Industrien ser mørkt på utsiktene til 2. kvartal

Publisert:

Norske industriledere melder om fall i totalt produksjonsvolum i årets første kvartal. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2020 preges av pessimisme og stor usikkerhet knyttet til koronapandemien hos flertallet av industrilederne.

Konjunkturbarometeret for 1. kvartal 2020 viser fall i samlet industriproduksjon sammenlignet med 4. kvartal 2019. Det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om lavere produksjon, men også konsumvarer rapporterer om nedgang. Bildet for produsentene av innsatsvarer skiller seg ut ved at det meldes om moderat vekst i produksjonsvolumet sammenliknet med det forrige kvartalet.

Den samlede industrisysselsettingen viser også nedgang i 1. kvartal 2020. Dette er nok et resultat som preges av covid-19 situasjonen som oppleves nå for tiden.  Det er både produsenter av investeringsvarer og konsumvarer som melder om lavere sysselsetting, mens produsentene av innsatsvarer melder om uendret sysselsetting.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2011 50 55.35 53.88
2. kv. 2011 50 55.91 54.72
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.21 53.61
1. kv. 2012 50 53.22 53.64
2. kv. 2012 50 52.47 54.09
3. kv. 2012 50 52.04 54.27
4. kv. 2012 50 51.02 53.14
1. kv. 2013 50 49.74 52.29
2. kv. 2013 50 50.83 52.39
3. kv. 2013 50 52.69 51.59
4. kv. 2013 50 54.00 50.58
1. kv. 2014 50 54.43 49.87
2. kv. 2014 50 52.97 49.55
3. kv. 2014 50 51.34 49.84
4. kv. 2014 50 50.44 49.04
1. kv. 2015 50 48.11 45.13
2. kv. 2015 50 46.21 41.01
3. kv. 2015 50 46.82 39.11
4. kv. 2015 50 47.49 39.39
1. kv. 2016 50 48.62 41.07
2. kv. 2016 50 49.08 42.19
3. kv. 2016 50 47.36 41.98
4. kv. 2016 50 47.57 42.60
1. kv. 2017 50 49.68 44.90
2. kv. 2017 50 50.01 47.46
3. kv. 2017 50 50.37 49.80
4. kv. 2017 50 51.32 50.56
1. kv. 2018 50 52.38 50.31
2. kv. 2018 50 54.17 51.12
3. kv. 2018 50 55.50 52.68
4. kv. 2018 50 56.02 54.29
1. kv. 2019 50 55.83 55.32
2. kv. 2019 50 54.52 54.37
3. kv. 2019 50 52.88 51.94
4. kv. 2019 50 50.19 49.23
1. kv. 2020 50 47.01 46.29

Redusert ordretilgang, men økte priser

Det var samlet sett en betydelig nedgang i ordretilgangen både i hjemme- og eksportmarkedet i årets 1. kvartal. Produsenter av alle tre varetyper melder om nedgang i ordretilgangen både på hjemme- og eksportmarkedet, men det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om bortfall av nye ordrer.

Lavere ordretilgang blant produsenter av investeringsvarer kan ha sammenheng med at det har vært lite tilvekst av nye investeringsprosjekter fra petroleumsnæringen i vinter. Lav økonomisk vekst blant Norges viktigste handelspartnere, særlig i Eurosonen og Storbritannia, har bidratt til lavere etterspørsel mot norske eksportbedrifter. Produsenter av innsatsvarer har derfor meldt om fall i ordretilgangen fra eksportmarkedet i fire kvartaler nå. Sterkest fall i eksportordrer er det i næringene metallindustri og papir- og papirvareindustri. Internasjonale smitteverntiltak som ble satt i verk i siste halvdel av 1. kvartal har bidratt ytterligere til et bredt fall i eksportordrer i industrien.

Fall i ordretilgang ga også fall i ordrebeholdning innen varetypene investeringsvarer og innsatsvarer i 1. kvartal 2020. Produsenter av konsumvarer melder om en om lag uendret, samlet ordrebeholdning i 1. kvartal.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2011 50 57.30 53.46
2. kv. 2011 50 56.91 50.61
3. kv. 2011 50 54.89 48.16
4. kv. 2011 50 55.02 47.26
1. kv. 2012 50 55.13 48.07
2. kv. 2012 50 52.57 48.85
3. kv. 2012 50 49.80 46.57
4. kv. 2012 50 49.07 44.63
1. kv. 2013 50 48.19 45.00
2. kv. 2013 50 48.87 47.97
3. kv. 2013 50 50.65 52.41
4. kv. 2013 50 50.75 54.97
1. kv. 2014 50 50.08 54.85
2. kv. 2014 50 49.86 53.02
3. kv. 2014 50 48.23 49.56
4. kv. 2014 50 46.30 46.16
1. kv. 2015 50 44.44 43.54
2. kv. 2015 50 43.08 42.17
3. kv. 2015 50 43.16 43.33
4. kv. 2015 50 44.36 44.09
1. kv. 2016 50 45.88 43.27
2. kv. 2016 50 46.84 42.68
3. kv. 2016 50 47.47 43.72
4. kv. 2016 50 49.23 45.88
1. kv. 2017 50 50.29 47.93
2. kv. 2017 50 49.92 49.39
3. kv. 2017 50 51.50 50.27
4. kv. 2017 50 53.74 51.93
1. kv. 2018 50 53.91 54.24
2. kv. 2018 50 53.37 55.56
3. kv. 2018 50 53.61 55.21
4. kv. 2018 50 54.22 53.89
1. kv. 2019 50 54.76 52.75
2. kv. 2019 50 53.88 51.60
3. kv. 2019 50 51.46 49.78
4. kv. 2019 50 46.99 46.95
1. kv. 2020 50 43.29 44.53

Det meldes om fortsatt vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet for industrien samlet sett. Det er særlig produsentene av innsatsvarer og konsumvarer som melder om økte eksportpriser. Prisveksten på eksportmarkedet har delvis sammenheng med svekkelsen av den norske kronen i 1. kvartal, i kjølevannet av oljeprisfallet og usikkerhet knyttet til koronapandemien. På hjemmemarkedet meldes det om prisvekst for alle varetyper, men det er særlig blant produsenter av konsumvarer det meldes om økte priser.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2011 50 55.80 52.84
2. kv. 2011 50 54.83 49.98
3. kv. 2011 50 52.59 46.56
4. kv. 2011 50 51.99 44.99
1. kv. 2012 50 51.87 45.54
2. kv. 2012 50 51.44 46.21
3. kv. 2012 50 51.90 45.44
4. kv. 2012 50 51.77 44.44
1. kv. 2013 50 51.08 45.04
2. kv. 2013 50 52.20 47.17
3. kv. 2013 50 53.14 50.00
4. kv. 2013 50 53.61 53.05
1. kv. 2014 50 54.37 53.30
2. kv. 2014 50 54.18 51.54
3. kv. 2014 50 53.37 50.82
4. kv. 2014 50 53.05 51.71
1. kv. 2015 50 51.06 50.62
2. kv. 2015 50 48.67 49.44
3. kv. 2015 50 48.27 49.77
4. kv. 2015 50 48.75 49.02
1. kv. 2016 50 49.61 47.87
2. kv. 2016 50 50.33 47.80
3. kv. 2016 50 50.04 47.87
4. kv. 2016 50 49.58 47.91
1. kv. 2017 50 50.28 49.59
2. kv. 2017 50 51.73 51.08
3. kv. 2017 50 53.23 52.29
4. kv. 2017 50 54.34 53.30
1. kv. 2018 50 55.49 55.17
2. kv. 2018 50 56.29 56.12
3. kv. 2018 50 56.41 55.22
4. kv. 2018 50 56.19 53.53
1. kv. 2019 50 55.56 52.12
2. kv. 2019 50 54.36 51.34
3. kv. 2019 50 54.12 51.77
4. kv. 2019 50 54.65 53.32
1. kv. 2020 50 54.81 53.75

Koronasituasjonen preger utsiktene for 2. kvartal 2020

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2020 er preget av de norske og de globale tiltakene mot koronapandemien. Det er en stor andel av industriledere som melder at det er pandemien som er bakgrunnen for pessimismen som uttrykkes i indeksen for den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal. Pessimismen er bredt basert, men den generelle bedømmelsen er mest negativ blant ledere innenfor varetypen investeringsvarer.

Blant produsenter av investeringsvarer finner vi leverandørindustrien som er avhengig av ordrer fra olje- og gassnæringen. Det kraftige fallet i oljeprisen i 1. kvartal gir utsikter til kutt i oljeinvesteringene, som kommer på toppen av de nasjonale og globale tiltakene knyttet til pandemien. Dette er forhold som kan ramme leverandørindustrien ekstra hardt. Et tilleggsmoment er at leverandørindustrien er en arbeidsintensiv bransje. Strenge smittevernregler og karantene på ansatte rapporteres også som en årsak som kan bidra til å holde aktiviteten nede. Dette rammer særlig bruken av utenlandsk arbeidskraft på grunn av reiserestriksjoner og stengte grenser.

Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å gå kraftig ned. Det samme gjelder for sysselsettingen, den ventes å avta betydelig i industrien samlet sett i 2. kvartal.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien.

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.55
3. kv. 2011 50 56.03
4. kv. 2011 50 56.04
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.20
3. kv. 2012 50 55.53
4. kv. 2012 50 55.12
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 55.01
3. kv. 2013 50 54.79
4. kv. 2013 50 54.68
1. kv. 2014 50 54.16
2. kv. 2014 50 53.39
3. kv. 2014 50 51.60
4. kv. 2014 50 48.49
1. kv. 2015 50 45.38
2. kv. 2015 50 43.51
3. kv. 2015 50 42.89
4. kv. 2015 50 44.16
1. kv. 2016 50 46.91
2. kv. 2016 50 50.51
3. kv. 2016 50 52.97
4. kv. 2016 50 53.61
1. kv. 2017 50 53.94
2. kv. 2017 50 54.92
3. kv. 2017 50 56.98
4. kv. 2017 50 58.93
1. kv. 2018 50 59.49
2. kv. 2018 50 58.86
3. kv. 2018 50 59.32
4. kv. 2018 50 59.33
1. kv. 2019 50 59.00
2. kv. 2019 50 58.11
3. kv. 2019 50 53.14
4. kv. 2019 50 43.77
1. kv. 2020 50 33.14

Nedgang i sammensatt konjunkturindikator

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var på -17,5 i 1. kvartal 2020 (sesongjusterte nettotall), og har gått ned fra -0,2 i kvartalet før. Dette er langt under det historiske gjennomsnittet på 3,0. Indikatoren har ikke vært så lav siden finanskrisen i 4. kvartal 2008.

Nedgangen i den sammensatte indikatoren har klar sammenheng med at smitteverntiltakene som følge av koronapandemien rammer industrien ved at samlet ordrebeholdning har gått kraftig ned i 1. kvartal og at industriledere forventer et kraftig fall i produksjonsvolumet i 2. kvartal.  Det er produsenter innen investeringsvarer og innsatsvarer som bidrar mest til nedgangen i konjunkturindikatoren.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2020
1. kv. 2011 9.1 3.0
2. kv. 2011 8.5 3.0
3. kv. 2011 5.7 3.0
4. kv. 2011 6.0 3.0
1. kv. 2012 9.0 3.0
2. kv. 2012 6.4 3.0
3. kv. 2012 0.8 3.0
4. kv. 2012 4.9 3.0
1. kv. 2013 1.4 3.0
2. kv. 2013 1.0 3.0
3. kv. 2013 6.3 3.0
4. kv. 2013 8.0 3.0
1. kv. 2014 6.5 3.0
2. kv. 2014 6.1 3.0
3. kv. 2014 1.9 3.0
4. kv. 2014 -1.7 3.0
1. kv. 2015 -3.6 3.0
2. kv. 2015 -9.3 3.0
3. kv. 2015 -6.4 3.0
4. kv. 2015 -8.2 3.0
1. kv. 2016 -6.6 3.0
2. kv. 2016 -3.0 3.0
3. kv. 2016 -3.6 3.0
4. kv. 2016 -0.5 3.0
1. kv. 2017 1.6 3.0
2. kv. 2017 2.5 3.0
3. kv. 2017 3.8 3.0
4. kv. 2017 6.5 3.0
1. kv. 2018 6.9 3.0
2. kv. 2018 8.8 3.0
3. kv. 2018 9.2 3.0
4. kv. 2018 8.9 3.0
1. kv. 2019 7.4 3.0
2. kv. 2019 5.4 3.0
3. kv. 2019 1.9 3.0
4. kv. 2019 -0.2 3.0
1. kv. 2020 -17.5 3.0

Negative signaler og usikkerhet fra faktorene som begrenser produksjonen 

Andel ledere som melder at svak etterspørsel og sterk konkurranse var begrensende faktorer for produksjonen økte noe i 1. kvartal 2020. Andelen som peker på at mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring for å kunne øke produksjonen ytterligere fortsatte å falle i 1. kvartal 2020. Denne indikatoren viste også en nedgang før pandemien, men nedgangen forsterkes nå av smitteverntiltakene.

Figur 6

Figur 6. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien er lavere enn i forrige kvartal og beregnes til 77,2 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2020. Resultatet ligger nå godt under det historiske gjennomsnittet på 80,1 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat.

Figur 7. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2020
1. kv. 2011 79.5 80.1
2. kv. 2011 79.8 80.1
3. kv. 2011 79.6 80.1
4. kv. 2011 79.6 80.1
1. kv. 2012 79.7 80.1
2. kv. 2012 79.7 80.1
3. kv. 2012 79.8 80.1
4. kv. 2012 79.8 80.1
1. kv. 2013 79.4 80.1
2. kv. 2013 79.3 80.1
3. kv. 2013 79.5 80.1
4. kv. 2013 80.0 80.1
1. kv. 2014 80.4 80.1
2. kv. 2014 80.5 80.1
3. kv. 2014 80.1 80.1
4. kv. 2014 79.3 80.1
1. kv. 2015 78.4 80.1
2. kv. 2015 77.4 80.1
3. kv. 2015 76.7 80.1
4. kv. 2015 76.9 80.1
1. kv. 2016 77.1 80.1
2. kv. 2016 77.2 80.1
3. kv. 2016 77.0 80.1
4. kv. 2016 76.9 80.1
1. kv. 2017 77.1 80.1
2. kv. 2017 77.6 80.1
3. kv. 2017 77.8 80.1
4. kv. 2017 77.8 80.1
1. kv. 2018 78.3 80.1
2. kv. 2018 78.8 80.1
3. kv. 2018 79.3 80.1
4. kv. 2018 79.5 80.1
1. kv. 2019 79.5 80.1
2. kv. 2019 79.5 80.1
3. kv. 2019 79.2 80.1
4. kv. 2019 78.4 80.1
1. kv. 2020 77.2 80.1

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 9. mars 2020 til 21. april 2020.

Effekter av Covid-19-viruset på konjunkturbarometer 1. kvartal 2020

Indekser for 1. kvartal 2020: Konjunkturbarometer for 1. kvartal 2020 skal gi et aktuelt bilde av Konjunktursituasjonen for industri og bergverksdrift. Dette oppnås ved å kartlegge virksomhetsledernes vurdering av de faktiske forhold samt deres forventninger til kommende kvartal. Måleperioden er fra 9. mars til og med 21. april 2020.

Regjeringens tiltak mot Covid-19-viruset ble satt i verk torsdag 12. mars 2020. Dette betyr at industrilederne som har besvart undersøkelsen i denne perioden har hatt varierende grad av innsikt om de tiltakene og hjelpepakkene myndighetene har iverksatt i perioden. Samtidig har hovedtyngden av svarene kommet etter de omfattende smitteverntiltakene som ble iverksatt i midten av mars.

Datainngangen: Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 9. mars til 21. april 2020. Svarprosenten for 1. kvartal 2020 var 90,1 %. Til sammenligning var svarprosenten 96,8 % for 4. kvartal 2019.

Kommende publisering: Statistisk sentralbyrå planlegger å opprettholde de oppsatte publiseringsdatoene av konjunkturbarometeret. Det er derimot en del usikkerhet knyttet til datainngangen for de neste kvartalene. Konjunkturbarometer for årets 2. kvartal skal publiseres den 23. juli 2020.

Kontakt