436487_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/aar
436487
statistikk
2021-04-08T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Registrerte jegere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

15,1 %

kvinner i Jegerregisteret 2020/2021

Norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret
2020-20212020-2021Endring, prosent
Antall personerProsent2019-2020 - 2020-20212016-2017 - 2020-2021
Personer oppført i Jegerregisteret520 763100,00,95,6
Menn441 98584,90,53,7
Kvinner78 77815,13,117,6
Personer som løste jegeravgiftskort192 792100,02,3-4,7
Menn174 70790,62,0-5,8
Kvinner18 0859,45,17,3
Personer som besto jegerprøven9 610100,0-18,1-24,9
Menn6 72370,0-18,9-28,3
Kvinner2 88730,0-15,9-14,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke

Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke
Registrerte personerBetalt jegeravgiftBestått jegerprøven
I altMennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinner
2012-2013455 861400 73655 125191 283177 37613 90712 3589 6002 758
2013-2014464 176406 62857 548194 679180 39814 28112 5589 8302 728
2014-2015473 092412 76860 324199 268184 11815 15013 57310 4083 165
2015-2016482 988419 64463 344198 541182 67815 86313 89910 5233 376
2016-2017493 228426 22567 003202 352185 50116 85112 8019 3723 429
2017-2018501 851431 47570 376202 299184 57317 72611 9288 4443 484
2018-2019509 570435 91973 651202 810184 34018 47012 8288 9933 835
2019-2020516 108439 68776 421188 450171 23617 21411 7288 2943 434
2020-2021520 763441 98578 778192 792174 70718 0859 6106 7232 887
 
2020-2021
Viken99 64585 17014 47537 49834 2513 24734 7291 350478
Oslo36 92530 5226 40311 88710 7241 163811618193
Innlandet55 23445 14010 09422 98420 2472 737948575373
Vestfold og Telemark37 19831 9075 29114 50813 2891 219670465205
Agder33 64729 6523 99512 65611 789867592425167
Rogaland29 97627 1002 8768 9768 49548155145299
Vestland52 30345 9326 37119 18817 8091 3791 057774283
Møre og Romsdal26 13122 8803 2519 5908 825765398287111
Trøndelag - Trööndelage72 34359 54612 79728 16725 1223 0451 262819443
Nordland33 32627 9745 35212 45611 1421 314676445231
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku37 17930 3016 87814 36612 5531 813738468270
Svalbard29918911062566000
Nordmenn bosatt i utlandet6 0765 2358414113763520146
Uoppgitt adresse4734363717170000

Tabell 2 
Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper

Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper1
2020-2021
Betalt jegeravgiftBestått jegerprøven
I altMennKvinnerI altAv disse betalt jegeravgift
1Omfatter personer bosatt i Norge
I alt192 319174 27518 0449 5904 607
Under 20 år6 9265 6371 2893 457861
20-29 år26 89622 3684 5283 0721 736
30-39 år33 43129 4383 9931 546985
40-49 år38 72035 0123 708957636
50-59 år41 40238 2263 176449312
60-69 år29 31828 1941 12410477
70 år eller eldre15 62615 40022650

Tabell 3 
Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift

Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift
Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkningKvinnelige jegere i prosent av kvinneliglig befolkning
2020-20212020-2021
Hele landet7,90,8
Viken6,80,6
Oslo3,70,4
Innlandet13,11,8
Vestfold og Telemark7,70,7
Agder9,40,7
Rogaland4,40,3
Vestland6,80,5
Møre og Romsdal8,00,7
Trøndelag - Trööndelage12,81,6
Nordland11,01,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku12,21,8

Om statistikken

Statistikken gir svar på hvor mange menn og kvinner som er registrert i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret, og dermed har adgang til å jakte. Du finner også opplysninger om hvor mange av dem som har betalt jegeravgifta, og antall nye jegere som har tatt jegerprøva siste jaktår.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Jegerprøve

En obligatorisk prøve som alle personer over 16 år som ikke er registrert i Jegerregisteret tidligere, må bestå før det utøves jakt eller fangst.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jaktår

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Personens alder:-- < 20 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, > 70 år

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kjønn- og alderstabeller gis på kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig

Aktualitet: Statistikken følger jaktåret (01.04 - 31.03). Tallene utgis første uke i april.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Registeret anonymiseres (krypteres) og langtidslagres.

Bakgrunn

Formål og historie

Jegerregisteret er et administrativt register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. Registeret eies av Miljødirektoratet. Det ble etablert i 1982 av daværende Direktoratet for naturforvaltning som også sto for driften av registeret fram til våren 1999 hvor det ble flyttet til Brønnøysundregistrene.

Brukere og bruksområder

Internt: Jegerregisteret danner grunnlag for småviltstatistikken.

Eksternt: Miljødirektoratet, Jegerregisteret i Brønnøysund, viltforvaltning, forskning og media.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Alle som betaler jegeravgift plikter å sende inn rapportskjema til småviltstatistikk etter endt jaktår.

Lovhjemmel

Viltloven

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på data fra Jegerregisteret. Registeret inneholder data om personer som er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Det gis også oversikt over hvem av disse personene som har betalt jegeravgift og hvem som har bestått jegerprøven.

I tillegg til det norske registeret er det også et register over utenlandske statsborgere som er kvalifisert til å utøve jakt i Norge. Utenlanske statsborgere trenger ikke å avlegge jegerprøve dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland.

Jegeravgiften er en årlig avgift som må betales for å utøve jakt i Norge. Personer som har betalt jegeravgiften en av de tre siste årene får ved inngangen til et nytt jaktår tilsendt blankett for innbetaling av ny jegeravgift.

Datakilder og utvalg

Jegerregisteret fra Brønnøysund.

Datainnsamling, editering og beregninger

Jegeravgiften blir betalt inn på konto til Viltfondet (Miljødirektoratet sin konto). Opplysninger om hvem som har betalt og dato for betaling blir deretter oppdatert daglig i basen til Jegerregisteret.

Det er daglige oppdateringer mot Det sentrale folkeregister (DSF) av personers fødselsnummer, adresse og bostedskommune på den delen av registeret som gjelder personer bosatt i Norge. Døde personer blir slettet fra registeret. Nye personer som skal inn i registeret (bestått jegerprøven) blir påført fødselsnummer, adresse og bostedskommune.

Det blir også utført maskinelle kontroller hos SSB. Det kontrolleres om det er gyldig fødselsnummer, postnummer og/eller bostedskommune for personer som er bosatt i Norge.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Jegerregisteret er et administrativt register og det kan forekomme feilregistrering av innbetalt jegeravgift.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt