Forskningsområde

Energi- og miljøøkonomi

Nyhetssaker om energi- og miljøøkonomi

 • Fleksible klimapolitiske løsninger langt mer kostnadseffektivt

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Forskning viser at et fleksibelt kvotesystem i Europa er den billigste måten å nå målene på. Uten et slikt kvotesystem kan prisen på de dyreste tiltakene i Norge bli over ti ganger så høy.

 • Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050?

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Og hvordan påvirker økt produktivitetsvekst og befolkningsvekst energibehovet?

 • Evaluering av virkemidler for å fremme energieffektivisering

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  For å nå klimamål og mål om redusert energiforbruk, er det de siste tiårene satt i verk ulike tiltak for å fremme energieffektivisering. Ny rapport ser på effektene av ulike offentlige virkemidler.

 • Annonsert nedtrapping av oljeproduksjonen kan redusere dagens klimagassutslipp

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Nyere forskning viser at annonsering av lavere framtidig energiproduksjon gir høyere energipriser, som igjen fører til lavere klimagassutslipp også i dag

 • Effektene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  EUs kvotesystem for klimagassutslipp har ikke bidratt til særlig lavere utslipp av klimagasser fra norske bedrifter, viser ny studie. Kvotesystemet har derimot hatt positiv effekt på bedriftenes verdiskapning og produktivitet.

 • Utviklingen i riggrater på norsk kontinentalsokkel

  Olje- og gassmarkeder

  Publisert:

  Denne studien analyserer leieprisen for flytende oljerigger på norsk kontinentalsokkel og ser på prognoser for årene 2014-2016.

 • Effekten av direkte subsidier og skattefradrag hos norske foretak

  Teknologi, innovasjon og vekst

  Publisert:

  Både direkte subsidier og skattefradrag gir flere patenter hos norske foretak. Når det gjelder miljørelatert teknologi, gir direkte subsidier størst effekt.

 • Ressursrenten i norske fiskerier - utvikling og politikk

  Bærekraftig utvikling

  Publisert:

  Den faktiske ressursrenten i norske fiskerier har økt i perioden fra 1984 til 2014 som følge av lavere antall fiskere og færre fartøy. Den optimale ressursrenten i fiskeriene ligger om lag 7 milliarder kroner over den faktiske ressursrenten i 2011.

 • Smarte virkemidler mot karbonlekkasje

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Forskere foreslår å kombinere to virkemidler for å minske karbonlekkasje: Gratiskvoter basert på produksjonsmengde i kombinasjon med avgift på konsum.

 • Energieffektivisering i husholdningene kan øke elektrisitetsbruk og CO2-utslipp

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Energieffektivisering i husholdningene ikke er god klimapolitikk. Faktisk øker de samlede norske CO2-utslippene om det settes et tak på husholdningenes energibruk eller energiintensitet.