218576_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skoginnt/aar
218576
Tjente over 100 millioner mer på skog
statistikk
2016-02-18T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
skoginnt, Skogeiernes inntekt, personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntektInntekt og formue , Skogbruk, Inntekt og forbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Skogeiernes inntekt 2014. Personlige skogeiere med positiv næringsinntekt hadde en gjennomsnittlig skoginntekt på 41 000 kroner i 2014.

Skogeiernes inntekt2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tjente over 100 millioner mer på skog

I alt hadde 21 400 personlige skogeiere positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2014. I gjennomsnitt var denne inntekta 41 000 kroner, en økning på 4 000 kroner fra året før.

Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk1
20142013 - 2014
Antall eiereKronerEndring i næringsinntekt skogbruk, prosent
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningskommune.
I alt21 37541 00010,8
 
Eiendomsstørrelse, produktivt skogareal
25-99 dekar2 21017 0006,3
100-249 dekar4 48625 00019,0
250-499 dekar4 74828 0007,7
500-999 dekar4 63635 0009,4
1 000-1 999 dekar3 07148 0009,1
2 000-4 999 dekar1 68186 00017,8
5 000-19 999 dekar493214 0009,7
20 000 dekar eller mer50541 000-29,4

Til sammen hadde de personlige skogeierne en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 866 millioner kroner i 2014, mot 775 millioner kroner året før. I tillegg var det ført 102 millioner kroner i næringsinntekt fra skogbruket på skogeiers ektefeller, samboere og partnere, mot 87 millioner kroner i 2013. Samlet skoginntekt for personer ble dermed 968 millioner kroner i 2014, en oppgang på 106 millioner kroner fra 2013

Størrelsen betyr mest

Næringsinntekta fra skogbruket varierer naturlig nok mye med størrelsen på skogarealet. Tre av fire med positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2014 eier under 1 000 dekar produktiv skog. Disse hadde en gjennomsnittlig skoginntekt på knapt 28 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeierne som eier mellom 5000 og 20 000 dekar skog, på 214 000 kroner. For de få som eier over 20 000 dekar produktiv skog, lå næringsinntekta fra skogbruket på 541 000 kroner. Bare knappe 3 prosent av skogeierne med positiv skoginntekt eier mer enn 5 000 dekar produktiv skog.

Bruttoinntekta økte

Den gjennomsnittlige bruttoinntekta til skogeiere med overskudd i skogbruket var på 622 000 kroner i 2014. Dette er en økning på 36 000 kroner fra året før. Næringsinntekt fra skogbruk utgjorde 7 prosent av bruttoinntekta, andre næringsinntekter 30 prosent og lønnsinntekter 40 prosent. Resten var pensjon og andre inntekter.

Skogfondordningen reduserer skattbar inntekt

I Inntektsåret 2014 fikk skogeieren tilbakebetalt 277 millioner kroner fra sine skogfondkontoer til finansiering av ulike investeringer i skogbruket. Når skogeieren bruker penger fra skogfondkontoen til bestemte investeringer i skogbruket, er det bare 15 prosent av tilbakeført beløp som er skattbar inntekt. Resten, det vil si 85 prosent, er unntatt beskatning. Ordningen resulterte derfor i at 233 millioner kroner ikke inngikk i de personlige skogeiernes skattbare næringsinntekt i 2014. Det vil si at samlet skattbar næringsinntekt fra skogbruket for personer på denne måten ble redusert med nesten 20 prosent.