Flere menn enn kvinner i Norge

Publisert:

Andelen kvinner i Norge har ikke vært så liten siden folketellingen i 1769. I 2010 ble vi for første gang flere menn enn kvinner i Norge, og sånn kommer det mest sannsynlig til å være i overskuelig framtid.

Befolkningen i Norge blir stadig mer mannsdominert. Nå bor det over 41 000 flere menn enn kvinner i Norge, og det har ikke vært et så stort kvinneunderskudd som i 2018 siden vi begynte å telle befolkningen for 249 år siden.

- Tidligere har kvinnene alltid vært i flertall, men siden 2010 har Norge hatt et mannsoverskudd. I befolkningsframskrivingene som går frem til 2100, er det forventet at menn fortsatt kommer til å være i flertall i 80 år til, sier seniorrådgiver i seksjon for befolkningsstatistikk, Anders Falnes-Dalheim.

Figur 1. Antall menn per 100 kvinner

Hele befolkningen Fødte 67 år og over
1987 97.7 103.7 69.4
1988 97.8 105.1 69.3
1989 97.9 105.6 69.1
1990 97.8 105.4 69.0
1991 97.8 106.1 69.0
1992 97.8 107.6 69.0
1993 97.9 105.0 69.0
1994 97.8 106.1 68.9
1995 97.8 105.9 68.9
1996 97.8 107.0 68.7
1997 97.8 105.7 68.8
1998 97.9 104.9 68.9
1999 97.9 105.7 68.9
2000 98.0 105.7 69.1
2001 98.2 105.0 69.3
2002 98.2 104.5 69.4
2003 98.3 105.7 69.5
2004 98.3 105.2 70.0
2005 98.4 104.9 70.4
2006 98.4 105.0 70.9
2007 98.7 105.4 71.7
2008 99.3 106.0 72.4
2009 99.6 106.2 73.0
2010 99.8 104.9 74.1
2011 100.1 106.1 75.2
2012 100.5 105.5 76.5
2013 100.8 104.4 77.8
2014 101.0 105.8 79.3
2015 101.2 105.9 80.4
2016 101.4 106.6 81.6
2017 101.5 106.2 82.7

Flest menn innvandrer

Mannsdominansen skyldes hovedsakelig at det siden 2006 har innvandret langt flere menn enn kvinner. I denne perioden nettoinnvandret det 42 000 flere menn enn kvinner. De fleste har kommet på grunn av arbeid.

- I tillegg vil det alltid være slik at det fødes flere gutter enn jenter. I snitt fødes det i dag 106 gutter per 100 jenter, sier Falnes-Dalheim.

Figur 2. Flyttinger til Norge

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Menn 10652 10451 10062 11592 12609 17817 16493 13589 13171 13835 13737 15650 13005 12268 12451 15590 18312 20864 19140 16882 19341 17572 17829 20147 24724 35927 37798 35135 40368 44434 42958 40971 38110 35934 35734
Kvinner 9816 9612 9626 10266 11587 13332 13471 12258 12323 12448 13006 16061 13906 13410 13956 16367 18392 20977 17402 17382 20781 18385 18653 20001 21052 25847 29163 30051 33484 35064 35612 34818 31920 31342 31066

Menn lever stadig lenger

Mannsoverskuddet skyldes også at menns levealder øker mer enn kvinners. Forskjellen mellom kjønnene har jevnt og trutt minket med litt over ett år per tiår siden 1987. For 30 år siden var forskjellen på 6,8 år, mens den i fjor var falt til 3,4 år.

Kvinner lever fremdeles lenger enn menn, og fra og med alder 67 er det konsekvent flere kvinner enn menn. For menn er det konsekvent flertall til og med alder 63 siden 2010.

Figur 3. Forventet levealder

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Menn 71.33 71.19 70.80 71.00 71.17 71.33 71.34 71.71 71.72 72.02 72.27 72.38 72.18 72.35 72.65 72.66 72.75 73.01 72.60 72.90 72.76 73.06 73.33 73.45 74.03 74.17 74.24 74.90 74.80 75.37 75.46 75.51 75.62 75.96 76.21 76.41 77.05 77.51 77.73 78.13 78.24 78.32 78.60 78.85 79.00 79.42 79.65 80.03 80.36 80.61 80.91
Kvinner 76.93 76.78 76.67 77.32 77.37 77.53 77.72 77.98 78.08 78.21 78.68 78.64 78.82 79.19 79.28 79.56 79.58 79.63 79.42 79.78 79.60 79.57 79.86 79.81 80.11 80.36 80.26 80.66 80.83 81.07 80.98 81.26 81.12 81.38 81.53 81.47 81.94 82.34 82.52 82.67 82.67 82.96 83.06 83.15 83.45 83.41 83.61 84.10 84.15 84.17 84.28

Flest menn i 16 av 18 fylker

Oslo og Vestfold er de eneste fylkene som har kvinneoverskudd. Størst relativt mannsoverskudd finner man i Finnmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms.

Blant landets 422 kommuner hadde 368 kommuner mannsoverskudd, og 52 kommuner kvinneoverskudd. Mannsoverskuddet øker i takt med hvor lite sentral kommunen er. I landets minst sentrale kommuner er det 2,1 prosent mannsoverskudd, mens i de mest sentrale kommunene er dette tallet 0,5.

Figur 4. Folkemengde 1. januar 2018, etter fylke

Menn Kvinner
Finnmark - Finnmárku 39205 36962
Sogn og Fjordane 56268 53962
Aust-Agder 59098 58124
Troms - Romsa 84746 81753
Telemark 86779 86612
Vest-Agder 93752 92780
Oppland 95335 94535
Hedmark 98491 98475
Nordland 123447 119888
Vestfold 124252 124806
Møre og Romsdal 135940 130916
Buskerud 141686 140083
Østfold 147944 147476
Trøndelag 232734 226010
Rogaland 240535 232991
Hordaland 264546 257993
Akershus 307807 306219
Oslo 335806 337663

* I første versjon av denne saken skrev vi at SSB hadde gjennomført en folketelling i 1769. Det var folketelling det året, men den ble ikke gjennomført av SSB, som først ble grunnlagt i 1876. Dette er nå rettet.

Kontakt