Fortsatt nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

Publisert:

Det var et vanskelig år for olje og offshore-sektoren og dette har rammet bedriftene som driver med arkitekt og teknisk konsulentvirksomhet hvor omsetningen i 2016 gikk ned med 8,8 prosent fra året før.

Omsetningen falt spesielt kraftig for bedriftene innen næringsundergruppen «geologiske undersøkelse og annen teknisk konsulentvirksomhet». Den totale omsetningen i næringshovedgruppe arkitekt og teknisk konsulentvirksomhet var 100,9 milliarder kroner i 2015 til 92 milliarder kroner i 2016. Omsetningsreduksjon skyldes blant annet mindre aktivitet i offshore-sektoren og ustabilitet i oljepriser. Det var 2 678 færre sysselsatte i 2016 mot året før. I alt var det 45 177 sysselsatte i året, viser nye tall i næringslivstjenester, strukturstatistikk.

Figur 1. Arkitektvirksomhet og teknisk konsulent virksomhet. Omsetning. Bedrift

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Omsetning 86952.7 92643.4 89640.1 100749.0 109972.7 111204.0 100931.6 92041.3

4,5 per cent økning for administrativ rådgivning

Bedriftene innen «administrativ rådgivning» omsatte for 21,5 milliarder kroner, en økning på 4,5 prosent i forhold til 2015. Sysselsettingen gikk opp med 3,5 prosent til 14 094 personer i 2016.

Selv om de andre næringene hadde positivt resultat i året, har nedgangen i aktivitetene i offshore-sektor og oljeindustri hatt konsekvenser for hele næringshovedområdet faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Omsetningen gikk ned med 1,8 prosent i 2016 til 222,6 milliarder kroner. Det var sysselsatt 135 436 personer, en nedgang på 1 prosent i forhold til året før. Det samme tendens hadde lønnskostnadene i 2016 på 86,4 milliarder kroner tilsvarer en nedgang på 1,4 prosent, viser statistikken Næringslivstjenester, strukturstatistikk.

Figur 2. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Omsetning fordelt på næring. Bedrift

2013 2014 2015 2016
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 36949.6 38975.6 40848.1 42570.9
Administrativ rådgivning 18947.4 20644.8 20564.9 21481.9
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvikrsomhet, og teknisk prøving og analyse 122795.9 125157.8 114538.4 104780.6
Forskning og utviklingsarbeid 11052.9 12366.3 13061.0 13549.1
Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelse 21348.7 20746.7 21421.7 23111.2
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 12830.6 13349.9 13403.1 14156.2
Veterinærtjenester 2370.9 2514.0 2750.0 2943.6

Arbeidskrafttjenester rammet av nedgangen i offshore-sektoren

Næringen «arbeidskrafttjenester» ble alvorlig rammet av situasjonen i offshore-sektoren, maskinindustrien og bygging av skip og oljeplattformer. Omsetningen hadde et fall på hele 5,5 prosent fra året før med 29,7 milliarder kroner. Antall sysselsatte endte opp på 47 798, en nedgang på 4,6 prosent mot 2015.

Figur 3. Arbeidskrafttjenester Omsetning. Bedrift

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Omsetning 22418.3 22315.7 29204.6 33454.8 35444.4 35518.4 31473.8 29728.1

Nytt datagrunnlag for sysselsetting

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.

 

Kontakt