Største boligvekst på tolv år

Publisert:

Nettoveksten i antall boliger i fjor er den største som er registrert siden boligstatistikken ble startet i 2006. Veksten er sterkest i Oslo, Bergen og Trondheim.

1. januar i år fantes det 2 547 732 boliger i Norge, viser nye tall fra boligstatistikken. Det betyr at boligbestanden økte med 32 143 i løpet av 2017.

– Det er den største årlige netto veksten som er registrert siden 2006 da statistikken ble startet, sier seniorrådgiver Vilni Verner Holst Bloch i SSB.

I de foregående årene har snittet ligget på vel 27 300 boliger.

Oslo, Bergen og Trondheim på topp

Det er Oslo, Bergen og Trondheim som har opplevd den største økningen i boligmasse. Alle disse kommunene hadde siste år en netto vekst på over 1 000 boliger – henholdsvis 2 934, 1 842 og 1 658 boliger.

– De ti kommunene med størst vekst stod for 36 prosent av den samlede boligveksten i landet. På bunn finner vi 150 kommuner som samlet sett har 0 i netto boligvekst, påpeker Holst Bloch.

Under halvparten er eneboliger

Boligmassen i Norge er dominert av eneboliger. Men for første gang på mange tiår er under halvparten av boligene eneboliger.

– Det er særlig en dreining fra bygging av eneboliger til blokkleiligheter som forklarer nedgangen. I 2006 var andelen eneboliger 54,2, mens den i 2018 er 49,9, forteller Holst Bloch.

Kart over boliger i Norge, 2018

Kartet viser antall boliger i Norge presentert på et fast geografisk rutenett i 3 rutenettstørrelser, 250x250m, 1x1km og 5x5km. Fargene indikerer tettheten på boligene; jo mørkere farge, jo flere boliger i den aktuelle ruten.

Alle tre rutenettstørrelser vises samtidig, men du kan slå av og på de ulike temalagene ved å klikke på ikonet øverst til høyre. Merk også at dataene vises innenfor såkalte målestokkterskler, dvs at data på 250x250m-ruter ikke er synlige før du zoomer deg ned til et mindre område. 

Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. (Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Boliger 2018).

Kontakt