Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene2016

Innhold

Arkiv for Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
4. mars 2021 2019 2019
5. desember 2019 2018 2018
21. desember 2018 2017 2017
18. desember 2017 2016 2016
20. desember 2016 2015 Fedrekvoten mer populær enn noen gang
3. mars 2016 2014 Forskjellene mellom menn og kvinner blir mindre
2. mars 2015 2013 Flere kvinnelige ledere
28. februar 2014 2012 Fedre omfavner fedrekvoten
5. mars 2013 2011 Få tegn til mer likestilling
23. februar 2012 2010 Oslo skårer høyt på likestilling
21. februar 2011 2009 Sør- og Vestlandet fortsatt minst likestilt
17. desember 2009 2008 Flest likestilte kommuner på Østlandet
16. desember 2008 2007 Kvinner på Sørlandet fortsatt minst likestilt
14. desember 2007 2006 Kvinner og menn i Tromsø er mest likestilt
22. desember 2006 2005 Tromsø mest likestilt