252011_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/familie/aar
252011_tabell
statistikk
2016-10-28T08:00:00.000Z
Befolkning
no
false
Per 1. januar 2016 var det 2 348 800 husholdninger i Norge. Det bodde i gjennomsnitt 2,19 personer i hver husholdning.

Familier og husholdninger1. januar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Familie og husholdningerfullscreen-iconFamilie og husholdningerexcel-iconFamilie og husholdningercsv-iconFamilie og husholdninger
Tabell 2Privathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning. Kommunefullscreen-iconPrivathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning. Kommuneexcel-iconPrivathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning. Kommunecsv-iconPrivathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning. Kommune
Tabell 3Barn 0-17 årfullscreen-iconBarn 0-17 årexcel-iconBarn 0-17 årcsv-iconBarn 0-17 år
Tabell 4Barn 0-17 år, etter antall hjemmeboende søsken og foreldrenes samlivsformfullscreen-iconBarn 0-17 år, etter antall hjemmeboende søsken og foreldrenes samlivsformexcel-iconBarn 0-17 år, etter antall hjemmeboende søsken og foreldrenes samlivsformcsv-iconBarn 0-17 år, etter antall hjemmeboende søsken og foreldrenes samlivsform
Tabell 5Folkemengde og barn 0-17 år. Hele landet, fylker, kommuner og bydelerfullscreen-iconFolkemengde og barn 0-17 år. Hele landet, fylker, kommuner og bydelerexcel-iconFolkemengde og barn 0-17 år. Hele landet, fylker, kommuner og bydelercsv-iconFolkemengde og barn 0-17 år. Hele landet, fylker, kommuner og bydeler
Tabell 6Privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Hele landet, fylker og kommunerfullscreen-iconPrivathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Hele landet, fylker og kommunerexcel-iconPrivathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Hele landet, fylker og kommunercsv-iconPrivathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Hele landet, fylker og kommuner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken