Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

  Notater 2018/20

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2017 en utvalgsundersøkelse om boligsituasjonen for utsatte grupper, finansiert av by- og regionforskningsinstituttet NIBR.

  Publikasjon
 • Fortsatt vekst for bygg og anlegg

  2016 var et godt år for bygge- og anleggsvirksomheten. Tall som er hentet inn for omsetning og sysselsetting beveger seg i positiv retning og bidrar dermed til fortsatt vekst for næringen.

  Artikkel
 • Færre igangsettingstillatelser

  I 1. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 7 300 boliger med i alt 936 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017.

  Artikkel
 • Bruk av kommunale boliger

  Rapporter 2018/15

  Denne rapporten legger frem hovedfunn og dokumentasjon av undersøkelse om bruk av kommunale boliger.

  Publikasjon
 • Nedgang i hyttesalget

  I alt 2 300 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg 1. kvartal 2018. Dette er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

  Det var et vanskelig år for olje og offshore-sektoren og dette har rammet bedriftene som driver med arkitekt og teknisk konsulentvirksomhet hvor omsetningen i 2016 gikk ned med 8,8 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp

  5 av 10 boligkjøpere i 20-årene har fått hjelp av foreldre eller svigerforeldre til finansieringen. Også blant boligkjøpere i 30-årene er det vanlig med foreldrehjelp.

  Artikkel
 • Største boligvekst på tolv år

  Nettoveksten i antall boliger i fjor er den største som er registrert siden boligstatistikken ble startet i 2006. Veksten er sterkest i Oslo, Bergen og Trondheim.

  Artikkel
 • Mindre vanlig å eie bolig blant økonomisk utsatte grupper

  Andelen boligeiere i husholdninger med lavinntekt har falt 10 prosentpoeng på 15 år. Blant dem med middels og høye inntekter har den derimot vært stabil.

  Artikkel
 • Bolig og boforhold

  Rapporter 2018/13

  Denne rapporten skal gi et bredt bilde av boforholdene i Norge, med fokus på grupper med en spesielt utsatt bosituasjon.

  Publikasjon
 • Veksten i bygg og anlegg fortsatte i fjor

  Omsetningen i bygg og anlegg økte med 5,4 prosent fra 2016 til 2017. Den totale omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var 466 milliarder kroner i 2017, 24 milliarder mer enn året før. 

  Artikkel
 • Boligprisene ned 0,3 prosent

  Prisene på brukte boliger sank med 0,3 prosent i 1. kvartal 2018. Nedgangen var størst i Trøndelag utenom Trondheim, der prisene falt med 4,9 prosent.

  Artikkel
 • Hjemme bra, men borte best?

  I mange europeiske land er det vanlig at studentene bor med foreldrene sine. Men dette er ikke tilfelle i Norge hvor bare hver tiende student bor hjemme.

  Artikkel
 • Trysil på hyttetoppen

  Trysil kommune ligger på topp når det gjelder hyttesalg og bare Ringsaker har flere hyttebygg.

  Artikkel
 • Brukte eneboliger koster nesten like mye som nye i Oslo

  I Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av en ny i fjor. Mens forskjellen minker i hovedstaden, er situasjonen motsatt i andre deler av landet.

  Artikkel