326237_not-searchable
/befolkning/statistikker/likekom/aar
326237
statistikk
2017-12-18T08:00:00.000Z
Befolkning
no
likekom, Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, kjønnslikestilling, likestilling, likestillingsindeks, kvinner og menn, indikatorer (for eksempel barnehagedekning, fedre med fedrekvote, kvinner i arbeidsstyrken), kommunerangeringLikestilling, Befolkning
false

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall for hele landet1
20152016
1Det er brudd i tidsserien på indikatoren for andel sysselsatte menn og kvinner som jobber deltid på grunn av ny datakilde. Indikatoren gjelder også kun lønnstakere fra og med 2015.
Tall ble rettet, 19. desember 2017.
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)90,591,1
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent)61,061,0
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent)39,039,0
Andel menn med høyere utdanning (prosent)28,629,1
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)35,436,3
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)83,683,4
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)77,777,5
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)530 100522 900
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)354 000359 000
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)..12,5
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)..36,8
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden70,069,7
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår)0,600,60
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)29,829,9
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)70,270,1
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)63,463,4
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)36,636,6
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent)65,164,7
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)34,935,3
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)0,680,68

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB