403858
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/slakt/halvaar
403858
statistikk
2020-10-19T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Energi og industri
no
slakt, Kjøtproduksjon, kjøtkontroll, kontrollerte slaktIndustri og bergverksdrift, Jordbruk, Energi og industri, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Kjøtproduksjon

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

-4,7 %

nedgang i slakt av storfe

Slakt godkjent til folkemat.
TonnProsent endring fra
1. halvår 20201. halvår 2019 - 1. halvår 20201. halvår 2015 - 1. halvår 2020
Svin65 2170,8-0,7
Fjørfe53 6011,215,9
Storfe41 099-4,77,2
Sau1 7562,1-49,8

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. 1. halvår. Tal dyr

Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. 1. halvår. Tal dyr
SvinFjørfeStorfeSauGeitHestAnna kjøt
1. halvår 2010761 19731 186 978146 512138 72714 51565890
1. halvår 2011775 05231 336 574149 043137 96012 15973263
1. halvår 2012781 18931 776 528142 934142 01311 281570248
1. halvår 2013796 70935 039 839148 975136 22512 11259584
1. halvår 2014793 50639 133 478143 795141 47812 48729350
1. halvår 2015783 37832 799 531136 814135 19214 75317239
1. halvår 2016821 34332 810 663136 704140 51714 14012740
1. halvår 2017806 22333 986 597136 967158 77717 18411269
1. halvår 2018854 88232 385 326149 477110 08716 1288139
1. halvår 2019795 15334 418 075151 11170 96115 6986166
1. halvår 2020784 44334 647 792141 34973 57215 4682828
 
1. halvår 2020
Oslo og Viken92 8246 484 36010 9695 4092 1095-
Innlandet163 2126 311 60928 02211 5832 988617
Vestfold og Telemark63 1041 197 1304 8691 5521 27712
Agder14 399211 2295 0933 32139-5
Rogaland227 98510 996 64723 45514 8436722-
Vestland25 62031 48414 63114 1373 9141-
Møre og Romsdal16 66248 21311 1584 2771 6591-
Trøndelag - Trööndelage138 4569 367 12029 6499 34237310-
Nordland38 754-9 7805 2101 06324
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 427-3 7233 8991 374--

Tabell 2 
Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. 1. halvår. Tonn

Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. 1. halvår. Tonn
SvinFjørfeStorfeSauHestAnna kjøt
1. halvår 201063 02241 97140 4263 674179173
1. halvår 201164 36541 51140 5173 582196150
1. halvår 201264 66443 89237 9313 492156157
1. halvår 201362 95649 40340 4083 517160167
1. halvår 201463 70954 50138 9113 60380164
1. halvår 201565 69646 24738 3473 50148161
1. halvår 201669 31147 72339 1573 61636165
1. halvår 201767 42753 09039 5003 82631193
1. halvår 201869 80749 30042 6422 29623170
1. halvår 201964 67752 97543 1271 72017172
1. halvår 202065 21753 60141 0991 7568168
 
1. halvår 2020
Oslo og Viken7 77611 4693 158125118
Innlandet13 7039 0988 513290229
Vestfold og Telemark5 2772 4421 46238010
Agder1 1543021 44975-1
Rogaland18 97715 8416 84835518
Vestland2 115603 895335038
Møre og Romsdal1 383813 261101019
Trøndelag - Trööndelage11 38014 3078 54821534
Nordland3 170-2 913125015
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku280-1 05297-25

Om statistikken

Slaktestatistikken viser total kjøtproduksjon og kjøtproduksjon fordelt på dei ulike dyreslaga.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

I tabellane blir ofte omgrepet fjørfe nytta. Det er summen av dyreslaga høns, kylling, kalkun og andre fjørfe.

Standard klassifikasjonar

Fylke, der tal blir gitt samla for Oslo og Akershus fordi det er få jordbruksbedrifter i Oslo.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Kjøtproduksjon
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke.

Kor ofte og aktualitet

Halvår. Årleg.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Mikrodata blir lagra i SSB.

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistikken byggjer på rapportering frå slakteri og kontrollstasjonar. Alle slakt som slakteri og kontrollstasjonar tar hand om skal registrerast i Leveranseregisteret for slakt. Leveranseregisteret for slakt blir administrert av Landbruksdirektoratet.

Brukarar og bruksområde

Statistikken blir nytta av offentlege etatar og ulike næringsorganisasjonar.

Likebehandling av brukere

Ikkje relevant

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Ikkje relevant

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfattar alle leveransar av slakt til godkjende slakteri og kontrollstasjonar. Statistikken omfattar ikkje heimeslakt.

Datakjelder og utval

Landbruksdirektoratet sitt register over alle leverte slakt er grunnlaget for utarbeiding av statistikken.

Ikkje relevant.

Datainnsamling, editering og beregninger

Elektronisk datainnsamling, frå Leveranseregisteret for slakt.

Statistikken blir kontrollert på aggregert nivå (lands- og fylkestal) i høve til tidlegare års registreringar.

Leveranseregisteret for slakt inneheld alle leverte slakt i løpet av året. SSB mottar aggregerte datafiler, der ein record inneheld opplysningar om alle slakt av det einskilde kjøtslag hos kvar produsent kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Tal blir ikkje offentleggjort dersom dei kan medføre fare for at einskilde jordbruksbedrifter blir identifisert.

Samanlikningar over tid og stad

Statistikken går attende til 1952. Ved overgang til registerutnytting i 1995, har publisering av data etter produsentane sin lokalisering i kommune og fylke vore mogleg.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Ein mogleg feilkjelde kan vere feilføringar og manglande opplysningar ved innlegging av data i registeret. Ein reknar imidlertid med at opplysningane i registeret er av god kvalitet.

 

 

 

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB