274841
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/aar
274841
statistikk
2017-08-08T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Aktive jegere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

84 000

jegere jaktet småvilt sist jaktår

Jegere på jakt
2016-20172015-2016 - 2016-2017
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt142 1002,2
Småviltjakt83 8804,5
Rypejakt45 78012,0
Hjorteviltjakt94 2200,1
Elgjakt61 130-0,7
Hjortejakt47 1801,7
Villreinjakt10 430-6,0
Rådyrjakt42 3802,0

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Antall jegere som har rapportert. Bostedsfylke

Antall jegere som har rapportert. Bostedsfylke
Antall jegere som løste jegeravgiftAntall jegere som har rapportertAntall jegere som ikke har rapportert
I altJaktetIkke jaktet
1Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.
Hele landet
2009-2010196 590178 770143 09035 68017 810
2010-2011198 570180 130144 08036 05018 440
2011-2012200 800182 250146 53035 72018 550
2012-2013193 450174 740137 24037 50018 700
2013-2014196 870175 990139 38036 61020 890
2014-2015201 420179 280142 85036 43022 140
2015-2016200 630180 070139 01041 06020 560
2016-2017204 400182 510142 10040 40021 890
 
2016-2017
Østfold9 6308 6606 4202 240980
Akershus19 08017 35012 3604 9901 730
Oslo12 59011 2007 4803 7201 390
Hedmark13 64012 48010 4102 0701 160
Oppland10 6009 6607 8601 790940
Buskerud10 2909 4307 3302 100860
Vestfold6 9306 3504 5801 770590
Telemark8 7507 9706 6301 340780
Aust-Agder5 9305 2504 280970680
Vest-Agder7 7106 9405 6201 320760
Rogaland10 0208 9606 2602 7001 060
Hordaland13 06011 6808 6303 0601 380
Sogn og Fjordane6 9506 3605 3101 050590
Møre og Romsdal10 1509 2307 5001 730920
Sør-Trøndelag16 14014 58011 9202 6601 570
Nord-Trøndelag11 31010 0508 5801 4701 260
Nordland12 79011 2108 9102 3001 580
Troms - Romsa9 7108 5706 9101 6601 140
Finnmark - Finnmárku6 3005 2104 1201 0901 090
Utlendinger2 0508707101701 170
Andre1770510300220260

Tabell 2 
Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder

Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder1
Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
1Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet.
2016-2017
Menn131 59078 46042 45087 57056 61044 4909 57040 020
Kvinner9 8205 1303 2606 1404 2302 5308002 200
 
Jegerens alder
Under 20 år5 6103 6901 9503 7902 5601 8604802 010
20-29 år18 40012 4506 78011 5207 1906 0501 4905 960
30-39 år23 14015 0808 28014 5308 8007 4201 7107 220
40-49 år31 80018 95010 69021 05013 44010 7602 3709 660
50-59 år30 16016 9809 59020 23013 22010 3602 1508 680
60-69 år22 32011 5906 28015 54010 6507 5501 5806 110
70 år eller eldre9 9804 8502 1407 0504 9803 0205902 580

Tabell 3 
Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke

Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke
Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
1Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.
Hele landet
2011-2012146 53092 17054 94092 11061 31043 3409 00039 560
2012-2013137 24080 78042 95091 69061 22043 7109 45039 240
2013-2014139 38082 74045 11092 03061 29044 2109 81039 470
2014-2015142 85087 76049 65092 86061 22045 35010 61040 370
2015-2016139 01080 28040 86094 13061 55046 41011 09041 540
2016-2017142 10083 88045 78094 22061 13047 18010 43042 380
 
2016-2017
Østfold6 4204 1308404 5003 1805601503 270
Akershus12 3608 7204 0106 5504 3901 6606703 570
Oslo7 4805 7003 6803 0801 7201 0906701 240
Hedmark10 4105 5801 9807 7306 6201 7709303 130
Oppland7 8604 4101 8605 2703 9002 6509002 310
Buskerud7 3304 3501 4904 9703 3502 2609302 490
Vestfold4 5802 9608102 9601 4401 3303102 310
Telemark6 6303 1008605 6204 6103 7701 1903 070
Aust-Agder4 2802 2405803 7202 9002 3505602 880
Vest-Agder5 6203 3901 3404 6103 4802 8404403 740
Rogaland6 2603 7001 7504 4101 4203 4106002 870
Hordaland8 6304 0902 5406 2508905 790870510
Sogn og Fjordane5 3101 5709204 8604304 770520110
Møre og Romsdal7 5003 2402 1006 0702 0605 6607202 950
Sør-Trøndelag11 9207 1405 3707 3605 7904 6207503 660
Nord-Trøndelag8 5804 9103 2806 1905 4902 080803 100
Nordland8 9105 8704 6305 0104 75022020850
Troms - Romsa6 9105 2304 6902 8802 8001102080
Finnmark - Finnmárku4 1203 1102 8701 5301 510301030
Utlendinger71029010051031018060160
Andre1300160110170100604050

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over antall aktive jegere og hva de har jaktet på.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Småvilt

Viltartene som inngår i statistikken over småviltjakt. Inkluderer 36 småviltarter (fugler og pattedyr) og rådyr.

 

Hjorteviltjeger

Med hjorteviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har jaktet på en eller flere av følgende hjorteviltarter: elg, hjort, villrein og rådyr.

Småviltjeger

Med småviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har oppgitt å ha jaktet på en eller flere av følgende småviltarter: storfugl, orrfugl, lirype, fjellrype, jerpe, ringdue, ravn, kråke, skjære, nøtteskrike, trost, rugde, enkeltbekkasin, stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand, siland, toppand, ærfugl, havelle, svartand, grågås, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv, storskarv, måker, bever, hare, ekorn, rødrev, grevling, villmink, mår eller røyskatt.

Jaktåret

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jegerregisteret

Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge, og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. For mer informasjon, se hjemmesiden til Jegerregisteret.

Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling der et bestemt antall av en viltart kan felles med hjemmel i naturmangfoldloven. For å kunne delta på lisensfelling må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret.

Jaktdag

Dager hvor bare en del av dagen har vært brukt til jakt, regnes også som én jaktdag.

 

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av småvilt.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Dataene er lagret i henhold til SSB sin standard for arkivering av filer.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon om jaktutøvelsen i Norge. I perioden 1971/1972-1985-1986 ble det registrert hvilken jaktform jegerne planla å delta på. For jaktåret 1994/1995 og fra og med 1997/1998 er det spurt om hvilke jaktformer jegerne faktisk har deltatt på. Fra og med jaktåret 2001/2002 var datagrunnlaget godt nok til at resultater kan publiseres. Fra og med jaktåret 2008/2009 er det gitt tall på kommunenivå.

Brukere og bruksområder

Statistikken blir laget på oppdrag for Miljødirektoratet. Den er et viktig hjelpemiddel i den nasjonale forvaltningen av småviltet. Sentrale brukere er sentral og lokal viltforvaltning, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, media, interesseorganisasjoner og interesserte jegere.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres tall over antall felte småvilt og rådyr og antall personer som har løst jegeravgiften.

Lovhjemmel

Annen lovhjemmel og Statistikkloven § 2-1.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle jegere som har betalt jegeravgift.

Datakilder og utvalg

Den enkelte jeger.

Alle som har løst jegeravgiften for et jaktår, må senere rapportere for det samme jaktåret.

Datainnsamling, editering og beregninger

Hver enkelt jeger rapporterer på tilsendt rapportskjema eller via Internett til Statistisk sentralbyrå.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Under optisk lesing blir alle skjema kontrollert mot jegerregistret. Skjemaene blir kontrollert og rettet opp for absolutte og mulige feil.

Antall jegere blir summert opp og fordelt på fylke og kommune.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Bruk av innsamlede data fra oppgavegiverne vil skje i samsvar med krav stilt i statistikklovens bestemmelser. Det medfører at det ikke publiseres tall der hvor færre enn 3 jegere har deltatt på jakt.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra og med 1971/1972 til og med 1985/1986 ble det spurt i forkant av jakten hva jegeren hadde tenkt å jakte på. I nåværende undersøkelse blir jegeren spurt i etterkant om hvilken jakt de faktisk utøvde.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

På rapportskjemaet skal jegeren krysse av for hvilke jaktformer de har deltatt på. Når det gjelder jakt på småvilt og rådyr, kontrolleres disse opplysningene mot opplysningene for felte dyr for jegere med utbytte. Antall felte elg, hjort, villrein og gaupe rapporteres på annen måte, og derfor har en ikke den samme kontrollmuligheten av opplysningene om jakt på disse artene. Det kan derfor forekomme at jegeren enten feilaktig oppgir å ha jaktet på en av disse fire artene, eller glemmer å føre opp at de har jaktet på dem. Dette er ikke mulig å avdekke under editering. Det samme er tilfellet for småvilt- og rådyrjegere uten utbytte.

Fra og med jaktåret 2001/2002 har svarprosenten ligget så høyt (over 90) at det ikke er foretatt noen beregninger på frafallet. Det er grunn til å tro at andelen som ikke har jaktet, er atskillig større blant dem som ikke rapporterer, enn blant den som rapporterer. Frafallet av jegere som har deltatt på en eller flere jaktformer, skulle derfor bli betydelig mindre enn frafallet av jegere som ikke rapporterer, men vi har ikke sikre holdepunkter for å kvantifisere dette.

Til og med jaktåret 2000/2001 ble antall jegere beregnet med ulike statistiske metoder. Det kan være variasjoner som dels skyldes de benyttede beregningsrutinene.

Resultatene kan ellers være beheftet med feil som skyldes mangelfulle og uriktige oppgaver fra jegerne.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB