99271_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skoginnt/aar
99271
Liten endring i skogbruksinntektene
statistikk
2014-02-19T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
skoginnt, Skogeiernes inntekt, personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntektInntekt og formue , Skogbruk, Inntekt og forbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Skogeiernes inntekt2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i skogbruksinntektene

For skogeiere med overskudd i skogbruket var gjennomsnittlig næringsinntekt 35 000 kroner i 2012, en nedgang på knapt 2 000 kroner fra året før. Bruttoinntekta til disse skogeierne var i gjennomsnitt 560 000 kroner.

Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk1
20122011 - 2012
Antall eiereKronerEndring i næringsinntekt skogbruk, prosent
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningskommune.
I alt22 17435 000-5,4
 
Eiendomsstørrelse, produktivt skogareal
25-99 dekar2 29115 000-11,8
100-249 dekar4 70721 0000,0
250-499 dekar4 89025 0000,0
500-999 dekar4 81431 000-6,1
1 000-1 999 dekar3 19544 000-8,3
2 000-4 999 dekar1 75575 000-6,3
5 000-19 999 dekar473181 000-10,0
20 000 dekar eller mere49413 000-4,8

Det var 22 200 personlige skogeiere med positiv næringsinntekt skogbruk i 2012. Av dem hadde 84 prosent en skattbar inntekt fra skogbruket på under 50 000 kroner, mens 7 prosent hadde over 100 000 kroner.

Samlet næringsinntekt skogbruk på 863 millioner kroner

Litt over 125 000 skogeiendommer er eid av enkeltpersoner. Av disse hadde hver femte positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2012. Til sammen hadde de en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 780 millioner kroner, mot 849 millioner kroner året før. I tillegg var næringsinntekt fra skogbruk på til sammen 83 millioner kroner ført på skogeiers ektefeller, samboere og partnere i 2012, mot 98 millioner i 2011.

Størrelsen betyr mest

Næringsinntekta fra skogbruket varierer mye med størrelsen på skogarealet. Skogeiere med positiv næringsinntekt, og mellom 5 000 og 20 000 dekar produktivt skogareal, hadde i gjennomsnitt en næringsinntekt fra skogbruket på 180 000 kroner. Til sammenlikning utgjorde gjennomsnittsinntektene for skogeierne med mer enn 20 000 dekar 413 000 kroner.

Bruttoinntekta økte

Den gjennomsnittlige bruttoinntekta til skogeiere med overskudd i skogbruket var på 560 000 kroner i 2012. Dette er en økning på 34 000 kroner fra året før. Næringsinntekt fra skogbruket utgjorde 6 prosent av bruttoinntekta, andre næringsinntekter 32 prosent og lønnsinntekter 41 prosent. Resten var pensjon og andre inntekter.

Skattepliktig næringsinntekt Åpne og lesLukk

Skattepliktig næringsinntekt fra skogbruket er gjennomsnittlig næringsinntekt de fem siste årene. Ved eierbytte kan næringsinntekt skogbruk direktelignes i inntil åtte år.