Positive signaler fra industrien

Publisert:

Norske industriledere melder om en liten produksjonsoppgang i 3. kvartal 2017, med forventinger om økt produksjon og ordretilgang i 4. kvartal. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2017 er også positiv blant flertallet av industrilederne.

Konjunkturbarometeret for 3. kvartal 2017 viser en moderat oppgang i samlet industriproduksjon sammenlignet med 2. kvartal i år. Fra betydelig fall i produksjonen, viser produsenter av investeringsvarer tegn til utflating i produksjonsnivået. Den reduserte aktiviteten hos leverandører til olje- og gassnæringene, som har vedvart siden midten av 2014, bidrar dermed ikke lenger i samme grad til å trekke ned industriproduksjonen samlet sett.

Produsentene av innsatsvarer hadde på sin side en vekst i produksjonen i 3. kvartal, mens produksjon innenfor konsumvarer viste nedgang i samme periode. Det var blant annet næringsmiddel- og drikkevareindustri som bidro til nedgangen for konsumvarer.

Den samlede industrisysselsettingen var om lag uforandret i 3. kvartal 2017. Mens produsenter av innsatsvarer melder om noe sysselsettingsvekst, var det fortsatt nedgang for investeringsvarer. Det er likevel verdt å merke seg at langt færre av produsentene innenfor investeringsvarer melder om sysselsettingsnedgang enn i foregående kvartal.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2008 50 56.44 54.20
2. kv. 2008 50 53.67 51.35
3. kv. 2008 50 47.83 46.42
4. kv. 2008 50 40.96 40.33
1. kv. 2009 50 37.62 36.18
2. kv. 2009 50 39.78 36.65
3. kv. 2009 50 44.58 39.40
4. kv. 2009 50 47.89 42.41
1. kv. 2010 50 50.03 44.54
2. kv. 2010 50 51.34 45.43
3. kv. 2010 50 52.02 46.99
4. kv. 2010 50 53.23 50.45
1. kv. 2011 50 55.36 53.88
2. kv. 2011 50 55.92 54.71
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.14 53.63
1. kv. 2012 50 53.12 53.64
2. kv. 2012 50 52.43 54.07
3. kv. 2012 50 52.03 54.27
4. kv. 2012 50 50.96 53.16
1. kv. 2013 50 49.77 52.28
2. kv. 2013 50 50.93 52.37
3. kv. 2013 50 52.63 51.59
4. kv. 2013 50 53.85 50.59
1. kv. 2014 50 54.51 49.97
2. kv. 2014 50 53.18 49.72
3. kv. 2014 50 51.24 49.88
4. kv. 2014 50 50.19 48.98
1. kv. 2015 50 48.20 45.11
2. kv. 2015 50 46.53 41.02
3. kv. 2015 50 46.67 39.07
4. kv. 2015 50 47.35 39.41
1. kv. 2016 50 48.07 41.10
2. kv. 2016 50 48.18 42.18
3. kv. 2016 50 47.14 42.05
4. kv. 2016 50 47.16 42.77
1. kv. 2017 50 48.40 44.95
2. kv. 2017 50 49.61 47.48
3. kv. 2017 50 50.68 49.54

Ordretilgangen litt opp i 3. kvartal

Ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet viser en liten oppgang i 3. kvartal, mens samlet ordrebeholdning for industrien var om lag uendret. Ser vi på de ulike varetypene var det produsenter av innsatsvarer som hadde den beste utviklingen i ordresituasjonen der det ble rapportert om økt ordretilgang fra både hjemme- og eksportmarkedet, samtidig som samlet ordrebeholdning steg i denne perioden. For investeringsvarer var det fortsatt nedgang i ordretilgang fra eksportmarkedet, mens ordretilgangen fra hjemmemarkedet har stabilisert seg. Samlet ordrebeholdning faller fortsatt for investeringsvarer, men færre enn i forrige kvartal melder om nedgang. Produsenter av konsumvarer melder om bedret ordretilgang fra eksportmarkedet.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2008 50 52.80 50.10
2. kv. 2008 50 49.38 46.48
3. kv. 2008 50 42.58 42.72
4. kv. 2008 50 34.48 28.81
1. kv. 2009 50 32.46 28.00
2. kv. 2009 50 37.37 38.02
3. kv. 2009 50 42.34 41.09
4. kv. 2009 50 44.47 43.87
1. kv. 2010 50 46.92 47.57
2. kv. 2010 50 50.79 51.76
3. kv. 2010 50 53.51 53.42
4. kv. 2010 50 55.36 54.19
1. kv. 2011 50 57.32 53.25
2. kv. 2011 50 56.93 50.34
3. kv. 2011 50 54.88 48.03
4. kv. 2011 50 54.94 47.23
1. kv. 2012 50 55.01 48.04
2. kv. 2012 50 52.48 48.87
3. kv. 2012 50 49.84 46.57
4. kv. 2012 50 49.21 44.66
1. kv. 2013 50 48.31 45.05
2. kv. 2013 50 48.86 47.95
3. kv. 2013 50 50.58 52.35
4. kv. 2013 50 50.76 54.93
1. kv. 2014 50 50.15 54.84
2. kv. 2014 50 49.87 53.08
3. kv. 2014 50 48.17 49.56
4. kv. 2014 50 46.23 46.08
1. kv. 2015 50 44.35 43.53
2. kv. 2015 50 43.01 42.28
3. kv. 2015 50 43.08 43.30
4. kv. 2015 50 44.35 43.97
1. kv. 2016 50 45.96 43.52
2. kv. 2016 50 46.84 43.16
3. kv. 2016 50 47.28 43.72
4. kv. 2016 50 49.12 45.51
1. kv. 2017 50 50.42 47.97
2. kv. 2017 50 50.29 49.81
3. kv. 2017 50 51.02 50.48

Prisutviklingen i 3. kvartal i både hjemme- og eksportmarkedet var positiv for industrien samlet sett, og det var bedrede priser i begge markeder for innsatsvarer og konsumvarer. For investeringsvarer var det imidlertid fortsatt negativ utvikling i prisene. Krav om reduserte utbyggings- og vedlikeholdskostnader for oljeselskapene, og hard konkurranse om kontrakter for leverandørindustrien er sannsynlige årsaker til denne nedgangen.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2008 50 61.95 54.05
2. kv. 2008 50 60.85 54.97
3. kv. 2008 50 56.22 54.45
4. kv. 2008 50 50.09 50.29
1. kv. 2009 50 44.77 45.16
2. kv. 2009 50 44.35 43.94
3. kv. 2009 50 46.02 44.06
4. kv. 2009 50 46.22 43.85
1. kv. 2010 50 46.72 45.53
2. kv. 2010 50 49.05 49.27
3. kv. 2010 50 51.35 51.54
4. kv. 2010 50 53.53 52.68
1. kv. 2011 50 55.82 52.85
2. kv. 2011 50 54.86 49.99
3. kv. 2011 50 52.63 46.55
4. kv. 2011 50 52.03 44.97
1. kv. 2012 50 51.91 45.57
2. kv. 2012 50 51.41 46.24
3. kv. 2012 50 51.85 45.43
4. kv. 2012 50 51.80 44.39
1. kv. 2013 50 51.17 45.08
2. kv. 2013 50 52.12 47.21
3. kv. 2013 50 53.06 49.97
4. kv. 2013 50 53.67 52.97
1. kv. 2014 50 54.46 53.33
2. kv. 2014 50 54.28 51.74
3. kv. 2014 50 53.57 51.06
4. kv. 2014 50 53.20 51.83
1. kv. 2015 50 51.08 50.23
2. kv. 2015 50 48.77 48.66
3. kv. 2015 50 48.18 49.28
4. kv. 2015 50 48.52 49.00
1. kv. 2016 50 49.54 48.02
2. kv. 2016 50 50.18 47.85
3. kv. 2016 50 49.83 47.79
4. kv. 2016 50 49.76 47.78
1. kv. 2017 50 50.61 49.80
2. kv. 2017 50 51.64 51.43
3. kv. 2017 50 52.37 51.23

Positive forventninger til årets 4. kvartal

De generelle bedømmelsene av utsiktene for 4. kvartal 2017 er totalt sett positive, og andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er om lag lik som i forrige undersøkelse. Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å øke. Det ventes også vekst i den samlede ordrebeholdningen. Sysselsettingen er imidlertid ventet å bli ytterligere redusert. Produsentene av investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer er alle optimistiske i sin bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartalet.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2008 50 56.98
2. kv. 2008 50 52.38
3. kv. 2008 50 45.47
4. kv. 2008 50 40.34
1. kv. 2009 50 40.17
2. kv. 2009 50 43.98
3. kv. 2009 50 47.54
4. kv. 2009 50 50.26
1. kv. 2010 50 53.24
2. kv. 2010 50 56.04
3. kv. 2010 50 59.01
4. kv. 2010 50 61.01
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.54
3. kv. 2011 50 56.04
4. kv. 2011 50 56.06
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.17
3. kv. 2012 50 55.54
4. kv. 2012 50 55.16
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 54.97
3. kv. 2013 50 54.72
4. kv. 2013 50 54.62
1. kv. 2014 50 54.10
2. kv. 2014 50 53.25
3. kv. 2014 50 51.61
4. kv. 2014 50 48.66
1. kv. 2015 50 45.46
2. kv. 2015 50 43.25
3. kv. 2015 50 42.92
4. kv. 2015 50 44.42
1. kv. 2016 50 47.04
2. kv. 2016 50 50.15
3. kv. 2016 50 52.56
4. kv. 2016 50 53.67
1. kv. 2017 50 54.45
2. kv. 2017 50 55.14
3. kv. 2017 50 55.37

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 3. kvartal 2017 på 2,3 (sesongjusterte nettotall) og har gått ned fra 3,7 i foregående kvartal. Dette er noe under det historiske gjennomsnittet på 3,0. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2017
1. kv. 2008 6.9 3.0
2. kv. 2008 -0.7 3.0
3. kv. 2008 -6.9 3.0
4. kv. 2008 -22.9 3.0
1. kv. 2009 -19.3 3.0
2. kv. 2009 -7.9 3.0
3. kv. 2009 -2.9 3.0
4. kv. 2009 0.1 3.0
1. kv. 2010 3.1 3.0
2. kv. 2010 4.5 3.0
3. kv. 2010 8.9 3.0
4. kv. 2010 11.1 3.0
1. kv. 2011 9.1 3.0
2. kv. 2011 8.5 3.0
3. kv. 2011 5.7 3.0
4. kv. 2011 6.0 3.0
1. kv. 2012 9.0 3.0
2. kv. 2012 6.6 3.0
3. kv. 2012 0.7 3.0
4. kv. 2012 4.8 3.0
1. kv. 2013 1.3 3.0
2. kv. 2013 1.4 3.0
3. kv. 2013 6.0 3.0
4. kv. 2013 7.9 3.0
1. kv. 2014 6.5 3.0
2. kv. 2014 6.7 3.0
3. kv. 2014 1.3 3.0
4. kv. 2014 -1.7 3.0
1. kv. 2015 -3.8 3.0
2. kv. 2015 -8.4 3.0
3. kv. 2015 -7.3 3.0
4. kv. 2015 -8.0 3.0
1. kv. 2016 -6.8 3.0
2. kv. 2016 -2.0 3.0
3. kv. 2016 -4.8 3.0
4. kv. 2016 -0.1 3.0
1. kv. 2017 1.4 3.0
2. kv. 2017 3.7 3.0
3. kv. 2017 2.3 3.0
¹ Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Kapasitetsutnyttingsgraden marginalt opp

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har gått litt opp og beregnes til 77,8 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2017 mot 77,6 i kvartalet før. Resultatet ligger under det historiske gjennomsnittet på 80,2 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat.

Figur 6. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2017
1. kv. 2008 83.7 80.2
2. kv. 2008 83.0 80.2
3. kv. 2008 81.4 80.2
4. kv. 2008 78.9 80.2
1. kv. 2009 76.8 80.2
2. kv. 2009 76.0 80.2
3. kv. 2009 76.3 80.2
4. kv. 2009 76.8 80.2
1. kv. 2010 77.1 80.2
2. kv. 2010 77.8 80.2
3. kv. 2010 78.5 80.2
4. kv. 2010 78.9 80.2
1. kv. 2011 79.4 80.2
2. kv. 2011 79.8 80.2
3. kv. 2011 79.6 80.2
4. kv. 2011 79.6 80.2
1. kv. 2012 79.7 80.2
2. kv. 2012 79.7 80.2
3. kv. 2012 79.8 80.2
4. kv. 2012 79.8 80.2
1. kv. 2013 79.4 80.2
2. kv. 2013 79.3 80.2
3. kv. 2013 79.5 80.2
4. kv. 2013 80.0 80.2
1. kv. 2014 80.4 80.2
2. kv. 2014 80.5 80.2
3. kv. 2014 80.1 80.2
4. kv. 2014 79.3 80.2
1. kv. 2015 78.4 80.2
2. kv. 2015 77.4 80.2
3. kv. 2015 76.7 80.2
4. kv. 2015 76.8 80.2
1. kv. 2016 77.1 80.2
2. kv. 2016 77.2 80.2
3. kv. 2016 77.0 80.2
4. kv. 2016 76.8 80.2
1. kv. 2017 77.1 80.2
2. kv. 2017 77.6 80.2
3. kv. 2017 77.8 80.2

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning var i 3. kvartal 4,1. Dette er samme verdi som i 2. kvartal, og over det historiske gjennomsnittet som er på 3,9 arbeidsmåneder.

Figur 7. Antall arbeidsmåneder dekket ved nåværende ordrebeholdningen for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2017
1. kv. 2008 4.83 3.9
2. kv. 2008 4.78 3.9
3. kv. 2008 4.65 3.9
4. kv. 2008 4.46 3.9
1. kv. 2009 4.23 3.9
2. kv. 2009 3.97 3.9
3. kv. 2009 3.77 3.9
4. kv. 2009 3.74 3.9
1. kv. 2010 3.83 3.9
2. kv. 2010 3.95 3.9
3. kv. 2010 4.12 3.9
4. kv. 2010 4.25 3.9
1. kv. 2011 4.31 3.9
2. kv. 2011 4.37 3.9
3. kv. 2011 4.34 3.9
4. kv. 2011 4.13 3.9
1. kv. 2012 4.00 3.9
2. kv. 2012 4.09 3.9
3. kv. 2012 4.26 3.9
4. kv. 2012 4.32 3.9
1. kv. 2013 4.29 3.9
2. kv. 2013 4.20 3.9
3. kv. 2013 4.15 3.9
4. kv. 2013 4.26 3.9
1. kv. 2014 4.45 3.9
2. kv. 2014 4.50 3.9
3. kv. 2014 4.42 3.9
4. kv. 2014 4.35 3.9
1. kv. 2015 4.28 3.9
2. kv. 2015 4.25 3.9
3. kv. 2015 4.23 3.9
4. kv. 2015 4.17 3.9
1. kv. 2016 4.05 3.9
2. kv. 2016 3.95 3.9
3. kv. 2016 3.93 3.9
4. kv. 2016 3.97 3.9
1. kv. 2017 4.04 3.9
2. kv. 2017 4.09 3.9
3. kv. 2017 4.13 3.9

Indikator for ressursknapphet er litt opp fra foregående kvartal, men det rapporteres fremdeles at det er lite knapphet på arbeidskraft, god tilgang på råstoff og kraft, samtidig som relativt få industriledere melder om full kapasitetsutnyttelse. Samtidig registreres det en nedgang i antall industriledere som melder at svak etterspørsel eller sterk konkurranse er begrensende faktorer for produksjonen.

Figur 8

Figur 8. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 7. september 2017 til 18. oktober 2017.

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt.

2 Meget god: ++, God: +, På det jevne: ~, Svak: - ,Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)

Næring

Vurdering2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri +(-)
Trelast- og trevareindustri ++
Papir- og papirvareindustri -(+)
Kjemiske råvarer ++
Ikke-jernholdige metaller +(-)
Metallvareindustri +
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri +(-)
Maskinindustri +
Bygging av skip og oljeplattformer --
Maskinreparasjon og -installasjon +

 

 

 

 

 

 

Kontakt