Brukte eneboliger koster nesten like mye som nye i Oslo

Publisert:

I Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av en ny i fjor. Mens forskjellen minker i hovedstaden, er situasjonen motsatt i andre deler av landet.

I 2017 var kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i gjennomsnitt 70,1 prosent av prisen for en ny enebolig, viser nye tall fra statistikken over kvadratmeterpriser for eneboliger. Prisforskjellen er nesten uforandret siden 2015.

Nye eneboliger fullført i 2017 kostet i gjennomsnitt 34 999 kroner per kvadratmeter inklusive tomt. Kvadratmeterprisen for brukte eneboliger som ble omsatt samme år, var i gjennomsnitt 24 550 kroner.

Det er store regionale forskjeller i prisforholdet mellom nye og brukte eneboliger. I Oslo fortsetter prisforskjellen å minke mellom brukte og nye eneboliger, og en brukt enebolig koster nå 91 prosent av en ny.

I Bergen og Trondheim derimot, fortsetter økningen av tilsvarende forskjeller, og en brukt enebolig koster nå henholdsvis 78 og 73 prosent av en ny. I Nord-Trøndelag er forskjellen mellom brukte og nye eneboliger størst: der koster nå en brukt enebolig 53 prosent av en ny.

Figur 1. Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte og nye eneboliger, etter fylke. 2017

Brukte eneboliger Nye eneboliger
Finnmark 19813 24883
Troms 25338 36362
Nordland 19386 33452
Nord-Trøndelag 16463 30988
Sør-Trøndelag 25426 35219
Møre og Romsdal 17928 30659
Sogn og Fjordane 18449 28404
Hordaland 25958 33810
Rogaland 23818 33861
Vest-Agder 19787 29092
Aust-Agder 18441 30617
Telemark 17786 28753
Vestfold 24487 36498
Buskerud 25198 34377
Oppland 17928 29476
Hedmark 17459 31002
Oslo 57525 63020
Akershus 35028 41674
Østfold 22616 32468

Kvadratmeterprisen på nye eneboliger varierer fra 24 883 i Finnmark til 63 020 kroner i Oslo. I Finnmark har kvadratmeterprisene på nye eneboliger gått ned med 11 prosent siste året. Sør-Trøndelag og Aust-Ager har hatt en tilsvarende stor økning.

Trondheim er nå den nest dyreste byen for kjøpere av både nye og brukte eneboliger, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på henholdsvis 46 403 og 33 761 kroner. Der har kvadratmeterprisene for nye eneboliger steget med 13 prosent siden 2016.

Kontakt