Forskningsområde

Energi- og miljøøkonomi

Nyhetssaker om energi- og miljøøkonomi

 • Ambisiøs klimapolitikk vil endre kraftmarkedet

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  En ambisiøs internasjonal klimapolitikk vil komme til å påvirke fremtidens energipriser, slik at produksjon av kraft basert på fornybare energikilder vil øke, mens kullkraftproduksjonen vil gå ned.

 • Ny metode for beregning av konsum og lagerendringer

  Husholdningers energiforbruk

  Publisert:

  Mange husholdninger som kjøpte ved og fyringsolje midt på 90-tallet endte opp med å bruke strøm til oppvarming, og i stedet lagre en stor andel av kjøpene, viser analyse basert på ny metode.

 • Norge kan tjene på klimaavtale

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Det blir ofte antatt at Norge kommer til å tape mye på en internasjonal klimaavtale fordi det kan føre til fall i petroleumsinntekter. Nye beregninger viser at det stikk motsatte kan skje.

 • Demand Charge Electricity Grid Tariff in the Residential Sector

  Husholdningers energiforbruk

  Publisert:

  A discussion paper by Andreas V. Stokke, Gerard L. Doorman, Torgeir Ericson analyses the demand response from residential electricity consumers to a demand charge grid tariff.

 • Offentlige FoU-subsidier stimulerer eksport av høyteknologi

  Økonomisk vekst

  Publisert:

  Offentlig støtte til forskning og utvikling (FoU) stimulerer eksporten i bedrifter som produserer høyteknologi. Dette gir en samfunnsøkonomisk gevinst.