Færre igangsettingstillatelser

Publisert:

I 1. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 7 300 boliger med i alt 936 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017.

Prosentvis størst nedgang var det for igangsettingstillatelser til bygning for bofellesskap, viser statistikk over byggeareal. Sammenlignet med 1. kvartal 2017 ble antall igangsettingstillatelser til slike boliger halvert til 98 boliger i 1. kvartal 2018.

Akershus på fylkestoppen

Det var flest igangsettingstillatelser i Akershus. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 180 boliger i 1. kvartal 2018. Deretter kommer fylkene Oslo og Trøndelag med henholdsvis 986 og 904 boliger.

Nedgang for næringsbygg

I 1. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 908 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette er en nedgang på 16 prosent fra samme kvartal året før.

Sesongjusterte tall

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger hadde en nedgang på 1 prosent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

Igangsettingstallene varierer en god del fra kvartal til kvartal. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden 3. kvartal 2014, med en nedgang de fem siste kvartaler.

Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, sesongjustert og trend

Antall boliger, sesongjustert Antall boliger, trend
1. kv. 2000 5704 5498
2. kv. 2000 5154 5503
3. kv. 2000 5921 5868
4. kv. 2000 6505 6431
1. kv. 2001 6523 6567
2. kv. 2001 6503 6511
3. kv. 2001 6376 6332
4. kv. 2001 5960 5978
1. kv. 2002 5677 5719
2. kv. 2002 5705 5666
3. kv. 2002 5650 5655
4. kv. 2002 5643 5686
1. kv. 2003 5756 5653
2. kv. 2003 5484 5597
3. kv. 2003 5734 5640
4. kv. 2003 5881 5956
1. kv. 2004 5774 6605
2. kv. 2004 8538 7399
3. kv. 2004 7801 7787
4. kv. 2004 7690 7636
1. kv. 2005 7385 7571
2. kv. 2005 7878 7630
3. kv. 2005 7626 7886
4. kv. 2005 8462 8364
1. kv. 2006 8682 8532
2. kv. 2006 7909 8008
3. kv. 2006 7816 7997
4. kv. 2006 8726 8451
1. kv. 2007 8503 8719
2. kv. 2007 8761 8605
3. kv. 2007 8164 8226
4. kv. 2007 7503 7418
1. kv. 2008 6490 6907
2. kv. 2008 6947 6878
3. kv. 2008 6823 6722
4. kv. 2008 5960 6044
1. kv. 2009 5331 5280
2. kv. 2009 4762 4835
3. kv. 2009 4777 4742
4. kv. 2009 4908 4967
1. kv. 2010 5166 4991
2. kv. 2010 4758 4924
3. kv. 2010 5267 5191
4. kv. 2010 6009 6183
1. kv. 2011 7325 7123
2. kv. 2011 7192 7099
3. kv. 2011 6345 6636
4. kv. 2011 6787 6482
1. kv. 2012 6552 6859
2. kv. 2012 7826 7789
3. kv. 2012 8612 8241
4. kv. 2012 7261 7875
1. kv. 2013 7796 7434
2. kv. 2013 7062 7310
3. kv. 2013 7453 7452
4. kv. 2013 7838 7609
1. kv. 2014 6312 7378
2. kv. 2014 7466 7037
3. kv. 2014 6640 6743
4. kv. 2014 6701 6821
1. kv. 2015 7530 7350
2. kv. 2015 7572 7622
3. kv. 2015 7723 7810
4. kv. 2015 8203 7975
1. kv. 2016 8049 8419
2. kv. 2016 9407 9072
3. kv. 2016 9381 9549
4. kv. 2016 9640 9586
1. kv. 2017 9566 9570
2. kv. 2017 9285 9338
3. kv. 2017 8864 8675
4. kv. 2017 7653 7931
1. kv. 2018 7577 7277

For andre bygg enn boliger viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til i 1. kvartal i år, økte med 2 prosent sammenlignet med 4. kvartal i fjor.

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal til andre bygg, sesongjustert og trend

Bruksareal andre bygg, sesongjustert Bruksareal andre bygg, trend
1. kv. 2000 1040589 975491
2. kv. 2000 812570 889812
3. kv. 2000 939181 933269
4. kv. 2000 1089635 1016575
1. kv. 2001 1013658 1079698
2. kv. 2001 1107874 1046404
3. kv. 2001 991474 979852
4. kv. 2001 834512 933913
1. kv. 2002 988634 939694
2. kv. 2002 959159 967828
3. kv. 2002 988896 947055
4. kv. 2002 839107 875982
1. kv. 2003 840911 818489
2. kv. 2003 799402 838875
3. kv. 2003 900140 923831
4. kv. 2003 1095022 1008988
1. kv. 2004 964039 1036018
2. kv. 2004 1162710 1017417
3. kv. 2004 949745 999672
4. kv. 2004 1072036 1022913
1. kv. 2005 1018824 1080378
2. kv. 2005 1189619 1151420
3. kv. 2005 1217588 1196949
4. kv. 2005 1185778 1223419
1. kv. 2006 1244234 1228207
2. kv. 2006 1243481 1226841
3. kv. 2006 1224813 1238219
4. kv. 2006 1229571 1261797
1. kv. 2007 1391457 1326736
2. kv. 2007 1338821 1426343
3. kv. 2007 1575094 1520987
4. kv. 2007 1585611 1557079
1. kv. 2008 1544952 1567118
2. kv. 2008 1499171 1570561
3. kv. 2008 1676383 1588343
4. kv. 2008 1509698 1536636
1. kv. 2009 1419853 1363929
2. kv. 2009 1158480 1188628
3. kv. 2009 1038321 1129752
4. kv. 2009 1309940 1243634
1. kv. 2010 1336096 1405811
2. kv. 2010 1668970 1458449
3. kv. 2010 1288726 1452942
4. kv. 2010 1413671 1430975
1. kv. 2011 1560742 1393384
2. kv. 2011 1215580 1367081
3. kv. 2011 1344163 1318725
4. kv. 2011 1372163 1312417
1. kv. 2012 1286712 1360042
2. kv. 2012 1363910 1371618
3. kv. 2012 1709624 1330688
4. kv. 2012 1162073 1273633
1. kv. 2013 1196286 1253416
2. kv. 2013 1478114 1283486
3. kv. 2013 1284186 1323654
4. kv. 2013 1276276 1319515
1. kv. 2014 1373154 1308913
2. kv. 2014 1287466 1316529
3. kv. 2014 1281528 1304209
4. kv. 2014 1344022 1290706
1. kv. 2015 1240095 1282721
2. kv. 2015 1293015 1279598
3. kv. 2015 1282859 1285565
4. kv. 2015 1335496 1316888
1. kv. 2016 1311028 1365148
2. kv. 2016 1554626 1422016
3. kv. 2016 1459174 1474257
4. kv. 2016 1469887 1492718
1. kv. 2017 1525517 1471315
2. kv. 2017 1376965 1419925
3. kv. 2017 1552044 1348805
4. kv. 2017 1262840 1289102
1. kv. 2018 1284400 1264911

568 nye boliger i ombyggingsprosjekter

I 1. kvartal 2018 kom det til 568 boliger grunnet ombygging av eksisterende bygningsmasse. 211 av disse boligene var resultat av ombygging i eksisterende boligbygg, mens 357 boliger oppstod som følge av ombygging i eksisterende næringsbygg.

569 boliger er revet eller brent

I 1. kvartal 2018 var det en avgang på 569 boliger, og 389 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 3 817 bygninger. Av disse var 1 666 næringsbygninger, 302 fritidsbygninger og 1 849 boliggarasjer mv.

 

Kontakt