317788
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/aar
317788
statistikk
2018-08-07T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Aktive jegere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

48 000

hjortejegere

Jegere på jakt
2017-20182016-2017 - 2017-2018
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt141 760-0,2
Småviltjakt82 830-1,3
Rypejakt45 210-1,2
Hjorteviltjakt94 4300,2
Elgjakt60 930-0,3
Hjortejakt48 2202,2
Villreinjakt9 920-4,9
Rådyrjakt43 0101,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Antall jegere som har rapportert. Bostedsfylke

Antall jegere som har rapportert. Bostedsfylke
Antall jegere som løste jegeravgiftAntall jegere som har rapportertAntall jegere som ikke har rapportert
I altJaktetIkke jaktet
1Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.
Hele landet
2010-2011198 570180 130144 08036 05018 440
2011-2012200 800182 250146 53035 72018 550
2012-2013193 450174 740137 24037 50018 700
2013-2014196 870175 990139 38036 61020 890
2014-2015201 420179 280142 85036 43022 140
2015-2016200 630180 070139 01041 06020 560
2016-2017204 400182 510142 10040 40021 890
2017-2018204 340183 210141 76041 45021 130
 
2017-2018
Østfold9 6308 7106 4302 290920
Akershus19 24017 48012 4505 0401 760
Oslo12 76011 3407 5503 8001 420
Hedmark13 67012 48010 3902 0901 190
Oppland10 6809 7307 9901 750950
Buskerud10 2409 3707 2202 140880
Vestfold7 1106 4404 6501 790670
Telemark8 7107 9206 5301 390790
Aust-Agder5 8905 2904 2501 040600
Vest-Agder7 6706 8905 5301 360780
Rogaland9 8908 9106 2102 710980
Hordaland13 02011 7408 7303 0101 270
Sogn og Fjordane6 9706 3905 3501 040580
Møre og Romsdal10 2209 3507 5601 780880
Sør-Trøndelag (-2017)16 43014 83012 0602 7701 600
Nord-Trøndelag (-2017)11 42010 2308 7201 5101 190
Nordland12 77011 3008 9302 3701 480
Troms - Romsa9 5108 5006 5701 9301 010
Finnmark - Finnmárku5 8204 9603 6401 330860
Utlendinger2 1308907401601 240
Andre1570450280180110

Tabell 2 
Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder

Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder1
Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
1Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet.
2017-2018
Menn130 72077 15041 73087 40056 12045 2109 12040 350
Kvinner10 3005 3503 3606 5404 5002 8607502 500
 
Jegerens alder
Under 20 år5 4603 5201 8203 7602 5401 8804401 990
20-29 år18 57012 4806 90011 6907 3306 2201 3806 060
30-39 år22 99014 8008 01014 5808 7407 5501 6307 380
40-49 år31 05018 43010 38020 55012 97010 7602 2609 600
50-59 år30 11016 7309 53020 37013 26010 5402 0508 790
60-69 år22 20011 4406 17015 49010 5307 7901 5206 170
70 år eller eldre10 6405 1002 2807 5005 2503 3305902 860

Tabell 3 
Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke

Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke
Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
1Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.
Hele landet
2012-2013137 24080 78042 95091 69061 22043 7109 45039 240
2013-2014139 38082 74045 11092 03061 29044 2109 81039 470
2014-2015142 85087 76049 65092 86061 22045 35010 61040 370
2015-2016139 01080 28040 86094 13061 55046 41011 09041 540
2016-2017142 10083 88045 78094 22061 13047 18010 43042 380
2017-2018141 76082 83045 21094 43060 93048 2209 92043 010
 
2017-2018
Østfold6 4304 0708804 5503 1905601503 310
Akershus12 4508 7404 1506 5404 3401 7606803 630
Oslo7 5505 8203 8303 0201 6501 1006401 250
Hedmark10 3905 6402 0707 6206 4801 8709203 170
Oppland7 9904 4901 9405 3503 9302 7509202 450
Buskerud7 2204 2601 5004 9003 3102 2408402 470
Vestfold4 6503 0108403 0201 4601 3703002 330
Telemark6 5303 0809305 5204 4803 7601 0803 110
Aust-Agder4 2502 1505803 6702 8502 4104702 880
Vest-Agder5 5303 2301 3004 5203 4602 9203703 700
Rogaland6 2103 7501 8004 3701 4303 4005702 830
Hordaland8 7304 0402 5506 4108805 980830520
Sogn og Fjordane5 3501 5909204 8904504 810560110
Møre og Romsdal7 5603 2502 0506 1202 0405 7406802 960
Sør-Trøndelag (-2017)12 0607 2605 4407 4305 8204 7806903 790
Nord-Trøndelag (-2017)8 7204 9603 2906 2605 5402 170703 270
Nordland8 9305 7704 5005 1204 86025020930
Troms - Romsa6 5704 7704 1902 9102 8401103090
Finnmark - Finnmárku3 6402 5002 2301 5501 510401030
Utlendinger74031013050030017060170
Andre128015010016090504050

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over antall aktive jegere og hva de har jaktet på.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Småvilt

Viltartene som inngår i statistikken over småviltjakt. Inkluderer 36 småviltarter (fugler og pattedyr) og rådyr.

 

Hjorteviltjeger

Med hjorteviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har jaktet på en eller flere av følgende hjorteviltarter: elg, hjort, villrein og rådyr.

Småviltjeger

Med småviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har oppgitt å ha jaktet på en eller flere av følgende småviltarter: storfugl, orrfugl, lirype, fjellrype, jerpe, ringdue, ravn, kråke, skjære, nøtteskrike, trost, rugde, enkeltbekkasin, stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand, siland, toppand, ærfugl, havelle, svartand, grågås, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv, storskarv, måker, bever, hare, ekorn, rødrev, grevling, villmink, mår eller røyskatt.

Jaktåret

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jegerregisteret

Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge, og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. For mer informasjon, se hjemmesiden til Jegerregisteret.

Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling der et bestemt antall av en viltart kan felles med hjemmel i naturmangfoldloven. For å kunne delta på lisensfelling må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret.

Jaktdag

Dager hvor bare en del av dagen har vært brukt til jakt, regnes også som én jaktdag.

 

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av småvilt.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Dataene er lagret i henhold til SSB sin standard for arkivering av filer.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon om jaktutøvelsen i Norge. I perioden 1971/1972-1985-1986 ble det registrert hvilken jaktform jegerne planla å delta på. For jaktåret 1994/1995 og fra og med 1997/1998 er det spurt om hvilke jaktformer jegerne faktisk har deltatt på. Fra og med jaktåret 2001/2002 var datagrunnlaget godt nok til at resultater kan publiseres. Fra og med jaktåret 2008/2009 er det gitt tall på kommunenivå.

Brukere og bruksområder

Statistikken blir laget på oppdrag for Miljødirektoratet. Den er et viktig hjelpemiddel i den nasjonale forvaltningen av småviltet. Sentrale brukere er sentral og lokal viltforvaltning, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, media, interesseorganisasjoner og interesserte jegere.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres tall over antall felte småvilt og rådyr og antall personer som har løst jegeravgiften.

Lovhjemmel

Annen lovhjemmel og Statistikkloven § 2-1.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle jegere som har betalt jegeravgift.

Datakilder og utvalg

Den enkelte jeger.

Alle som har løst jegeravgiften for et jaktår må rapportere for det samme jaktåret.

Datainnsamling, editering og beregninger

Hver enkelt jeger rapporterer på tilsendt rapportskjema eller via Internett til Statistisk sentralbyrå.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Under optisk lesing blir alle skjema kontrollert mot jegerregistret. Skjemaene blir kontrollert og rettet opp for absolutte og mulige feil.

Antall jegere blir summert opp og fordelt på fylke og kommune.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Bruk av innsamlede data fra oppgavegiverne vil skje i samsvar med krav stilt i statistikklovens bestemmelser. Det medfører at det ikke publiseres tall der hvor færre enn 3 jegere har deltatt på jakt.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra og med 1971/1972 til og med 1985/1986 ble det spurt i forkant av jakten hva jegeren hadde tenkt å jakte på. I nåværende undersøkelse blir jegeren spurt i etterkant om hvilken jakt de faktisk utøvde.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

På rapportskjemaet skal jegeren krysse av for hvilke jaktformer de har deltatt på. Når det gjelder jakt på småvilt og rådyr, kontrolleres disse opplysningene mot opplysningene for felte dyr for jegere med utbytte. Antall felte elg, hjort, villrein og gaupe rapporteres på annen måte, og derfor har en ikke den samme kontrollmuligheten av opplysningene om jakt på disse artene. Det kan derfor forekomme at jegeren enten feilaktig oppgir å ha jaktet på en av disse fire artene, eller glemmer å føre opp at de har jaktet på dem. Dette er ikke mulig å avdekke under editering. Det samme er tilfellet for småvilt- og rådyrjegere uten utbytte.

Fra og med jaktåret 2001/2002 har svarprosenten ligget så høyt (over 90) at det ikke er foretatt noen beregninger på frafallet. Det er grunn til å tro at andelen som ikke har jaktet, er atskillig større blant dem som ikke rapporterer, enn blant den som rapporterer. Frafallet av jegere som har deltatt på en eller flere jaktformer, skulle derfor bli betydelig mindre enn frafallet av jegere som ikke rapporterer, men vi har ikke sikre holdepunkter for å kvantifisere dette.

Til og med jaktåret 2000/2001 ble antall jegere beregnet med ulike statistiske metoder. Det kan være variasjoner som dels skyldes de benyttede beregningsrutinene.

Resultatene kan ellers være beheftet med feil som skyldes mangelfulle og uriktige oppgaver fra jegerne.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB