Faktahefter 

Dette er kvinner og menn i Norge 2018

Innhold

"Dette er kvinner og menn i Norge" gir enkelte smakebiter på Statistisk sentralbyrås statistikk som på en eller annen måte belyser kvinners og menns situasjon i samfunnet.

Publikasjonen baserer seg på to foregående utgaver som hadde tittelen Dette er Kari og Ola.

Kontakt