Forskningsområde

Energi- og miljøøkonomi

Nyhetssaker om energi- og miljøøkonomi

 • Måling av miljøavgifter

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  I en ny artikkel diskuteres forskjellen på Pigou-avgifter og fiskale skattar i lys av skatteteori. Skatteprovenyet som følgjer Eurostat m.fl. sin statistiske basis avviker signifikant frå provenyet frå miljøavgifter som er rekna ut med utgangspunkt i den teoretiske definisjonen. Internasjonale statistikkar for miljøavgifter bør derfor harmoniserast med skatteteori, skriver forsker Annegrete Bruvoll.

 • Utslippsrettigheter kan gi god avkastning

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Prisen på utslippsrettigheter i EU vil stige i årene fremover. Prisen vil ligge på 12 Euro i 2012, før den øker til 20 Euro i 2015 og videre til 40 Euro i 2020, anslår ny rapport. Det tilsvarer en årlig avkastning på 16 - 17 prosent å eie utslippsrettigheter i denne perioden.

 • Evaluering av effekter av virkemidler i klimapolitikken

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Den norske klimapolitikken består av en rekke ulike virkemidler, men hva er effekten? I en ny rapport gjennomgås og drøftes de ulike virkemidlene og ulike metoder for evaluering av virkemidlenes effekter på utslippene av klimagasser.

 • Snarveier til klimaforskning og klimastatistikk i SSB

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Det snakkes mye om klimatoppmøtet i København om dagen. Her er snarveier til forskning og statistikk som kan være relevant for diskusjonen om klimaavtaler og norsk klimapolitikk.

 • Økonomien i nordområdene

  Bærekraftig utvikling

  Publisert:

  Publikasjonen "The Economy of the North 2008" gir deg full oversikt over økonomien i alle områdene som ligger nord for polarsirkelen. Publikasjonen har et spesielt fokus på naturressursene i nordområdene.

 • Grønne sertifikater vil ikke redusere klimagassutslipp

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Ordningen med grønne sertifikater vil gi økt krafteksport subsidiert av norske kraftkunder. Dette vil imidlertid ikke redusere utslipp av klimagasser i utlandet siden Norge er en del av det europeiske kvotemarkedet. Resultatet kan bli dyr og formålsløs moro i milliardklassen.

 • Er teknologipolitikk et egnet virkemiddel i den norske klimapolitikken?

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Omfattende teknologisk endring er avgjørende dersom verdenssamfunnet skal klare å begrense utslippene av klimagasser og dermed de globale klimaendringene. I en artikkel drøfter forskerne Brita Bye, Taran Fæhn og Tom-Reiel Heggedal hva som kan være en fornuftig politikk rettet mot klimateknologisk utvikling og spredning i Norge.

 • Satsing på fornybar kraft vil gi økt kullkraftsatsing

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Satsingen på fornybar kraft vil gi økt produksjon av kullkraft, gitt at det allerede er satt et tak på CO 2-utslippene. Årsaken er at økt produksjon av fornybar kraft vil lette presset i kvotemarkedet og føre til lavere pris på CO 2, noe som er mest gunstig for produsentene med høyest CO 2-utslipp.

 • Green Serves the Dirtiest. On the Interaction between Black and Green Quotas

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  A discussion paper by Böhringer and Rosendahl show that a green quota imposed on top of a black quota does not only induce substantial excess cost but serves the dirtiest power technologies as compared to a black quota regime only.

 • Internasjonal statistikk overvurderer norske miljøavgifter

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Bare en femdel av det som rapporteres som miljørelaterte avgifter internasjonalt, er avgifter som brukes til å korrigere for negative miljøkonsekvenser. Resten av avgiftene som rapporteres er rene inntektsskatter til staten.