Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffnovember 2000, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
19. september 2017 August 2017 August 2017
17. august 2017 Juli 2017 Juli 2017
25. juli 2017 Juni 2017 Juni 2017
20. juni 2017 Mai 2017 Mai 2017
19. mai 2017 April 2017 April 2017
24. april 2017 Mars 2017 Mars 2017
20. mars 2017 Februar 2017 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
20. februar 2017 Januar 2017 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
16. januar 2017 Desember 2016 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
15. desember 2016 November 2016 Liten nedgang i sal av petroleumsprodukt
15. november 2016 Oktober 2016 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
17. oktober 2016 September 2016 Auka sal av petroleumsprodukt
15. september 2016 August 2016 Redusert sal av bensin, auka sal av diesel
15. august 2016 Juli 2016 Auka sal av bensin og autodiesel
15. juli 2016 Juni 2016 Liten reduksjon i samla sal

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
19. september 2017 2017 2017
17. august 2017 2017 2017
25. juli 2017 2017 2017
20. juni 2017 2017 2017
19. mai 2017 2017 2017
24. april 2017 2017 2017
20. mars 2017 2017 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
20. februar 2017 2017 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
16. januar 2017 2016 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
15. desember 2016 2016 Liten nedgang i sal av petroleumsprodukt
15. november 2016 2016 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
17. oktober 2016 2016 Auka sal av petroleumsprodukt
15. september 2016 2016 Redusert sal av bensin, auka sal av diesel
15. august 2016 2016 Auka sal av bensin og autodiesel
15. juli 2016 2016 Liten reduksjon i samla sal