242314
/befolkning/statistikker/familie/aar
242314
Størrelsen på husholdningene stabiliserer seg
statistikk
2016-04-14T10:00:00.000Z
Befolkning
no
familie, Familier og husholdninger, husholdningstyper (for eksempel aleneboende, par med/uten barn), privathusholdninger, husholdningsstørrelse, husstand, familietyper (for eksempel ektepar med/uten barn, mor/far med barn, samboere med barn), enslige, single, barn, foreldres samlivsform, aleneforeldre, steforeldre, søsken (for eksempel hel-, halv- og stesøsken), enebarn.Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false
Per 1. januar 2015 var det 2 316 600 husholdninger i Norge. Det bodde i gjennomsnitt 2,20 personer i hver husholdning.

Familier og husholdninger1. januar 2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Størrelsen på husholdningene stabiliserer seg

De siste tiårene har stadig flere husholdninger bestått av én person, og den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen har sunket gradvis. Den trenden er nå i ferd med å flate ut, og per 1. januar 2015 bodde det i gjennomsnitt 2,20 personer i hver husholdning.

Familie og husholdninger
20142015
Rettet 28. april 2016.
Privathusholdninger2 286 4452 316 647
Aleneboende864 220877 983
Par uten barn538 813547 295
Ektepar med barn 0-17 år326 131324 623
Samboerpar med barn 0-17 år159 531162 461
Mor/far med barn 0-17 år114 771114 171
Enfamiliehusholdninger med voksne barn161 788169 452
Fleramiliehusholdninger uten barn 0-17 år85 50585 901
Fleramiliehusholdninger med barn 0-17 år35 68634 761
 
Personer i privathusholdninger5 040 6555 096 732
Personer per privathusholdning2,202,20
 
Folkemengde etter husholdninstype5 095 5765 151 120
Privathusholdninger5 040 6655 096 732
Enfamiliehusholdninger4 641 1654 699 766
Flerfamiliehusholdninger399 500396 966
Andre husholdninger54 91154 388

Per 1. januar 2015 var det 2 316 600 husholdninger i Norge. Det er en økning fra 2014 på 30 200 husholdninger. Det skyldes i hovedsak befolkningsøkningen og at antallet bosatte i privathusholdninger dermed øker.

Andelen aleneboere synker i storbyene.

Den langsiktige trenden med stadig færre personer i hver husholdning ser ut til å flate ut. Det bor nå gjennomsnittlig 2,20 personer i hver husholdning her i landet. I mange tiår har vi i Norge hatt en økning i andelen av husholdninger som bare består av én person. Den utviklingen ser nå ut til å være i ferd med å snu, og andelen aleneboende har endret seg lite de siste årene. Faktisk har andelen i de største byene sunket noe de siste årene. I Oslo, Bergen og Trondheim startet denne utviklingen allerede i 2009.

Per 1. januar 2015 bodde 17 prosent av de bosatte i privathusholdninger alene, 46 prosent bodde i husholdninger med 2 eller 3 personer, mens 37 prosent bodde i en husholdning med 4 eller flere personer.

Andelen husholdninger med barn synker

Det er barn i alderen 0 til 17 år i 27 prosent av husholdningene. Andelen husholdninger med barn synker sakte, men sikkert. For 25 år siden bodde det barn i alderen 0–17 år i 32 prosent av husholdningene. Per 1. januar 2015 var det 1 111 000 barn i denne aldersgruppen. 76 prosent av barna bodde sammen med begge foreldrene, mens de resterende 24 prosentene bare bodde sammen med én av foreldrene. Fire av fem barn bor sammen med søsken. Over halvparten av de barna som bor med søsken, bor med ett søsken, mens om lag 10 prosent bor med tre eller flere søsken.

Endret rutine for husholdningsdannelse

I forkant av denne publiseringen av familie- og husholdningsstatistikken har SSB justert rutinen for husholdningsdannelse. Ugifte studenter registrert bosatt hjemme hos foreldrene er nå plassert i husholdninger på studiestedet. Videre er husholdningsstatistikken samordnet med boligstatistikken. Per 1. januar 2015 er antallet privathusholdninger i alt redusert med 22 600 eller 1,0 prosent i forhold til det antallet den tidligere rutinen ville gitt. Bak dette tallet skjuler det seg forholdsmessig større endringer for noen av husholdningstypene. Antallet «enfamiliehusholdninger med voksne barn», «aleneboende» og «mor/far med barn 0–17» år er nå justert en del ned, mens antallet husholdninger av typene «par uten barn» og «flerfamiliehusholdninger» er justert opp. De tallene som tidligere er publisert for 1.1. 2014, er revidert slik at de tallene som ligger ute nå, er direkte sammenlignbare med de tallene vi publiserer for 1.1.2015. Mer informasjon om den nye rutinen, metodene som er brukt og effekten den har hatt på statistikken finnes i Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB