Økonomiske analyser, 1/2017

Økonomisk utsyn 2016

Befolkning og arbeidsinnsats

Publisert:

Befolkningsveksten i 2016 ble den laveste på ti år. Det skyldtes først og fremst lavere innvandring og høyere utvandring. Rekordmange utvandret fra Norge i 2016, faktisk like mange som døde. Levealderen økte videre, særlig for menn, mens fruktbarheten fortsatte å synke. Nedgangskonjunkturen og tiltakende aldring i befolkningen bidro til fortsatt nedgang i den samlede yrkesdeltakingen for aldersgruppen 15-74 år. Sysselsettingen holdt seg noenlunde uendret, mens det var en svak økning i arbeidsledigheten regnet som årsgjennomsnitt. Siden 2007 har innvandrere stått for hele den samlede veksten i sysselsettingen i Norge.

Åpne og les artikkelen i PDF (679 KB)

Kontakt