33315_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvutv/aar
33315
Nest høyest nettoinnvandring noensinne
statistikk
2006-03-30T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvutv, Innvandring og utvandring, nettoinnvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskapBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandring og utvandring2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nest høyest nettoinnvandring noensinne

I 2005 ble det registrert 40 100 innvandringer og 21 700 utvandringer. Nettoinnvandringen lå dermed på 18 400, noe som gjorde fjoråret til et toppår. Bare i 1999 var nettoinnvandringen høyere.

Statsborgere fra Vest-Europa stod for flesteparten av innvandringene i 2005 (23 prosent). Samtidig var nær en tredjedel (31 prosent) av de som utvandret vesteuropeere.

Flyttinger til og fra utlandet. 1972-2005

Mange østeuropeere og asiater

Statsborgere fra Øst-Europa stod med 6 300 for den største nettoinnvandringen - gruppert etter verdensdel, tett fulgt av asiater (inkludert tyrkere) med 6 100 nettoinnvandringer. Til sammenlikning hadde statsborgere fra Norden en nettoinnvandring på 600 personer og vesteuropeere (utenom Norden) stod for 1 900 nettoinnvandringer i 2005.

Flest polakker

Polske statsborgere var med 3 300 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere i 2005. Polakkene ble fulgt av svensker (2 700 innvandringer) og tyskere (1 700 innvandringer). Svenske statsborgere topper statistikken over utvandringer i 2005 med 1 900, fulgt av dansker og engelskmenn med henholdsvis 1 300 og 800 utvandringer.

Polakker hadde også den høyeste nettoinnvandringen med 2 900, fulgt av irakere og russere - med nær 1 200 nettoinnvandringer hver.

De nye EU-landene utgjorde en femtedel av den totale nettoinnvandringen i 2005.

Nettoinnvandring. Utenlandske statsborgere. 2005

Nettoinnvandring av statsborgere fra de ti nye EU-landene. 1996-2005

Nettoutvandringen til Spania er over

For første gang siden 1994 så vi i 2005 en nettoinnvandring fra Spania. Fra 1994 økte nettoutvandringen til Spania år for år og toppen kom i 2000 hvor nettoutvandringen var på rundt 700. De siste årene har nettoutvandringen til Spania gått nedover og i 2005 ble det altså registrert en nettoinnvandring til Norge igjen.

Norske statsborgere stod for omtrent 71 prosent av innvandringene fra Spania og over 80 prosent av utvandringene til Spania i 2005. Også blant de som flyttet til og fra Sverige, Danmark, USA, Storbritannia, Tyskland, Kina og Pakistan var det en del norske statsborgere.

Flest til Oslo - færrest til Finnmark

Høyest antall innvandringer hadde fylkene Oslo og Akershus med henholdsvis 9 500 og 4 600. Finnmark og Nord-Trøndelag hadde færrest innvandringer. Oslo var med en nettoinnvandring på 3 000 det fylket som hadde høyest nettoinnvandring, fulgt av Hordaland med 2 000 og Akershus med 1 900. Lavest nettoinnvandring hadde Finnmark med 200.

De største byene hadde høyest nettoinnvandring. Etter Oslo fulgte Bergen med en nettoinnvandring på 1 200, Stavanger og Trondheim med 700 hver.

Tabeller: