33317_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvutv/aar
33317
Økt innvandring av polakker og litauere
statistikk
2005-03-31T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvutv, Innvandring og utvandring, nettoinnvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskapBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandring og utvandring2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt innvandring av polakker og litauere

I 2004 lå nettoinnvandringen av statsborgere fra de nye EU-landene på vel 2 000, noe som innebærer mer enn en tredobling sammenliknet med året før. Både en betydelig høyere innvandring og en noe lavere utvandring førte til denne økningen. Polakker og litauere representerte de klart største gruppene med henholdsvis 1 300 og 400.

Nettoinnvandring av de nye EU-landenes statsborgere. 1996-2004

Fra 2002 til 2003 så vi en betydelig nedgang i nettoinnvandringen av polske og litauiske statsborgere. Det ser ut som om mange polakker og litauere utsatte sine innvandringsplaner til Norge med ett år, i håp om at EU-medlemskapet fra mai 2004 ville gjøre det lettere for dem å få oppholdstillatelse.

Nettoinnvandringen av nye EU-borgere i 2004 utgjorde likevel bare 15 prosent av den totale nettoinnvandringen til Norge - som var på 13 200. I 2004 registrerte vi 36 500 innvandringer og 23 300 utvandringer.

Ser man på enkeltland, var nettoinnvandringen størst for russiske, polske og thailandske statsborgere - med henholdsvis 1 400, 1 300 og 900. De siste årene har det vært en økning av russiske og thailandske kvinner som gifter seg med norske menn og derfor får opphold i Norge. I tillegg har en del tsjetsjenske flyktninger russisk statsborgerskap.

Nettoinnflytting fra utlandet. Utenlandske statsborgere. 2004

Nordmenn mindre mobile

Nettoutvandringen av norske statsborgere var, med snaue 800, den laveste på fem år. Både antall innvandrede og utvandrede nordmenn var lavere enn på lenge. 8 600 norske statsborgere flyttet tilbake til Norge, mens 9 400 utvandret. Ikke siden 1993 har tallene vært lavere. For innvandringer må vi helt tilbake til 1989 til å finne et lavere tall.

Syv av ti nordmenn som forlot landet, flyttet til Sverige, Danmark, Storbritannia, Spania eller USA.

Se også statistikk over: Innenlandske flyttinger .

Tabeller: