Familier og husholdninger1. januar 2016

Innhold

Arkiv for Familier og husholdninger - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. oktober 2016 1. januar 2016 Andelen husholdninger med barn synker
14. april 2016 1. januar 2015 Størrelsen på husholdningene stabiliserer seg
12. desember 2014 1. januar 2014 Flere husholdninger
11. april 2013 1. januar 2013 32 700 flere husholdninger i 2012
17. januar 2013 1. januar 2012 265 000 flere husholdninger på 10 år
31. januar 2000 1. januar 1999 500 000 ektepar med barn
7. april 2011 1. januar 2011 31 000 flere husholdninger
8. april 2010 1. januar 2010 Én av fem alene
29. november 2002 1. januar 2002 Færre ektepar med barn
23. november 2000 1. januar 2000 94 000 samboerpar har felles barn
27. februar 2002 1. januar 2001 Stadig flere par med to barn
3. juni 2004 1. januar 2004 Færre ektepar med hjemmeboende barn
22. mai 2003 1. januar 2003 Nær 100 000 samboere med felles barn
2. juni 2005 1. januar 2005 469 000 ektepar med barn
27. april 2006 1. januar 2005 Husholdningene blir stadig mindre
21. juni 2007 1. januar 2007 Mindre husholdninger og flere aleneboende
7. desember 2006 1. januar 2006 Mindre forskjeller i husholdningsstørrelse
3. april 2008 1. januar 2008 Flere bor alene
2. april 2009 1. januar 2009 850 000 personer bor alene

For tidligere publiseringer se også: Barn og Husholdningsstatistikk.