93334
/befolkning/statistikker/familie/aar
93334
32 700 flere husholdninger i 2012
statistikk
2013-04-11T10:00:00.000Z
Befolkning
no
familie, Familier og husholdninger, husholdningstyper (for eksempel aleneboende, par med/uten barn), privathusholdninger, husholdningsstørrelse, husstand, familietyper (for eksempel ektepar med/uten barn, mor/far med barn, samboere med barn), enslige, single, barn, foreldres samlivsform, aleneforeldre, steforeldre, søsken (for eksempel hel-, halv- og stesøsken), enebarn.Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Familier og husholdninger1. januar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

32 700 flere husholdninger i 2012

Antallet husholdninger økte med 32 700 i løpet av 2012. Det er nå 2 259 000 privat¬husholdninger i Norge. Det er mest vanlig å bo i en husholdning med to, og dernest en med fire personer, men også mange bor alene.

Familie og husholdninger
20122013Endring i prosent
2012 - 2013
Husholdninger2 226 0462 258 7941,5
Personer i privathusholdninger4 933 3884 990 8421,2
Personer per privathusholdning2,22,2-0,3
 
Folkemengde etter husholdninstype
Enfamiliehusholdninger4 656 2804 710 2331,2
Flerfamiliehusholdninger277 108280 6091,3
Andre husholdninger52 48260 43315,1

Økningen på 32 700 husholdninger i løpet av 2012 skyldes i hovedsak at vi i løpet av 2012 ble 65 400 flere personer her i landet, samtidig som gjennomsnittlig husholdningsstørrelse bare sank litt, fra 2,22 til 2,21 personer. Det er mest vanlig å bo i en husholdning med to personer, og en firedel av de bosatte gjør det. En nesten like stor andel, 23 prosent, bor i husholdninger med fire personer.

Også mange aleneboere

Tredje vanligst er det å bo alene, noe 18 prosent av alle personer som er bosatt i en privathusholdning gjør. Denne andelen har økt gradvis over lang tid, mest mellom 1960 og 1990. Mens bare 2 prosent bodde alene i 1920, var andelen 4 prosent i 1960 og 14 prosent i 1990.

Det er nå 896 000 enpersonhusholdninger i Norge. Det betyr at nær 40 prosent av husholdningene nå består av bare én person, slik som de siste par årene. Oslo har høyest andel enpersonhusholdninger med over 52 prosent. I 15 små kommuner, hvorav de fleste i Finnmark og ellers i Nord-Norge, bor det også bare én person i nær halvparten av husholdningene. Høyt på listen finner vi også Bergen og Trondheim med nær 45 prosent enpersonhusholdninger. 25 kommuner har en andel som er lavere enn 30 prosent. Kommuner med den laveste andelen enpersonhusholdninger finner vi hovedsaklig i omlandet til de store byene Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger. I disse kommunene består bare mellom 25 og 30 prosent av husholdningene av én person.

Unge aleneboende i byene

Gjennomsnittsalderen til de aleneboende i Norge er nå 52 år, 58 år for kvinner og 46 ½ år for menn. Det er de mange aleneboende enkene som drar opp snittalderen for kvinner, ettersom det blant bosatte 75 år og over er mer enn fire ganger så mange enker som enkemenn. De yngste aleneboende finner vi i Oslo, Trondheim, Tromsø, Ås, Stavanger og Bergen. Gjennomsnittsalderen for begge kjønn under ett ligger her mellom 45 og 48 år. Høyest gjennomsnittsalder blant de aleneboende finner vi i utkantkommuner, der Røyrvik og Fedje er på topp med henholdsvis 69 og 68 år.

Tre av fire barn bor med begge foreldrene

Pr. 1. januar 2013 bodde det 1 109 000 barn i alderen 0 til og med 17 år i privathusholdninger her i landet. 75 prosent av disse barna bodde sammen med begge foreldrene. Denne andelen varierer med alderen og synker gradvis fra 88 prosent for barn som er i sitt første leveår til 62 prosent for 17-åringer. Om lag tre firedeler av de som bor med begge foreldrene, bor med gifte foreldre. Denne andelen varierer også med alderen på barna. Blant de barna som bor med begge foreldrene og er i sitt første leveår, bor så vidt over halvparten med gifte foreldre. Denne andelen øker til 88 prosent for de 17-åringene som fremdeles bor med begge foreldrene.

Fire av fem barn bor med søsken

Fire av fem barn bor sammen med søsken. Av disse bor 84 prosent med bare helsøsken, mens 9 prosent bor med bare halvsøsken. De resterende 7 prosent bor med ulike kombinasjoner av hel-, halv- og stesøsken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB