Røyk, alkohol og andre rusmidler2016

Innhold

Arkiv for Røyk, alkohol og andre rusmidler - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. januar 2017 2016 Færre røyker, flere unge kvinner snuser
14. januar 2016 2015 Flest unge røykere i Finnmark
3. februar 2015 2014 Fortsatt nedgang i røyking
5. februar 2014 2013 Én av tre bruker snus eller røyker
5. februar 2013 2012 Stadig færre unge røyker
17. februar 2012 2011 Stadig færre røyker, men flere bruker snus
18. februar 2011 2010 Færre enn hver femte røykte daglig
25. februar 2010 2009 Unge røyker stadig mindre, men snuser mest
31. januar 2000 1999 Kvinner og menn røyker like mye
12. februar 2001 2000 32 prosent røyker daglig
27. mars 2003 2002 29 prosent røyker daglig
9. april 2002 2001 30 prosent røyker daglig
4. januar 2007 4. januar 2007 Stadig færre røyker daglig
20. juni 2003 2003 Nyttårsforsettene slår til?
17. januar 2005 2004 Liten endring i røyketallene
17. januar 2006 2005 Én av fire røyker daglig
2. februar 2004 2003 Stadig færre røykere i Norge
3. februar 2009 2008 Jevn nedgang i andel dagligrøykere
31. januar 2008 2007 Stadig færre røyker daglig