326237_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/likekom/aar
326237_tabell
statistikk
2017-12-18T08:00:00.000Z
Befolkning
no
false

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall for hele landetfullscreen-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall for hele landetexcel-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall for hele landetcsv-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall for hele landet
Tabell 2Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall etter fylkerfullscreen-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall etter fylkerexcel-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall etter fylkercsv-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall etter fylker
Tabell 3Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter kommunefullscreen-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter kommuneexcel-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter kommunecsv-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter kommune
Tabell 4Indikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, hele landetfullscreen-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, hele landetexcel-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, hele landetcsv-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, hele landet
Tabell 5Indikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, etter fylkefullscreen-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, etter fylkeexcel-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, etter fylkecsv-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, etter fylke
Tabell 6Indikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, etter kommunefullscreen-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, etter kommuneexcel-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, etter kommunecsv-iconIndikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, etter kommune

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken