252011_not-searchable
/befolkning/statistikker/familie/aar
252011
Andelen husholdninger med barn synker
statistikk
2016-10-28T08:00:00.000Z
Befolkning
no
familie, Familier og husholdninger, husholdningstyper (for eksempel aleneboende, par med/uten barn), privathusholdninger, husholdningsstørrelse, husstand, familietyper (for eksempel ektepar med/uten barn, mor/far med barn, samboere med barn), enslige, single, barn, foreldres samlivsform, aleneforeldre, steforeldre, søsken (for eksempel hel-, halv- og stesøsken), enebarn.Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false
Per 1. januar 2016 var det 2 348 800 husholdninger i Norge. Det bodde i gjennomsnitt 2,19 personer i hver husholdning.

Familier og husholdninger1. januar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andelen husholdninger med barn synker

Andelen husholdninger med barn i alderen 0–17 år synker sakte, men sikkert. Per 1. januar 2016 var det barn i 27 prosent av de i alt 2 348 800 privathusholdningene i Norge. For 25 år siden var andelen 32 prosent.

Familie og husholdninger
20152016
Privathusholdninger2 316 6472 348 797
Aleneboende877 983894 126
Par uten barn547 295558 429
Ektepar med barn 0-17 år324 623323 573
Samboerpar med barn 0-17 år162 461166 055
Mor/far med barn 0-17 år114 171112 431
Enfamiliehusholdninger med voksne barn169 452173 396
Fleramiliehusholdninger uten barn 0-17 år85 90186 549
Fleramiliehusholdninger med barn 0-17 år34 76134 238
 
Personer i privathusholdninger5 096 7325 150 904
Personer per privathusholdning2,202,19
 
Folkemengde etter husholdninstype5 151 1205 199 535
Privathusholdninger5 096 7325 150 904
Enfamiliehusholdninger4 699 7664 755 828
Flerfamiliehusholdninger396 966395 076
Andre husholdninger54 38848 631

Det er andelen husholdninger av typen ektepar med barn 0–17 år som har sunket i perioden. Andelen samboerpar med barn har økt litt, mens andelen mor/far med barn har stått på stedet hvil. Denne utviklingen må også sees i lys av at andelen aleneboende har økt fra 34 til 38 prosent i samme periode.

Færre barn bor med søsken

Per 1. januar 2016 var det totalt 1 111 800 barn i alderen 0–17 år i Norge. Gjennomsnittlig antall barn per familie har sunket fra 1,81 ved folke- og boligtellingen i 2001 til 1,74 i dag. 20 prosent av barna bor i dag uten søsken. For 14 år siden var denne andelen 17 prosent. I den samme perioden har andelen som bor med to eller flere søsken, sunket noe, mens andelen som bor med bare ett søsken har økt. Det er mest vanlig for barn å bo med ett søsken. I 2016 bor 46 prosent av alle barn med ett søsken, mens 25 prosent bor med to søsken og 8 prosent bor med tre eller flere søsken. 

Blant de barna som i dag bor med søsken, bor 85 prosent med bare helsøsken, mens 8 prosent bor med bare halvsøsken. De resterende 7 prosent bor med ulike kombinasjoner av hel-, halv- og stesøsken. Disse andelene har nesten ikke forandret seg siden 2001.

20 prosent bor med mor

Andelen barn som bor med bare den ene av sine biologiske foreldre eller adoptivforeldre, har økt. I dag bor 24 prosent av barna med bare mor eller bare far, mens det tilsvarende tallet var 18 prosent i 1989. Blant dem som bor med begge foreldrene, har andelen som bor med gifte foreldre sunket kraftig i denne perioden – fra 78 prosent i 1989 til 55 prosent i dag. Andelen som bor med begge sine samboende foreldre, har i samme periode økt fra 5 prosent til 21 prosent. Totalt bor dermed 76 prosent av barna i alderen 0–17 år med begge foreldrene i dag. 

Blant barn som bor med én av foreldrene, er det langt mer vanlig å bo med mor enn med far. I alt bor 20 prosent av barna med mor og 4 prosent med far. De siste ti årene har det vært en økning i andelen barn som bor med far og en nedgang i andelen som bor med mor. Blant de barna som er registrert som bosatt sammen med bare mor eller far, vil det være en god del som har to voksne personer i hjemmet fordi de også bor sammen med en stemor eller stefar. 

Andelen som bor med bare én av foreldrene, er størst i de tre nordligste fylkene, der omtrent tre av ti bor med én av foreldrene. Flest barn bor sammen med gifte foreldre i Vest-Agder og Rogaland der 64 prosent bor med gifte foreldre. Trøndelagsfylkene og Nordland er fylkene der flest barn, 27 prosent, bor med samboende foreldre.

Hvem barn bor sammen med, varierer med barnas alder. I det første leveåret bor vel 88 prosent av barna sammen med sine gifte eller samboende foreldre, mens denne andelen synker gradvis til 62 prosent for 17-åringer. I det første leveåret er andelene som bor med gifte og samboende foreldre, like store: 44 prosent. Blant 17-åringene har andelen som bor med gifte foreldre, økt til 53 prosent, mens andelen som bor med samboende foreldre, gradvis har sunket til 8 prosent. 

32 150 flere husholdninger i 2015

Per 1. januar 2016 var det 2 348 800 privathusholdninger i Norge. Det er en økning fra 2015 på 32 150 husholdninger. Det skyldes i hovedsak befolkningsøkningen og at antallet bosatte i privathusholdninger dermed øker. Det bor i gjennomsnitt 2,19 personer per husholdning. Det er mest vanlig å bo i en husholdning med to personer, 28 prosent av de bosatte i privathusholdninger gjør det, mens 17 prosent bor alene.