Notater 2020/22

Dokumentasjon av data

Regionalisering av LIBEMOD

LIBEMOD er en partiell energimarkedsmodell hvor produksjon, etterspørsel og handel med energivarer modelleres.

I modellen er hele verden modellert, men utenom EU/EØS og Sveits er det aggregerte regionstørrelser og forenklede beskrivelser av energimarkedene. For de europeiske landene nevnt ovenfor, er det mer detaljerte beskrivelser av etterspørsels- og produksjonssystemene.

I forbindelse med forskningsprosjektet ELECTRANS, finansiert av Norges forskningsråd, er det behov for en regionalisering av Norge i LIBEMOD. I dette prosjektet er det først og fremst kraftmarkedet vi ønsker å studere. Vi har derfor valgt en regioninndeling i Norge som tilsvarer de fem norske områdene som døgnmarkedet til Nord Pool opererer med.

I dette notatet dokumenteres data som er benyttet for å etablere modellversjonen med fem norske regioner.

Om publikasjonen

Tittel

Regionalisering av LIBEMOD. Dokumentasjon av data

Serie og -nummer

Notater 2020/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1133-6

ISSN

2535-7271

Antall sider

16

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt