92907_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skoginnt/aar
92907
Litt høyere inntekt fra skogbruk
statistikk
2013-02-20T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
skoginnt, Skogeiernes inntekt, personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntektInntekt og formue , Skogbruk, Inntekt og forbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Skogeiernes inntekt2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Litt høyere inntekt fra skogbruk

For skogeiere med overskudd i skogbruket var gjennomsnittlig næringsinntekt 37 000 kroner i 2011. I Hedmark, som er fylket med høyest skoginntekt, var gjennomsnittet 64 000 kroner.

Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk.1
20112010 - 2011
Antall eiereKronerEndring i næringsinntekt skogbruk, prosent
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningskommune.
I alt22 93937 0005,7
 
Eiendomsstørrelse, produktivt skogareal
25-99 dekar2 41317 0006,3
100-249 dekar4 85621 0005,0
250-499 dekar5 11625 0008,7
500-999 dekar5 00333 0000,0
1 000-1 999 dekar3 27748 0009,1
2 000-4 999 dekar1 75580 0000,0
5 000-19 999 dekar476201 00010,4
20 000 dekar eller mere43434 000-7,9

Det var 22 900 personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk i 2011. Fire av fem hadde en skattbar inntekt fra skogbruket på under 50 000 kroner, mens 8 prosent hadde over 100 000 kroner.

Samlet næringsinntekt fra skogbruk på 947 millioner kroner

De aller fleste skogeiendommer i Norge er eid av enkeltpersoner. I alt er det registrert 113 500 personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. De hadde en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 849 millioner kroner i 2011, mot 815 millioner kroner året før. I tillegg var næringsinntekt fra skogbruk på til sammen 98 millioner kroner ført på skogeiers ektefeller, samboere og partnere i 2011, mot 84 millioner i 2010.

Størrelsen betyr mest

Næringsinntekten fra skogbruket varierer mye med størrelsen på skogarealet. Skogeiere med positiv næringsinntekt, og mellom 5 000 og 20 000 dekar produktivt skogareal, hadde i gjennomsnitt en næringsinntekt fra skogbruket på 201 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeiere med mer enn 20 000 dekar, på 434 000 kroner.

Bruttoinntekten økte

Den gjennomsnittlige bruttoinntekten til skogeiere med overskudd i skogbruket var på 526 000 kroner i 2011. Dette er en økning på 24 000 kroner fra året før. Næringsinntekt fra skogbruket utgjorde 7 prosent av bruttoinntekten. Andre næringsinntekter utgjorde 31 prosent, mens lønnsinntekter utgjorde 42 prosent. Resten var pensjon og andre inntekter.

Gjennomsnittsinntekt i skogbruketÅpne og lesLukk

For å jevne ut inntektstopper er det normalt gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket for de fem siste årene som er skattepliktig næringsinntekt fra skogbruket. I forbindelse med eiendomsoverdragelse kan næringsinntekt skogbruk direktelignes i inntil åtte år.

Datagrunnlag Åpne og lesLukk

Inntektsstatistikken bygger på opplysninger fra de personlige skogeiernes selvangivelse og likning. Det er bare levende personer med oppgitt likningskommune som inngår i statistikken.