Innvandring og utvandring2012

Innhold

Arkiv for Innvandring og utvandring - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. mai 2013 2012 Like stor innvandring i 2012 som i 2011
11. mai 2012 2011 2011 ga nok en gang innvandringsrekord
5. mai 2011 2010 Høyeste innvandring noensinne
6. mai 2010 2009 Høy innvandring og utvandring i 2009
7. mai 2009 2008 Ny innvandringsrekord også i 2008
8. mai 2008 2007 Ny rekord for innvandring
3. mai 2007 2006 Høyeste nettoinnvandring noensinne
30. mars 2006 2005 Nest høyest nettoinnvandring noensinne
31. mars 2005 2004 Økt innvandring av polakker og litauere
30. mars 2004 2003 Lavere innvandringsoverskudd fra utlandet