.9
Mai 2016 62.4 82.6 108
Jun. 2016 66.5 84.9 107.9
Jul. 2016 67 85.2 108
Aug. 2016 64.4 83.7 108.1
Sept. 2016 62.9 82.4 107.1
Okt. 2016 66.6 84.3 106.3
Nov.2016 70.2 86.4 106.3
Des. 2016 77.4 90.8 106.7
Jan. 2017 77.8 91.1 107
Feb. 2017 81.7 93.6 108.1
Mar. 2017 79.7 92.6 108.1
Apr. 2017 75.2 90.7 108.7
Mai 2017 73.3 89.9 109.1
Jun. 2017 69.2 87.6 108.6
Jul. 2017 67.4 86.7 108.7
Aug. 2017 68.3 87.1 108.5
Sept. 2017 73.7 89.6 108.2

Råoljeprisen (Brent Blend) har steget i tre måneder på rad og har økt 10 prosent siden juni. Produksjonsbegrensninger fra Opec-landene og krympende oljelager internasjonalt har blant annet bidratt til denne prisstigningen. Oljeprisen påvirker også prisene på raffinerte oljeprodukter – disse har steget nesten 15 prosent siden juli. Dessuten har kjøligere temperaturer utover i september bidratt til høyere priser på blant annet fyringsoljer og parafin.

Billigere fisk i august og september

Prisene på fisk og skalldyr i PPI har gått ned to måneder på rad. Prisnedgang på ulike typer lakseprodukter var hovedårsaken. I PPI er bearbeidet fisk og skalldyr en viktig næring i næringsmiddelindustrien. Fiskeprisene har hatt en sterk, oppadgående trend fra 2013. Fra januar 2013 til juli 2017 har indeksen for fisk og skalldyr i PPI steget med 77 prosent.

Figur 2. Prisindekser. 2011=100

Næringsmiddelindustri i alt Fisk, skall- og bløtdyr
Jan. 2011 97.7 98.2
Feb. 2011 99.1 99.6
Mar. 2011 99.3 101.4
Apr. 2011 99.4 100.1
Mai 2011 100 101.7
Jun. 2011 100.2 101.2
Jul. 2011 100.3 100.1
Aug. 2011 100.7 100.1
Sept. 2011 100.8 98.9
Okt. 2011 100.6 99.5
Nov.2011 101 99.5
Des. 2011 100.9 99.7
Jan. 2012 101.1 99.4
Feb. 2012 101.2 97.2
Mar. 2012 101.1 96
Apr. 2012 101.1 96.1
Mai 2012 101.5 97.7
Jun. 2012 101.7 98.4
Jul. 2012 102.7 97.9
Aug. 2012 101.7 95.1
Sept. 2012 101.2 94.4
Okt. 2012 101.4 94.2
Nov.2012 101.6 92.5
Des. 2012 101.7 93.5
Jan. 2013 102.1 93
Feb. 2013 103.3 95.5
Mar. 2013 102.8 94.8
Apr. 2013 103.6 97.1
Mai 2013 104.1 97.4
Jun. 2013 104.4 100
Jul. 2013 105.7 100.6
Aug. 2013 106.7 103.3
Sept. 2013 106 101.4
Okt. 2013 106 102
Nov.2013 106.9 104.2
Des. 2013 107.2 106
Jan. 2014 107.6 109
Feb. 2014 108.9 110.3
Mar. 2014 108.8 109.6
Apr. 2014 108.9 110.1
Mai 2014 109.7 112.2
Jun. 2014 109.5 109.7
Jul. 2014 110.6 111.2
Aug. 2014 110.8 111.7
Sept. 2014 110.8 110.6
Okt. 2014 110.7 109.2
Nov.2014 112.4 115.3
Des. 2014 113.9 120.3
Jan. 2015 115.2 123.6
Feb. 2015 116.8 126.2
Mar. 2015 117.2 126.5
Apr. 2015 116.9 123.7
Mai 2015 117.3 122.8
Jun. 2015 116.4 120.1
Jul. 2015 118.3 124.2
Aug. 2015 118.7 125.7
Sept. 2015 118.3 124.6
Okt. 2015 118.5 123.9
Nov.2015 119.5 126.8
Des. 2015 120 127.7
Jan. 2016 121.9 132.9
Feb. 2016 122.3 131.9
Mars.2016 123.5 136.7
Apr. 2016 124.1 138.4
Mai 2016 124.8 140.4
Jun. 2016 124.9 139.7
Jul. 2016 126.9 147
Aug. 2016 126.1 143.6
Sept. 2016 124.9 141.2
Okt. 2016 126.2 146.8
Nov.2016 126.6 148.6
Des. 2016 127 149.1
Jan. 2017 125.6 146
Feb. 2017 127.4 152.8
Mar. 2017 128.6 157.4
Apr. 2017 128.4 155.7
Mai 2017 129 159.8
Jun. 2017 129.3 162.5
Jul. 2017 129.9 163.4
Aug. 2017 128.5 157.4
Sept. 2017 127.6 154.6

 

 

 

Kontakt