Markant fall i strømprisen

Publisert:

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 26,8 øre/kWh i 1. kvartal 2020. Sammenlignet med 1. kvartal i 2019, som var et kvartal med veldig høy strømpris, var det en nedgang i prisen på hele 51 prosent.

NVE trekker i sin kvartalsrapport over kraftsituasjonen frem at mye nedbør, spesielt i form av mye snø i kombinasjon med milde temperaturer førte til en høy fyllingsgrad i vannmagasinene i Norge og et usedvanlig høyt hydrologisk overskudd.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 87,8 øre/kWh i 1. kvartal 2020, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en nedgang på 29 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2019. Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 31 prosent, nettleien 33 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 36 prosentene. Den totale strømprisen har ikke vært lavere siden 1.kvartal 2016.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Nettleie Avgifter Kraftpris
1. kvartal 2012 26.3 26.9 34.4
2. kvartal 2012 26.3 25 26.1
3. kvartal 2012 26.1 23.6 20
4. kvartal 2012 26.4 26.3 30.4
1. kvartal 2013 26.4 27.3 34.9
2. kvartal 2013 26.4 27.1 34.6
3. kvartal 2013 26.4 26.7 33.4
4. kvartal 2013 26.4 27.3 35.6
1. kvartal 2014 26.0 27.3 31.5
2. kvartal 2014 26.0 26.3 26.6
3. kvartal 2014 26.0 27.3 31.6
4. kvartal 2014 26.0 27.4 31.7
1. kvartal 2015 26.3 29.8 31.3
2. kvartal 2015 26.3 28.7 26.0
3. kvartal 2015 26.0 27.9 20.0
4. kvartal 2015 26.0 29.2 25.9
1. kvartal 2016 26.6 32.1 28.7
2. kvartal 2016 27.3 32.3 28.8
3. kvartal 2016 27.3 32.7 30.5
4. kvartal 2016 27.9 34.9 37.6
1. kvartal 2017 27.9 34.3 34.3
2. kvartal 2017 27.9 33.9 33.1
3. kvartal 2017 27.9 34.0 33.3
4. kvartal 2017 27.9 34.5 36.0
1. kvartal 2018 27.9 36.0 42.5
2. kvartal 2018 28.9 36.8 44.6
3. kvartal 2018 28.9 39.2 55.3
4. kvartal 2018 29.4 39.2 54.8
1. kvartal 2019 30.4 38.7 55.2
2. kvartal 2019 30.4 36.6 45.6
3. kvartal 2019 30.4 35.9 42.5
4. kvartal 2019 28.9 36.6 46.8
1. kvartal 2020 28.9 32.1 26.8

Kontrakter med elspotpris billigst

Husholdninger med kontrakter med elspotpris hadde den billigste kontraktstypen i 1. kvartal 2020 med en gjennomsnittlig strømpris på 22,9 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er den vanligste kontraktstypen (se figur 3). Elspotprisen, som noteres på kraftbørsen Nord Pool, falt markant gjennom årets første kvartal og var på sitt laveste nivå i mars. Mens elspotprisen var rundt 30 øre/kWh i starten av første kvartal, stupte den til 6 øre/kWh ved utgangen av kvartalet.   

Husholdninger med variabel strømpriskontrakter hadde den dyreste kontraktstypen i 1.kvartal 2020 med en strømpris på 40,3 øre/kWh. Om lag hver femte husholdning hadde denne strømavtalen i 1.kvartal 2020.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 1. kvartal 2020

Øre/kWh
Nye fastpriskontrakter – inntil 1-års varighet 35.7
Nye fastpriskontrakter – over 1-års varighet 33.9
Alle andre fastpriskontrakter 38.3
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 22.9
Variabel pris kontrakter 40.3

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 1. kvartal 2020

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 2.3 77.1 20.6
Tjenesteytende næringer 7.3 86.6 6.1
Industri, unntatt kraftintensiv industri 7.8 87.0 5.2

Kontakt