Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon hadde ein auke på 0,9 prosent i perioden september–november 2018 samanlikna med førre tremånadersperiode, viser sesongjusterte tal. Bygging av skip og plattformer bidrog særlig til denne auken.

  Artikkel
 • Fisk til Asia, metaller til Europa

  Norsk industri eksporterte varer for 353 milliarder i fjor. Med en samlet eksport til Europa på 234,7 milliarder kroner utmerker vår verdensdel seg som det aller viktigste markedet for norske eksportbedrifter.

  Artikkel
 • Ein nedgang i salet på 2 prosent i november 2018

  Samla sal av petroleumsprodukt i november enda på 695 millionar liter, ein nedgang på 2 prosent frå november 2017.

  Artikkel
 • Bedre tider for utvinningsnæringen

  Etter to år med nedgang går det nå bedre i næringene innenfor utvinning av olje og naturgass. Reduksjon av kostnader og oppgang i priser har ført til økt produksjonsverdi.

  Artikkel
 • Kraftig prisfall på råolje

  Energivarene trakk i ulike retninger da produsentprisindeksen (PPI) i november falt for første gang på trekvart år. En økning i strømprisen ble overskygget av et kraftig oljeprisfall.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien øker videre

  Industriomsetningen gikk opp med 2,2 prosent i perioden august–oktober sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra september til oktober var det en marginal oppgang på 0,3 prosent.

  Artikkel
 • Produksjonsauke i verftsindustrien

  Norsk industriproduksjon voks med 1 prosent i perioden august–oktober 2018 frå førre tremånadersperiode, viser sesongjusterte tal. Bygging av skip og plattformer bidrog særlig til auken.

  Artikkel
 • Rekordtall for kraftnæringen i 2017

  Investeringene i kraftnæringen gikk opp med 15,4 prosent fra 2016 til 2017. Med 29,8 milliarder kroner var investeringene de høyeste noensinne. Det ble også produsert mer kraft i 2017 enn noen gang før.

  Artikkel
 • Energiregnskap og -balanse

  Notater 2018/45

  Formålet med dette notatet er å gi en beskrivelse av statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB).

  Publikasjon
 • Høyere investeringsanslag for 2019

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 175,3 milliarder kroner for 2019. Det er 6,1 prosent mer enn i forrige rapportering. Anslaget for 2018 utgjør nå 155,5 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Fortsatt høy strømpris

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 55,3 øre/kWh i 3. kvartal – en oppgang på 66 prosent fra samme kvartal i fjor. Man må tilbake til 1. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris.

  Artikkel
 • Investeringsvekst i 2018 og 2019

  Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en vekst i 2018 og i 2019. Veksten i 2018 drives blant annet av høye investeringer i kraftforsyning.

  Artikkel
 • Ein oppgang i salet på 1,9 prosent i oktober 2018

  Samla sal av petroleumsprodukt i oktober enda på 758 millionar liter, ein oppgang frå oktober 2017.

  Artikkel
 • Gassprisen løftet PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) steg 3,6 prosent fra september til oktober. En økning i gassprisen på over 20 prosent var viktigste bidragsyter.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien tilbake på toppnivå i 3.kvartal

  Industriomsetningen gikk opp med 1,9 prosent fra 2. til 3.kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Fra august til september var det en oppgang på 2,2 prosent.

  Artikkel