Forskningsområde

Energi- og miljøøkonomi

Nyhetssaker om energi- og miljøøkonomi

 • Kvotehandel – bare pengeflytting?

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  På klimatoppmøtet i Durban i desember ble man enige om å videreføre Kyoto-avtalen. I denne avtalen står handel med utslippsrettigheter (kvotehandel) sentralt. Men vil internasjonal kvotehandel effektivisere internasjonalt klimasamarbeid?

 • Utviklingen i strømforbruk - hva er de viktigste drivkreftene?

  Husholdningers energiforbruk

  Publisert:

  For de kortsiktige svingningene i strømforbruket fra time til time er temperaturendringer den viktigste driveren, mens prisendringer har mindre innflytelse. For den langsiktige utviklingen i strømforbruket er endringer i relative energipriser en viktig drivkraft, sammen med befolknings- og inntektsutviklingen.

 • Kjønnsforskjeller i holdninger til miljø betyr lite for atferd

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Kvinner har generelt mer positive holdninger til miljøtiltak enn menn. Likevel har kvinner og menn relativt lik atferd i forhold til resirkulering, økologisk mat og vann- og energisparing. Menn kjører imidlertid mer bil enn kvinner.

 • Økt bruk av dagens biodrivstoff sikrer ikke overgang til andre generasjons biodrivstoff

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Det forventes at andre generasjons biodrivstoff vil kunne løse transportsektorens utslippsutfordringer bedre enn dagens biodrivstoff. For å sikre en overgang, trengs mer forskning og utvikling. Økt bruk av dagens biodrivstoff øker derimot ikke sannsynligheten for en slik overgang.

 • Høye CO2-avgifter rammer ikke handels-og tjenestenæringene hardt

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Handels- og tjenestenæringene vil i liten grad bli rammet av de høye CO2-avgiftene som må til for å nå Klimaforlikets utslippsmål. Dette gjelder enten norske myndighetene velger et uniformt eller et differensiert avgiftssystem.

 • Krever klimamålet fangstteknologien som er tenkt brukt på Mongstad?

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Karbonfangst kan bli et viktig klimatiltak, men kostnaden avhenger av hvilken type karbonfangstteknologi det blir satset på. Det kan bli unødvendig dyrt om man satser på ettermontering av CO2-fangstanlegg på eksisterende kraftverk, slik det er tenkt på Mongstad. Da kan det være bedre å bygge nye kraftverk med integrert karbonfangstanlegg om noen år.

 • Klifs importørkontroll virker

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Klima- og forurensningsdirektoratets kontroll hos importører av faste, bearbeidede produkter har en individualpreventiv virkning. En kontrollert bedrift har langt lavere sannsynlighet for avvik året etter.

 • Ny modell viser effekter av biltypevalg på utslipp

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Ny modell illustrerer hvordan endringer i norsk bilbeholdning og skattøkning på drivstoff kan redusere klimautslipp. Hvis elbiler dominerer privatbilmarkedet i fremtiden, og prisen på bensin og diesel øker med 50 prosent, vil dette redusere utslipp vesentlig.

 • SSB del av nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  SSB-forskere er sammen med Økonomisk Institutt og Frisch-senteret valgt ut til å bli nytt forskningssenter for miljøvennlig energi av Norges forskningsråd.

 • Kartelldannelse i gassmarkedet: Potensiale for et "Gass-OPEC"

  Olje- og gassmarkeder

  Publisert:

  Ved å anvende en stor likevektsmodell for internasjonale gassmarkeder (World Gas Model), studerer Steve A. Gabriel, Knut Einar Rosendahl, Ruud G. Egging, Hakob Avetisyan og Sauleh Siddiqui effekter på priser og inntekter av mulig kartelldannelse i gassmarkedet. Artikkelen undersøker også betydningen av lavere transportkostnader for gass, og av ukonvensjonell gass (skifergass) i USA, på gevinstene av kartelldannelse.