Trysil på hyttetoppen

Publisert:

Det ble igangsatt 7 500 nye hytter i fjor (tall inkluderer på-/tilbygg og er hentet fra byggearealstatistikken), mens 13 700 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg. Trysil kommune ligger på topp når det gjelder hyttesalg og bare Ringsaker har flere hyttebygg.

I Norge finnes det over 430 000 fritidsbygninger per 1. januar 2018. I tillegg kommer nesten 33 000 helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig. Statistikkene byggeareal, bygningsmasse og eiendomsomsetning viser at alle deler av landet tas i bruk til hytter.

Særlig er det ved skoggrensa og i innlandet det bygges hytter, og det er her vi finner de store hyttekommunene. Tettheten av fritidsboliger er imidlertid størst i kystkommunene.

Figur 1. Kommuner med flest fritidsbygninger

Antall fritidsbygninger
Ringsaker 7108
Trysil 6645
Hol 5538
Vinje 5137
Sigdal 4826
Larvik 4775
Nord-Aurdal 4501
Fredrikstad 4378
Hvaler 4327
Ringebu 3876

Trysil topper hyttesalget

Hedmarkskommunen Trysil topper omsetningsstatistikken i 2017 med 388 omsetninger av fritidsboliger i fritt salg. Etter Trysil følger Hol i Buskerud og Ringsaker i Hedmark. Trysil kommer også høyt opp i antall hytter med 6 645 – bare slått av Ringsaker som har 7 108 hytter.

25 kommuner hadde over 100 omsetninger av fritidsboliger i fritt salg i løpet av 2017. Omsetningene i disse 25 kommunene summerte seg til 4 200 hytter med samlet kjøpesum på 9,9 milliarder kroner.

Ser en på fylkene, er det Buskerud som er på topp når det gjelder fritidsboliger i fritt salg i 2017. I alt ble det solgt 1 864 hytter i Buskerud. Oppland følger deretter med 1 723.

Figur 2. Antall omsatte fritidsboliger i fritt salg 2017

I alt På eid tomt På festetomt
Finnmark - Finnmárku 233 99 134
Troms - Romsa 353 326 27
Nordland 746 592 154
Nord-Trøndelag (-2017) 421 273 148
Sør-Trøndelag (-2017) 862 764 98
Møre og Romsdal 496 455 41
Sogn og Fjordane 279 258 21
Hordaland 1002 955 47
Rogaland 559 415 144
Vest-Agder 701 496 205
Aust-Agder 613 485 128
Telemark 1083 841 242
Vestfold 442 333 109
Buskerud 1864 1407 457
Oppland 1723 1400 323
Hedmark 1288 899 389
Akershus og Oslo 423 375 48
Østfold 573 368 205

Her er det kortest til naboen

Svært mange hytter befinner seg nær de store befolkningssentra i landet. Om man regner hytter per kvadratkilometer er det de arealmessig små kommunene langs kysten som kommer på topp.

Hvaler kommune i Østfold ligger på topp med over 48 hytter per kvadratkilometer. Etterfulgt av Frogn og Færder, i henholdsvis Akershus og Vestfold med 34 og 33 hytter per kvadratkilometer.

Flere hytter enn bosatte

Hele 27 kommuner har flere hytter enn bosatte i kommunen. På topp ligger Bykle kommune i Aust-Agder, med 2,6 hytter per bosatt. Bykle etterfølges av Åseral og Sirdal i Vest-Agder, med henholdsvis 2,2 og 2,1 hytter per person i kommunen.

Tabell 1. Kommunene med flest omsetninger av fritidsbolig i fritt salg i 2017

Til tabellen

Kontakt