Spesialisthelsetjenesten2014

Innhold

Arkiv for Spesialisthelsetjenesten - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. juni 2009 2008 Kvinnedominert spesialisthelsetjeneste
22. april 2009 2008 Liten endring i årsverksinnsatsen (foreløpige tall)
18. juni 2008 2007 Høy kostnadsvekst, nedgang i behandlinger
20. juni 2007 2006 Kostnadsveksten i spesialisthelsetjenesten fortsetter
21. juni 2006 2005 Over 70 milliarder kroner brukt i spesialisthelsetjenesten
22. juni 2005 2004 Rusbehandling øker kostnader og personell
2. september 2004 2003 Vekst i kostnader og aktivitet
23. juni 2004 2003 Vekst i kostnader og aktivitet (foreløpige tall)
3. september 2003 2002 Psykisk helsevern i vekst
27. mai 2003 2002 Sterk auke i polikliniske konsultasjonar (foreløpige tall)
18. september 2002 2001 Nedbygging av plassar utanom sjukehus
25. juni 2002 2001 Fleire årsverk i psykiatrien (foreløpige tall)
19. juni 2002 2001 Mer enn halvparten av fylkenes utgifter til helse
19. september 2001 2000 Fleire polikliniske konsultasjonar
21. juni 2001 2000 Fleire årsverk i psykiatrien (foreløpige tall)

For tidligere publiseringer se også: Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene, Spesialisthelsetjenesten, regnskapstall, Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling, Spesialisthelsetjenesten, ambulansetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern og Spesialisthelsetjenesten, somatikk.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB