Statistikkområde

Inntekt og forbruk: Forbruk

Alt innhold for delområdet forbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kraftig oppgang i detaljhandelen i april

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 4,8 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra februar til mars. Mer tid hjemme og stopp i utenlandsreiser har påvirket nordmenns...

  Artikkel
 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 2,5 prosent i april, viser sesongjusterte tall. Oppgangen skjer etter et fall på 4,2 prosent fra februar til mars og må ses i sammenheng med den gradvise gjenåpningen av næringslivet etter korona-tiltakene.

  Artikkel
 • Økte matvarepriser trakk KPI opp

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra mars til april 2020, mens KPI-JAE økte 1,1 prosent. Fra april 2019 til april 2020 gikk KPI opp 0,8 prosent, mens KPI-JAE steg 2,8 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Korona-konsekvenser for KPI

  Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for konsumprisindeksen (KPI) for april. Store endringer i konsumet fører til at en rekke tjenester blir behandlet særskilt.

  Artikkel
 • Koronapandemien gir store bransjeforskjeller i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent fra februar til mars 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 2,0 prosent fra januar til februar. Koronatiltakene fra midten av mars ga store utslag i nordmenns han...

  Artikkel
 • Varekonsumet falt i mars

  Koronapandemien og smitteverntiltakene ga store utslag i husholdningenes varekonsum i mars. Sesongjusterte tall viser at det samlede varekonsumet falt 4,0 prosent, til tross for en sterk økning i kjøp av dagligvarer. Sett 1. kvartal under ett falt...

  Artikkel
 • Ytterligere nedgang i strømprisene

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,7 prosent fra mars 2019 til mars 2020, mens KPI-JAE økte 2,1 prosent i samme periode. Fra februar til mars 2020 var KPI uendret, mens KPI-JAE steg 0,3 prosent.

  Artikkel
 • Hvordan påvirker koronatiltakene KPI?

  Utbruddet av koronaviruset og myndighetenes tiltak får konsekvenser for både datainngang og beregning av konsumprisindeksen (KPI). Det er utarbeidet internasjonale retningslinjer for valg av metoder i denne ekstraordinære situasjonen.

  Artikkel
 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 1,8 prosent i februar, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i de fleste konsumgrupper.

  Artikkel
 • Sportsbutikker bidro til økning i detaljhandelen i februar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 2,0 prosent fra januar til februar 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,5 prosent fra desember 2019 til januar 2020.

  Artikkel
 • Strømpriser preget KPI i februar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,9 prosent fra februar 2019 til februar 2020, mot 1,8 prosent i januar. KPI-JAE økte 2,1 prosent i samme periode. Fra januar til februar 2020 gikk KPI ned 0,1 prosent, mens KPI-JAE steg 0,5 prosent.

  Artikkel
 • Liten økning i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,5 prosent fra desember 2019 til januar 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 2,1 prosent fra november til desember.

  Artikkel
 • Svak nedgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt 0,4 prosent i januar, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes hovedsakelig sterkt fall i elektrisitetsforbruket.

  Artikkel
 • Mer bærekraftige matvaner på landet

  Hva folk spiser, er avhengig av hvor de bor, og hvor mye penger de har. I Sudan spiser folk på landet ofte sunnere og mer bærekraftige matvarer enn de mer velstående innbyggerne som fører et mer moderne liv i byen.

  Artikkel
 • Prisoppgang på matvarer

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,8 prosent fra januar 2019 til januar 2020, mens KPI-JAE økte 2,9 prosent i samme periode. Fra desember 2019 til januar 2020 var KPI uendret, mens KPI-JAE gikk opp 0,4 prosent.

  Artikkel