Veksten i bygg og anlegg fortsatte i fjor

Publisert:

Endret:

Omsetningen i bygg og anlegg økte med 5,4 prosent fra 2016 til 2017. Den totale omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var 466 milliarder kroner i 2017, 24 milliarder mer enn året før.1

Utviklingen i omsetningen for bygge- og anleggsvirksomhetene har vært positiv siden 2010. Den prosentvise endringen i omsetning for bygg og anlegg totalt sett har holdt seg rundt en økning på 5 til 6 prosent årlig de siste fem årene. Enkelte næringsområder, slik som anleggsarbeid, har derimot vist større variasjon enn de andre områdene. Også 2017 var et år preget av oppgang for virksomhetene innen bygg og anlegg med en økning på 5,4 prosent sammenlignet med 2016.

Figur 1. Prosentvis endring i omsetning fra året før

2010 2011 2013 2014 2014 2015 2016 2017
41 Oppføring av bygninger -1.4 16.1 14.6 5.2 3.7 5.6 7.8 5.3
42 Anleggsvirksomhet -0.3 9.3 9.6 8.8 16.4 14.6 6.3 2.4
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 2.2 10.2 10.4 6.1 7.1 1.8 6.1 6.5
Totalt, næring 41-43 0.5 12.4 12.0 6.1 6.9 5.0 6.8 5.4

Det var virksomhetene i ferdiggjøring av bygninger som hadde høyest vekst i 2017. Disse virksomhetene økte omsetningen med 8,8 prosent sammenlignet med 2016. Virksomhetene i næringen anleggsvirksomhet, og da særlig de med aktivitet i området bygging av veier og jernbaner, har vist en kraftig vekst i løpet av de siste par årene. Økningen innen bygging av veier og jernbaner har derimot avtatt i 2017, og i 4. termin snudde veksten til nedgang. Omsetningen for virksomhetene i anleggsvirksomhet endte dermed på en total økning på 2,4 prosent i 2017. En beskrivelse av utviklingen i omsetning i anleggsvirksomhet siste 2 år kan ses i figur 2.

Figur 2

Figur 2. Terminvis omsetning og prosentvis endring i næring 42 anleggsvirksomhet

I 6. termin 2017 hadde virksomhetene i riving og grunnarbeid den høyeste økningen i omsetning med en vekst på 7,8 prosent sammenlignet med 6. termin i 2016. Størst nedgang var det i bygging av veier og jernbaner der omsetningen ble redusert med 5,4 prosent i samme periode.

Figur 3. Terminvis omsetning i bygg og anlegg

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
2015 54.1 64.8 72.7 59.6 78.9 83.6
2016 56.6 67 78.5 64.5 84.3 91
2017 62 71.1 82.5 68.7 88.1 93.6

Stor regionale variasjoner

Det var bygge- og anleggsvirksomhetene i Buskerud og Rogaland som hadde den største omsetningsveksten i 2017. De økte begge med 9,0 prosent sammenlignet med 2016. Svakest utvikling hadde virksomhetene i Finnmark som viste en svak nedgang i 2017. Omsetningen for bygge- og anleggsvirksomhetene i dette fylket endte 1,8 prosent lavere enn i 2016.

Figur 4. Prosentvis endring i omsetning 2016 - 2017

Prosentvis endring i omsetning 2016 - 2017
06 Buskerud 9.03
11 Rogaland 8.97
05 Oppland 7.82
01 Østfold 7.02
19 Troms - Romsa 6.98
10 Vest-Agder 6.91
08 Telemark 6.69
18 Nordland 6.37
16 Sør-Trøndelag 6.34
04 Hedmark 6.03
09 Aust-Agder 5.86
07 Vestfold 5.11
02 Akershus 5.07
12 Hordaland 3.67
03 Oslo 3.37
17 Nord-Trøndelag 3.34
15 Møre og Romsdal 2.59
14 Sogn og Fjordane 1.95
20 Finnmark - Finnmárku -1.75

1 Totaltallet ble endret 20. april 2018 kl. 10.10.

Endret datagrunnlag

Fra 1. termin 2017 er datagrunnlaget endret gjennom Skatteetatens nye Mva-melding.