362074
362074
forskning
2018-09-13T08:00:00.000Z
no

Økt hogst av skog til biodrivstoff vil øke utslippene av CO2

Publisert:

Forfatter:

Dagens omfattende satsing på bioenergi fra skog kan komme til å øke CO 2-mengden i atmosfæren i mange tiår viser en internasjonal studie som SSB-forsker Bjart Holtsmark har utarbeidet sammen med syv internasjonale forskere.

Funnene har spesiell relevans for Norge som er et av de landene i Europa som ønsker å øke hogsten for å produsere mer bioenergi og biodrivstoff. Studien er publisert i det internasjonale tidsskriftet Nature Communications. Flere av forskerne bak artikkelen har hatt sentrale roller i FNs klimapanel IPCC og har bakgrunn fra de internasjonale toppuniversitetene Princeton University, UC Berkeley og Stanford University.

I artikkelen vises det til at avfall fra tre- og papirindustrien lenge er blitt brukt til energiformål. Dette er og har vært fornuftig fordi det har bidratt til redusert bruk av fossil energi. Problemet er at så å si alt avfall fra tre- og papirindustrien allerede blir brukt til energiformål. Hvis man vil øke bruken av bioenergi fra skog må man derfor øke hogsten.

- Problemet er at selv om skogen vokser opp igjen etter hogst og derfor fanger tilbake den mengden CO 2 som slippes ut ved forbrenningen, så skjer dette sakte. Og hvis skogen får stå vil den normalt fortsette å legge på seg og øke sitt karbonlager, forklarer Bjart Holtsmark og legger til:

- Samtidig er CO 2-utslippene ved forbrenning av bioenergi normalt betydelig høyere enn ved forbrenning av kull. Når man i årene fremover planlegger å hugge stadig ny skog for å produsere bioenergi, gir dette en dynamikk som kan øke CO 2-mengden i atmosfæren i lang tid.

På bakgrunn av de nye funnene mener SSB-forsker Bjart Holtsmark at de europeiske landene kan følge flere strategier for å nå fornybarmålene.

- Selv om EUs fornybardirektiv oppmuntrer europeiske land til å øke bruken av bioenergi fra skog, krever ikke direktivet at de gjøre det. Landene kan og bør derfor følge andre strategier for å nå fornybarmålene, for eksempel ved å ha et sterkt fokus på rask økning i produksjonen av solenergi.

 

Kontakt