På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Faktahefter 

Dette er kvinner og menn i Norge 2018

"Dette er kvinner og menn i Norge" gir enkelte smakebiter på Statistisk sentralbyrås statistikk som på en eller annen måte belyser kvinners og menns situasjon i samfunnet.

Publikasjonen baserer seg på to foregående utgaver som hadde tittelen Dette er Kari og Ola.

Om publikasjonen

Tittel

Dette er kvinner og menn i Norge 2018

Ansvarlig

Karin Hamre (red.)

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Utdanningsnivå, Stortingsvalg, Likestilling, Befolkning, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Eierskap og roller, Tids- og mediebruk, Sysselsetting, Fødte og døde, Kultur, Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Barn, familier og husholdninger, Videregående utdanning, Helseforhold og levevaner

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9695-6

ISBN (trykt)

978-82-537-9694-9

Antall sider

36

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt