Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja1. januar 2016

Innhald

Arkiv for Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
25. november 2016 1. januar 2016 Fleire medlemmar i trus- og livssynssamfunn
25. november 2015 1. januar 2015 11 prosent i trus- og livssynssamfunn
18. november 2014 1. januar 2014 Fleire medlemmer i trus- og livssynssamfunna
4. desember 2013 1. januar 2013 8 prosent auke for trus- og livssynssamfunna
4. desember 2012 1. januar 2012 Ein halv million i trus- og livssynssamfunn
6. desember 2011 1. januar 2011 10 prosent er medlem i trus- og livssynssamfunn
13. august 1999 1. januar 1999 Vekst for Den romersk-katolske kyrkja
19. oktober 2001 1. januar 2001 Fleire medlemmer i trussamfunn
4. oktober 2000 1. januar 2000 30 prosent fleire i registrerte trussamfunn
13. desember 2010 1. januar 2010 Fleire i kristne trussamfunn
17. oktober 2002 1. januar 2002 8 prosent i trus- og livssynssamfunn
21. oktober 2004 1. januar 2004 Fleire medlemmer i trus- og livssynssamfunn
14. oktober 2003 1. januar 2003 Fleire står utanfor Den norske kyrkja
7. januar 2008 2007 Over 400 000 medlemmer i trus- og livssynssamfunn
18. desember 2006 2006 383 500 medlemmer i trus- og livssynssamfunn
9. desember 2009 1. januar 2009 Fleire medlemmer i trus- og livssynssamfunn
19. desember 2008 2008 9 prosent er medlem i trus- og livssynssamfunn