Statistikkområde

Befolkning: Folketall

Alt innhold for delområdet folketall

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Dette er Norge 2018

  Hva jobber vi med, hva er de vanligste bilmerkene, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Liten folkevekst i 2. kvartal

  Færre innvandringar og færre fødslar gav ein nedgang i folkeveksten i 2. kvartal. Vi må tilbake til 2005 for å finne ein svakare folkevekst i 2. kvartal.

  Artikkel
 • Lavere befolkningsvekst framover

  Lavere befolkningsvekst, sterk aldring i distriktene samt flere og eldre innvandrere. Det er noen av trendene som vil prege befolkningsutviklingen i Norge framover, ifølge befolkningsframskrivingene 2018.

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger fram til 2040 for hver enkelt kommune – søk i kart

  I et eget kartverktøy kan du søke etter hvor mange eldre, barn og unge som SSB har framskrevet for alle landets kommuner fram til 2040.

  Artikkel
 • Lågaste fødselsoverskot sidan 1985

  Færre fødslar og fleire døde ga oss i årets tre første månader det lågaste fødselsoverskotet på 33 år.

  Artikkel
 • Flere menn enn kvinner i Norge

  Andelen kvinner i Norge har ikke vært så liten siden folketellingen i 1769.

  Artikkel
 • Redusert innvandring og færre fødslar

  Liten innvandring og få fødslar ga redusert folketilvekst i 2017. Det har ikkje blitt fødd så få barn sidan 2003.

  Artikkel
 • Vi nærmar oss 5,3 millionar

  Folketalet voks med 37 300 i 2017 og nådde 5 295 600 personar. Veksten var den svakaste sidan 2005.

  Artikkel
 • Ingen befolkningsvekst i samiske områder

  Mens Norge totalt sett har befolkningsvekst, står folketallet i de samiske områdene nord for Saltfjellet stille. Etter langvarig nedgang har innbyggertallet fra 2011 stabilisert seg på rundt 55 600.

  Artikkel
 • Samisk statistikk 2018

  Rapporter 2018/05

  Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk. Den dekker de fleste relevante områder.

  Publikasjon
 • Størst folkevekst i Akershus

  Folkemengda i Noreg er berekna til 5 297 000 innbyggjarar per 31. desember. Det gir ein folketilvekst på 38 500, eller 0,7 prosent i 2017.

  Artikkel
 • Den svake folkeveksten held fram

  Fallande innvandring og noko færre fødslar gav moderat folkevekst i 3. kvartal òg.

  Artikkel
 • Svak folkevekst

  Liten innvandring og få barnefødslar ga ein låg folkevekst i 2. kvartal i år. Den moderate folkeveksten vi har sett dei to siste åra, held dermed fram.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2017

  Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Den låge folkeveksten held fram

  Folketalet i Noreg voks med 8 829 personar, eller 0,17 prosent i 1. kvartal. So låg vekst har det ikkje vore i 1. kvartal sidan før 2006 da arbeidsinnvandringa begynte å ta av etter EU si utviding mot øst. 

  Artikkel